Home             

Hoe vaak olie verversen?  

We hebben soms te maken met lage buitentemperaturen waardoor temperatuursverschillen op kunnen treden hetgeen weer condensvorming  in de motor geeft. Houd hier wel degelijk  rekening mee bij het opwarmen van de motor. Blijft de temperatuur van de motor te laag dan treedt extra vervuiling van de motorolie op. Deze verontreinigingen kunnen slijtage veroorzaken aan de motor wat niet meer terug te draaien is..

De eerste auto’s waren aangewezen op spatsmering dat werd gedaan door de ronddraaiende krukas. Deze krukas voorzag de draaiende delen van een smerende oliefilmlaag. Nadat de auto’s meer gingen presteren moest ook de smering aangepast worden. Hiervoor werd een systeem ontwikkeld dat er voor moest zorgen dat op belangrijke plaatsen en motoronderdelen olie werd gebracht voor een optimale smering. Dit systeem bestond uit een oliepomp die olie haalde uit het carter en dit onder druk via diverse kanalen naar de juiste plaats bracht. Een bijkomend voordeel is dan ook, dat de olie veel makkelijker gekoeld kon worden. Een goed werkend smeersysteem is dan ook, gezien de grotere prestaties die verlangd worden, van vitaal belang en de levensduur wordt ermee verlengd. De laatste schakel in dit smeersysteem is dat we er voor moeten zorgen dat de olie schoon blijft, dus zonder verontreinigingen. Aan dit laatste ontkomen we niet , want door slijtage  en reststoffen die bij de verbranding vrijkomen, zitten koolstofdeeltjes enz. die langs de zuiger van de motor in de olie terecht komen. Veel van deze vuildeeltjes kunnen we uitfilteren door middel van een oliefilter. Jammer genoeg heeft onze Traction Avant deze voorziening niet en moeten we volstaan met het groffilter dat alleen grote vuildeeltjes tegen kan houden zoals vloeibare pakkingsresten. Om nu toch te zorgen dat de olie schoon blijft moeten we dus vaker olie verversen. De intervallen die hiervoor staan zijn 2500 á 3000 Km. Het maakt dan ook geen verschil of men een klassieke olie, zoals een singlegrade SAE30 gebruikt of een multigrade 20W50. Ook bij de 20W50 olie komen na verloop van tijd verontreinigingen in het smeersysteem zonder dat deze gefilterd wordt. Vandaar dat ook deze olie na 2500 á 3000 Km vervangen moet worden. De eigenschap van de multigrade olie is wel dat door middel van dopes vuildeeltjes zwevend gehouden worden, maar dat is geen reden om niet te verversen. Wanneer het mogelijk is kan men het beste in het najaar de olie vervangen. De auto staat dan langere tijd stil en dan is het beter schone olie in de motor te hebben zonder agressieve zuren en verontreinigingen die de metalen aan kunnen tasten. Willen we lang plezier hebben van onze Traction, dan moeten we zeker niet op de olie bezuinigen.

 

Waarom olie verversen:
Veel korte ritjes met te koude motor rijden waardoor black-sludge ontstaat. Roet wat langs de zuiger komt, dikt de olie in waardoor deze moeilijker verpompbaar wordt. Het is een van de oorzaken dat de oliekanalen dicht kunnen slippen of vervuilen door aanslag. Hierdoor kunnen onder andere de nokkenas, zuigers en lagers geen of onvoldoende smering krijgen. Kleppenvervuiling komt dan veel voor. Ook treedt er oxidatie en verzuring van de olie op die metalen aantasten op koude plaatsen in de hoeken van de motor.
Resten benzine en condensvocht komen in de olie terecht bij een koude start. Water gaat dan een verbinding aan met olie, emulgeren heet dat, waardoor er een mayonaise achtige substantie ontstaat. Deze substantie zet zich af op koude delen van de motor zoals het kleppendeksel en de olievuldop. Deze substantie heeft niets meer met smering te maken en is dan ook nog vrij agressief.  Het heeft dus zeker gevolgen voor de samenstelling van de olie. Langdurige stilstand van de auto verslechtert de motorolie ook. Dit zijn nog maar enkele opsommingen, de praktijk is nog veel erger omdat er een chemisch proces in gang word gezet door al deze verontreinigingen, vandaar "hoe vaak olie verversen".


Condens tijdens korte ritjes.

Veel vocht komt dan in de olie terecht.

Korte verhalen over de Traction uit een reeks van verhalen, geschreven door 
Ben E Kulsdom.

Naar boven

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015