Home                   Elektrisch overzicht   
  Werking spanningsregelaar en aansluiting Problematiek van de spanningsregelaars vooral de mechanische, waaronder ook het goed aansluiten van de spanningsregelaar, kan soms voor verwarring zorgen.
Wisselstroomdynamo aansluiten 
Werking Ampéremeter

Spanningsregelaar algemeen. 
De spanningsregelaar is een complexe schakeling die er voor moet zorgen dat de laadspanning en stromen binnen bepaalde grenzen blijft. Er zijn twee types laadregelaars en dat zijn de mechanische en elektronische met allebei hetzelfde doel, het aansturen van de dynamo. Gebeurde dat met de mechanische spanningsregelaar met relais, met de elektronische spanningsregelaar gebeurt dat met vaste elektronische componenten.
Om bij de mechanische te beginnen zien we dat de sturing plaatst vindt door middel van twee relais, soms ook met drie. Deze twee of drie relais worden ingesteld op spanning- en stroombegrenzing en/of beveiliging. We weten dat een 6 Volt accu tot maximaal 7,2 Volt geladen mag worden en daar zorgt het spanningsrelais voor dat deze waarde niet overschreden wordt. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de stromen waarmee de accu geladen wordt. Bij het bereiken van de eindspanning van de accu zal automatisch ook de stroom terug geregeld worden. 
Mechanische- als zowel elektronische spanningsregelaars kunnen voor gelijkstroom en voor wisselstroomdynamo's worden toegepast. Daarbij vindt je spanningsregelaars in diverse vormen en afmetingen.

Functie spanningsregelaar:
       Voorkomt overladen van de accu.
       Voorkomt doorbranden lampen enz.
       Zorgt dat de dynamo niet verbrand.
       Gaat het leeglopen van de accu tegen via dynamo bij stilstand van de motor.
       ( Het laatste is afhankelijk van het type spanningsregelaar).

Werking spanningsregelaar.
     
Spanning of stroom te hoog:
            Verlaag het magnetisme van de veldspoel
            Of verlaag de veldstroom
            Of door verhogen van de veldweerstand
     
Spanning of stroom te laag:
            Verhoog het magnetisme van de veldspoel
            Of door het verlagen of weglaten van de veldweerstand

Onderhoud Spanningsregelaar.
In principe hebben beide types, dus de mechanische als ook de elektronische spanningsregelaar geen onderhoud nodig. Na verloop van tijd zal de elektronische spanningsregelaar toch bedrijfszekerder blijken te zijn ook gezien de constructie (niet vochtgevoelig). Spanningsregelaar zonder bescherm kap die er niet altijd afgenomen kan worden omdat deze vaak vastgeklonken is. Het afstellen is dan niet mogelijk waarbij gezegd moet worden dat dit meestal specialistisch werk is.De achterzijde van de spanningsregelaar met geklonken verbindingen. Roestgevoelig met kans op overgangsweerstand op de klinknagels.
Zoals we hier zien is vocht de grootste vijand gezien de roest die hier toch wel behoorlijke  verwoesting heeft achtergelaten ondanks de gesloten behuizing. Het schakelklepje boven de spoel kan om deze redenen bijna niet meer bewegen zodat het stabiliseren van de spanning in gevaar kan komen. De spanning varieerde onder deze omstandigheden dan ook behoorlijk en dat was dan ook het duidelijkst te zien met de verlichting aan.

Hier zien we het schakelcontact onder aan het relais die een beetje te vergelijken is met de contactpuntjes van de verdeler. 
Dit contact is in te stellen voor een bepaalde contactdruk en afstand.

Wisselstroomdynamo aansluiten.
Bij het omschakelen van gelijkstroom- naar wisselstroomdynamo wordt dan ook de spanningregelaar vervangen die wat aansluiting betreft voor wat verwarring kan zorgen. Om dat te verduidelijken kijken we naar het onderstaand schema.

Hier zien we op de linker schakeling de oude 6Volt schakeling. Op het rechter schema de nieuwe met wisselstroomdynamo en spanningsregelaar. Dit schema kan zowel voor 6- als voor 12 Volt installaties dienen. Het grote verschil tussen beide schakelingen is de aansluiting van de rode draad die vanaf de dynamo rechtstreeks naar het klemmenstrookje gaat op het schutboard van de Traction. De spanning aansturing D+ spanningsregelaar gaat naar het contactslot als beveiliging om ontlading van de accu te voorkomen. In de D+ draad kan ook een lampje opgenomen worden die als laadstroom controlelampje dienst kan doen.

Naar boven


Werking Ampéremeter.
Wanneer aan de linkerzijde aansluiting klemmenstrook dus dynamo plus aansluiting, spanning wordt geleverd zal de ampèremeter laden (charger) aangeven omdat de rechter aansluiting van de klemmenstrook aan de accu vast zit waar het spanningsniveau lager is. Omgekeerd wanneer de dynamo geen vermogen levert dan komt de ampèremeter in het ontladen gebied te staan (décharger). Aan de linker aansluiting van de klemmenstrook zitten ook de verbruikers, die indien ingeschakeld de ampèremeter negatief (décharger) uit laat slaan wanneer er niet geladen wordt. Pas als er gas gegeven wordt stijgt de spanning op de linker aansluitklem en gaat de ampèremeter laden (charger) aanwijzen. Immers de rechter aansluitklem is van de plus accu en dit spannings- niveau is tijdens het laden lager. Wanneer de accu geladen is zal de Ampére- meteraanwijzing zich in de middenstand begeven. Doordat er altijd stroom afgenomen wordt, door bijvoorbeeld de ontsteking, zal de Ampéremeteraanwijzer altijd enigzins om het nulpunt schommelen.

Deze klemmenaansluitstrook bevindt zich op  de rechterzijde van het schutboard en de aansluitingen zijn van crusiaal belang voor de werking van de ampéremeter.


Bosch elektronische spanningsregelaar voor een 12Volt gelijkstroomdynamo. Moderne inhoud in een oud jasje.

Orginaliteit uiterlijk spanningsregelaar
Er valt bijna niet aan te ontkomen wanneer voor een wisselstroomdynamo wordt gekozen dat we dan automatisch een moderne spanningsregelaar er bij krijgen. Soms kan deze moderne spanningsregelaar verborgen worden in een oude spanningsregelaarbehuizing wat weer afhankelijk is van je eigen inventiviteit en handigheid. 

De Firma Bosch levert nieuwe elektronische spanningsregelaars in een oud jasje. Het heeft wel beperkingen wat de toepassing betreft. Zo kan deze spanningsregelaar wel voor gelijkstroomdynamo's worden gebruikt als het maar 12 Volt typen zijn en daar ligt dan het probleem voor ons. De gelijkstroomdynamo's die in de Traction toegepast worden zijn namelijk van het 6 Volt type, jammer dus.
 
Voordeel wisselstroomdynamo.
Het grote voordeel van een wisselstroomdynamo is dat ook bij lage toerentallen van de motor nog geladen wordt wat bij een gelijkstroomdynamo niet het geval is. Door toepassing van moderne constructies en technieken kunnen wisselstroomdynamo's een veelvoud aan vermogen leveren ten opzichte van de gelijkstroomdynamo.
Wisselstroomdynamo's kunnen ook voorzien zijn van een ingebouwde spanningsregelaar. Het grote voordeel geen losse kastjes meer en eenvoudig om aan te sluiten.

Naar boven

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015