Home                    Ontsteking overzicht      
    Welke bougie  Voor goed nieuws lees hier verder.
    
Duurtest Bosch Super 4 bougie   (aug 2011)
Voor en nadelen Bosch Super 4 bougie  (nov 2014) 
Bosch Super 4 bougie en bovensmering (juli 2015)

L
angzamerhand wordt het steeds moeilijker bougies voor onze Traction te krijgen en als we bougies kunnen bemachtigen zitten we nog met de warmtegraad. Voor de Traction Avant is het dan ook belangrijk het juiste type te hebben in verband met de koude starts,het lang op de choke of stationair draaien van de motor, slechte compressie enz. Dit alles heeft vervuiling van de bougie tot gevolg die zelfs met een rit van 10 kilometer of meer niet schoon te branden is. Ook oude brandstof, door het lange stilstaan van de auto, draagt hiertoe bij. Het probleem van nieuw ontwikkelde en hedendaagse bougie is dat de schachtlengte te lang is voor onze auto (*). In de Traction wordt gebruik gemaakt van M14 bougies met korte schacht. Willen we toch gebruik maken van moderne bougies, dan zal er een aanpassing moeten komen in de vorm van een tussenring om het teveel aan lengte weg te werken. Dit zou een tussenring kunnen zijn met een extra koperen ring als afdichting. Geen probleem dus meer om nieuwe moderne bougies te kopen. 


Zitten we nog met het probleem van de warmtegraad aanpassing. Hier heeft Bosch wat op gevonden met de Super 4 bougie die meerdere warmtegraadgebieden overlapt. Verder wordt  gebruik gemaakt van glij-vonktechniek die de bougie zelfreinigend maakt.  Door de speciale constructie van de bougie neemt de vonk de weg van de minste weerstand en dat is dan de roet- of koolaanslag die op het porselein zit. Roet- of koolaanslag is immers een goede stroomgeleider. De vonk brandt nu de aanslag weg en zal vervolgens daarna weer de luchtweg kiezen. Deze bougie, zo wordt beweerd, zou ook voor oudere auto’s geschikt zijn.

   Enkele voordelen: (volgens leverancier)

  •  Grotere zekerheid door meer vonkbanen  

  • Zelfreinigend door glij-vonktechniek 

  • Grotere warmtegraadmarge

   Verder nog meer goed nieuws:

  • Merkbaar verbeterde acceleratie  

  • Een duidelijk rustiger loop en superieure elasticiteit van de motor 

  • In de fabriek afgestelde elektrode-afstand

 
            a   Luchtvonk           Luchtglijvonk

Het laatste goede nieuws zijn natuurlijk goede verkoopargumenten, maar ons spreekt het zelfreinigende vermogen en het grote warmtegraadbereik het meeste aan. Ook door de aangespitste massa-elektrode van de Super 4 bougie wordt er aan de ontstekingsvonk minder energie onttrokken dan bij traditionele bougies het geval is. De bougies halen dan ook een groter rendement.
Bosch zou Bosch niet zijn als er bij nieuwe bougies ook geen nieuwe coderingen zouden komen, dus ook hier de nieuwe codering aanduiding 4WR78, 4WR78G, 4WR78X en de 4HR78, 4HR78X, waarvan de 4WR78 de meest toegepaste is.
 

De tussenring:
Met behulp van een draaibank wordt het middelste gedeelte van de bougies eruit gehaald, zodat we een mooi passende ring krijgen. De bougie die zich uitstekend hiervoor leent is van het merk Champion. De losse afdichtingsringen kunnen we eventueel hergebruiken in plaats van koperen ringen. Waarschijnlijk kunnen we volstaan met één afdichtingsring voor een goede afdichting. De montage en het aanhaalmoment blijft natuurlijk gelijk aan de oude situatie.


De tussenring hier afgebeeld is voor gebruik van één afdichtingsring. Wil men twee afdichtingsringen toepassen, dan moet de tussenring iets smaller afgedraaid worden. De schroefdraadlengte van de nieuwe bougie is nu met één afdichtingsring gelijk aan de oude situatie. De totale lengte van de nieuwe bougie is met ongeveer 6 mm toegenomen wat geen bezwaar is.  De nieuwe Bosch super 4 bougies met de losse ringen. De nieuwe Bosch super 4 bougie moet met een interval van 30000 Km vervangen worden, omdat de 4 elektroden niet bijgesteld kunnen worden. Deze zijn van fabriekswege eenmalig ingesteld op de juiste afstand.


