Home                 Versnellingsbak overzicht
 

Werking synchromesh

Geruisloos schakelen vinden we een normaal gegeven maar vereist wel wat extra onderdelen de zogenaamde synchromesh moet hiervoor zorgen.


Werking algemeen
De synchromesch-onderdelen moeten er voor zorgen dat tijdens het schakelen de tandwielen dezelfde snelheid krijgen als het aandrijvende deel. Op deze manier zal het schakelen in de versnellingen geruisloos plaatsvinden. Het synchromesh- principe berust op wrijvings-koppeling. Als de schakelvork in de richting van het tandwiel geduwd wordt waarmee moet worden gekoppeld, komt een conische ring voor de klauwen in contact met eenzelfde conisch oppervlak binnen de schakelmof. De wrijving tussen de beide conische oppervlakken voert de snelheid van het vrijdraaiende gedeelte van de ingaande as op of terug tot de snelheid van het tandwiel dat op dat moment door de wielen wordt aangedreven. De schakelvork schuift vervolgens verder langs de as en de klauwen op de schuifmof en die op het tandwiel schuiven geruisloos ineen.

Foto 1
A geeft de conische vlakken aan waarmee het rechter tandwiel tot stilstand wordt gebracht. Eenmaal tot stilstand gekomen schuift schakelmof B verder naar rechts en wordt daardoor het tandwiel vastgekoppeld. Het linker tandwiel is ter verduidelijking weggelaten omdat deze dezelfde constructie heeft als het rechterdeel.

Revisie versnellingsbak
Door gebruik of verkeerde afstelling kan slijtage optreden die vervanging van verschillende onderdelen noodzakelijk maakt. In de meeste gevallen betreft het de lagering die beschadigd kan raken door zwevende metaaldeeltjes in de olie. Belangrijk is dan ook om in dit geval een magnetische aftapplug te plaatsen.
Een revisie van een versnellingsbak moet worden overgelaten  aan specialisten omdat er over bepaalde afstellingen te weinig wordt vermeld in de handboeken. De gegevens in dit verhaal moeten dan ook worden gezien als informatief.  


Foto 2
Het omcirkelde deel vormt het hart van de synchromesh. Dit deel wordt bediend door de schakelvork die in de linker groef zit en kan deze naar links of naar rechts laten verschuiven. De pijl geeft een stalen band aan die zes veertjes en evenzoveel kogeltjes op de plaats houdt. Ze zorgen er voor dat als we de versnellingspook in de ruststandzetten, dat ook de synchromesh in de middenstand gelockt wordt. Er is daarom wat kracht nodig om deze uit de lock te trekken.
We zien dat de stalen band is gecenterd om afschuiven te voorkomen.


Foto 3
De synchromesh zoals die op foto te 2 is te zien is hier uit elkaar gehaald en bestaat uit twee delen. Links de buitenring of schuifmof die door de vork wordt bediend en in het midden het deel dat vast op de as is gekoppeld. Hier hoort ook nog een spie bij die tussen de as en ring wordt geschoven. Dit is binnen in de ring te zien door het ontbreken van twee tanden.
Het rechter deel op de foto is het tandwiel met het conische gedeelte die we ook weer zien op de aandrijfas onder op de foto. Beide tandwielen vormen de tweede en de derde versnelling van de Traction Avant. 

Foto 4
De synchromesh buitenring die voorzien is van een soort vergrendeling dient er voor om de standen neutraal en tweede en derde gekozen versnelling zeker te stellen. Hiervoor zijn zes veertjes en even zoveel kogeltjes aangebracht. Bij de montage van de synchromesh worden als laatste de kogeltjes en veertjes aangebracht en daarna de stalen band.

Bronzen aanrakingsvlakken (foto 5)
Hier zijn duidelijk de groefjes te zien die er tijdens het koppelen  voor moet zorgen dat de olie makkelijk zijn weg kan vinden tussen de bronzen ring en het tapse gedeelte van het tandwiel. We spreken hier dan ook over wrijvingskoppeling waarbij de olie op een makkelijke manier, tijdens het contact met het tapse gedeelte van het tandwiel, kan verdwijnen.
In de binnenring die op de het aandrijfgedeelte wordt geschoven missen we twee tanden. Hiervoor in de plaats komt één spie
.

Conische vlakken (Foto 6)

De conische vlakken van de tandwielen zijn van hetzelfde materiaal gemaakt als van de tandwielen. Ook hier kunnen de aanrakingsvlakken beschadigd raken door metaaldeeltjes die in de olie zweven ondanks dat deze oppervlakten gehard zijn. Hierdoor kunnen de bronzen tapse ringen in het schuifmechanisme van de schuifmof ook beschadigd raken. Zelfs een verkeerde afstelling van de bedieningsvork voor de synchromesh kan dus ook voor slijtage zorgen voor zowel de vork als voor de bronzen aanrakingsvlakken.

Werking synchromesh in de praktijk

Om enigszins een indruk te krijgen over de werking van de synchromesh in het algemeen kijk dan hier
op YouTube van Educational Mechanics  "Synchromesh How it Work".
Hier zien we dat losse bronzen ringen voor de synchromesh worden toegepast terwijl ze van de Traction vast in de behuizing zitten zie figuur 5. Wat we te zien krijgen is dus een moderne versie waarbij de werking in principe gelijk blijft.

Opmerking
Wanneer de synchromesh van de Traction versleten is zal deze in totaliteit vervangen moeten worden.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 13-07-2017