Home                Koelsysteem
    Werking Koelsysteem De Traction Avant is voorzien van een radiator- constructie die nog verbeterd kan worden. Hoe het allemaal met de motorkoeling begon lezen we hieronder.Laag rendement:

De werking van een automotor is niet bepaald ideaal te noemen en produceert behoorlijk wat restwarmte. Dit heeft te maken met het lage rendement van de motorconstructie. Veel energie wordt dus omgezet in warmte waar we dus niets aan hebben. Een heel klein beetje kunnen we eventueel gebruiken voor interieurverwarming maar dan blijft er nog behoorlijk veel over. Een groot deel verdwijnt er nog door de uitlaat en wat er overblijft zal dus op de een of andere manier afgevoerd moeten worden. Er zijn twee mogelijkheden om te koelen en dat is met lucht of met water. Dit laatste heeft meer voordelen wat warmteoverdracht betreft omdat de moleculaire dichtheid van water groter is.

Waterkoeling:
Vroeger werd dit gedaan door een bak met water op de cilinder te plaatsen. Veel stationair motoren zijn hier nog mee uitgerust. Door het opvoeren van het motorvermogen was deze constructie niet meer toereikend en moest er wat anders bedacht worden.

Thermo-sifon constructie:
Om toch de motor te kunnen koelen werd een radiatorconstructie bedacht die een groot koeloppervlakte moest vertegenwoordigen. We zien dit dan ook terug bij oudere CitroŽns die eigenlijk werkte met het thermo-sifon koelingprincipe.
De cilinders van de motor werden in contact gebracht en omsloten met water die met slangen werd verbonden met een radiator. Door gebruik te maken van natuurkundige wetten kon de koeling plaatsvinden zonder waterpomp. Warm water stijgt immers naar boven waardoor het koelere water van onderen werd aangevoerd vanuit de motor. Ook aan deze constructie kleven beperkingen vooral als het motorvermogen blijft groeien. 
Bij deze thermo-sifon constructie stroomt het water eigenlijk te langzaam om de motor bij grotere vermogens te koelen.
Radiatorconstructie: 
Ook de radiator onderging een verandering en hier werd de constructie aangepast om een nog groter koeloppervlak te krijgen. Door voor een soort honinggraatconstructie te kiezen kon de koeloppervlakte behoorlijk worden vergroot zonder de afmetingen te veranderen. Deze constructie bestond uit smalle pijpjes met daardussen lamellen. Als extra koeling werd een ventilator achter de radiator geplaatst om ook bij weinig rijwind voldoende koeling te krijgen.
Door dit enorm verkregen koeloppervlakte is het mogelijk de warmte, overgebleven als restwarmte, weg te werken. Door voor een buizenconstructie te kiezen kunnen we de afmetingen binnen bepaalde grenzen houden en is er ook rekening gehouden met een reserve zodat, wanneer er een groter warmte-aanbod is, deze ook weggewerkt kan worden. Omdat de Traction bepaalde afmetingen heeft zal onze radiator hierin moeten passen. De hieraan gebonden afmetingen zorgen voor een bepaalde oppervlakte die eigenlijk te klein is om als totale koeling te dienen. Om deze redenen worden er meerdere honinggraatconstructies op elkaar gelegd en met elkaar verbonden. Het aantal lagen dat hierdoor ontstaat kunnen we niet eindeloos vermeerderen omdat dit niet bijdraagt tot extra koelend vermogen. Om deze redenen hebben constructeurs hieraan een bepaald maximum gesteld.


Werking radiator: 

Zoals op de foto rechts te zien is verplaatst de te koelen vloeistof, zich van boven naar beneden zoals aangegeven door de rode pijl door platte buisjes. Door de rijwind en geholpen door de ventilator stroomt de lucht door de lamellen en neemt de warmte mee (groenen pijl). Het te koelen water koelt hierna af en verlaat de radiator (blauwe pijl) aan de onderzijde om gekoeld de motor weer in te gaan. Het aantal platte buisjes kunnen we niet onbeperkt blijven stapelen om zodoende meer koelend vermogen te verkrijgen. Wel kunnen we het koelend vermogen vergroten door het radiatoroppervlak te vergroten. Door een extra ventilator te plaatsen aan de voorzijde van de radiator kunnen we het koelend vermogen iets vergroten.

Te weinig koeling: 
Ondanks de ingebouwde koelreserve komt bij sommige Tractiongebruikers een eind aan het koelend vermogen van de radiator door vervuiling. Dit komt doordat men vroeger water gebruikte als koelmiddel en in de loop der jaren kan zo een behoorlijke interne vervuiling ontstaan. Alleen het vervangen van de radiator of  het plaatsen van een extra ventilator heeft geen zin omdat het inwendige van de motor net zo vervuild is.

Druksysteem: 
Hoe heter het koelwater  des te groter is het temperatuursverschil met de buitenlucht en des te groter het koelend vermogen. Het koelwater mag natuurlijk niet aan de kook raken en daarom wordt het koelsysteem onder druk gezet. Het kookpunt ligt nu hoger en er kan door verdamping geen koelwater verloren gaan. Als de druk toch te hoog wordt, zorgt een veiligheidsventiel in de radiateurdop dat de stoom wordt afgeblazen. Dat gebeurt alleen als er iets aan de hand is. Onder normale omstandigheden verdwijnt de overtollige vloeistof in een expansievaatje welke bij afkoeling van de motor weer terugvloeit in de radiator.

 

Naar boven

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015