2e optie, bougie zonder tussenring:  
Wanneer we de cilinderkop van de Traction aan de binnenzijde bekijken, dan zien we dat de bougieschacht onder een geringe hoek in de kop zit. Deze constructie geeft zoveel ruimte dat er gemakkelijk een bougie in past met langere schacht. De overblijvende ruimte tussen bougie en zuiger zal dan ook geen problemen geven. Ook  voor vonkoverslag is deze afstand te groot. Omdat onder deze omstandigheden de vonk wat meer centraler plaatsvindt, zal de ontbranding ook wat beter verlopen. Een nadeel is, dat een gedeelte van de schroefdraad van de bougie zich in de verbrandingsruimte bevindt, hierdoor  kan zich gemakkelijk koolaanslag op afzetten. Het verwijderen van een bougie wordt dan praktisch onmogelijk. Een oplossing is dan ook om een gedeelte van de schroefdraad dat in de verbrandingskamer uitsteekt te verwijderen. Dit kan het beste gebeuren op een draaibank.
We hebben nu twee mogelijkheden gezien en de keuze is dan ook afhankelijk van de persoonlijke voorkeur. De laatste optie zou een betere verbranding kunnen zijn, maar bewezen is dat niet. De praktijk zal hier dan ook wat duidelijkheid in moeten brengen. 
                 

(*) Bij de meeste auto is het niet mogelijk een bougie met lange schacht toe te passen zonder gebruik te maken van een tussenring.
Gelukkig is dat met een kleine aanpassing wel mogelijk bij onze Traction Avant, zie optie 2.
De eerste bevindingen  van de Bosch Super4  2 November 2008
De Bosch Super 4 bougies in de Traction geplaatst en met 2,7 Kgm vastgezet. Starten ging probleemloos, want hij sloeg na de tweede startpoging aan. Meestal moet er na langdurige stilstand  toch drie pogingen gedaan worden om hem aan de praat te krijgen. Dit is nog niet zo heel bijzonder omdat de brandstof ook opgepompt moet worden. De motor bleef lopen toen ik de  choke voor de helft indrukte en dat is wel bijzonder omdat hij met de oude bougies dan meestal afslaat. Ook kon ik de auto meteen uit de garage rijden wat meestal ook niet mogelijk is. Er was dan onvoldoende vermogen en de motor had dan meestal ook de neiging af te slaan. Nu ging dat wel en toen de auto eenmaal buiten stond de choke helemaal ingedrukt om te zien wat er zou gebeuren. Het heeft mij verbaasd hoe langzaam hij bleef lopen, uiteindelijk sloeg hij dan toch af. Er waren dus duidelijk wat koudstart verbeteringen waar te nemen. Hierna hebben we een rit gemaakt van ruim 300 kilometer, grotendeels afgelegd op de autobaan met een snelheid van zo rond de 80 kilometer per uur. Afgetankt en gekeken naar het verbruik. Ook hier was een lichte verbetering waar te nemen. Normaal schommelt het verbruik zo rond de 1 op 8.5, nu was het 1 op 9.3 . Op zich zegt dit nog niet zo heel veel, daar is de test te kort voor, maar het ziet er in de eerste plaats wel goed uit. Thuis heb ik de bougies eruit gehaald om te kijken hoe ze er uit zouden zien na 300 kilometer. De vonk-glijtechniek was duidelijk zichtbaar. Op de plaatsen van de buitenelektrode kon je het schone porselein zien, terwijl er naast de elektrode een lichte verkleuring was waar te nemen. In ieder geval is dit een goed begin. Het testen
gaat verder
 
Duurtest van de Bosch Super4 augustus 2011
Inmiddels zijn we een aantal jaren en kilometers verder om een indruk te krijgen over de werking van de Bosch Super 4 bougie. De Traction Avant heeft dan ook zijn best gedaan om zijn deugdelijkheid in deze duurtest te bewijzen. Lange ritten, korte ritten, het maakte niet uit onder welke weersomstandigheden er werd gereden, de Bosch Super 4 bougie presteerde geweldig. Een goede keuze dus en voor de toekomst verzekerd van een bougie waar we nog lang plezier van kunnen hebben ook gezien zijn leverbaarheid. Nogmaals vermeld, de bougie hoef je nooit meer af te stellen en ook het schoonmaken behoort tot het verleden. Alleen de levensduur is maar 30.000 km maar dat is toch  ruim voldoende, of niet! 
Inmiddels is de belangstelling voor deze bougie zo groot dat hij bij verschillende verenigingen wordt aangeprezen. Zelfs bij de Traction Avant Nederland club is deze bougie verkrijgbaar als set, inclusief de bougiekabels.

Na ongeveer 8000 km inclusief de toepassing van bovensmering ziet de bougie er zo uit. Het donkere deel midden op het porcelein komt door onvoldoende belichting tijdens de opname!

Goed nieuws
Goed nieuws voor mensen die niet zo van knutselen houden voor het passend maken van een bougie zoals boven omschreven. Door een medetractionist zijn de volgende gegevens gevonden:
De WR typen zijn in drie warmte-graden verkrijgbaar, WR57, WR78 en WR91 waarvan de 57 de koudste en de 91 de warmste is.
Zoals reeds eerder genoemd is de WR78 de meest toegepaste en nu komt het, de WR78 is ook met toevoeging G verkrijgbaar en dat betekent dat deze bougie een korte schachtlengte heeft. Een bougie die zonder aanpassing meteen in de Traction geplaats kan worden.
Alleen de WR78G is met korte schachtlengte verkrijgbaar. Goed nieuws dus!
Voor een warmer of kouder type dan de WR78 zal dus nog een aanpassing nodig zijn. 


Bosch Super 4     WR78G

Voor- en nadelen Bosch super 4 bougie (november 2014)

Plus
De test met de Bosch super4 bougie gaf in de eerste instantie alleen maar positieve resultaten. Zo had deze bougie een groter warmtebereik en was ook nog zelfreinigend. Als vervanger voor alle andere bougies een goede optie omdat deze goed verkrijgbaar was.

Min
Zoals vaak met alles het geval is heeft deze bougie ook nadelen. Een ervan was de levensduur van 30.000 kilometers hetgeen in vergelijking met andere bougies niet erg veel is. Voor een oldtimer hoeft dit geen probleem te zijn omdat er in de praktijk sowieso weinig kilometers gereden worden.
Door deze bougie te testen in een auto die dagelijks gebruikt werd, bleek het door de fabriek opgegeven aantal kilometers niet te kunnen worden gehaald. Startproblemen deden zich al voor bij 15.000 kilometers.
De vier massa elektroden blijken in de praktijk wel erg ver uit elkaar te staan ten opzichte van de centrale elektroden waardoor de bobinehoogspanning niet toereikend was voor een behoorlijke vonk.
Enige aanpassing was noodzakelijk voor een verbetering van de vonkkwaliteit.
Lees het verhaal “
Levensduur bougies”.

Bosch Super 4 bougie en bovensmering (juli 2015)
Dat bovensmering ook onschuldige gevolgen kan hebben zien we terug op de bougie die op de massa elektrode wat roet heeft achtergelaten. Je kan het vergelijken met een motor die wat olie verbruikt. Normaal komen we roetvorming ook tegen op het porselein van de bougie en dat betekent kortsluiting voor een hoogspanningsvonk. Roet is immers geleidend voor elektriciteit. Gelukkig zien we dat bij deze Bosch Super 4 bougie niet en dat betekent dat hij zijn werk uitstekend gedaan heeft. Het betekent ook dat de warmtegraad goed is en dat is wel het allerbelangrijkst. Wanneer we voor een ander type bougie kiezen of al gebruiken, zorg dan dat de warmtegraad hoog genoeg is. Beter een te warme als een koude type bougie gebruiken. Het enige nadeel is dat een te warme type bougie wat sneller slijt.

Foto rechts

Ondanks dat er bovensmering (extra olie bij de benzine) werd toegepast is het porselein nog mooi schoon gebleven. De bougie op de foto zijn bougies met lange schacht waarbij tussenringen zijn toegepast omdat deze anders te ver in de verbrandingskamer zouden steken.

Bosch Super 4 Bougie na ruim 10 000 km gebruik.

                    Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 13-01-2017