Home                Verhalen over techniek
 

Verzameling verhalen over startproblemen 

Een verzameling verhalen die over startproblemen gaat met wat voorbeelden en mogelijke oorzaken. Startproblemen blijken in de praktijk vaak complexer te zijn dan verwacht. Ouderdom is een van de oorzaken!


Startproblemen algemeen
Iedereen maakt wel eens mee dat er startproblemen zijn met je Traction. Het kan zijn dat je wat langer moet doorstarten of in het ergste geval dat de motor helemaal niet meer wil aanslaan. Vaak worden diverse handelingen uitgevoerd om het starten alsnog te laten lukken. Chokegebruik met daarbij het gaspedaal die op diverse standen wordt uitgeprobeerd. Ook wordt de "voorontsteking" knop op het dashboard in de "laatontsteking" stand gezet want je weet maar nooit of het dan wel zal gaan lukken. In de tussentijd en bij al die startpogingen heeft de accu al zoveel energie moeten leveren dat alleen de startmotor nog maar moeizaam of helemaal niet meer wil draaien.  Voor de ontsteking is er dan niets meer over omdat de accuspanning dan veel te laag is geworden om nog een fatsoenlijke vonk te kunnen produceren.

Mogelijke oplossingen
Op de website staan diverse oplossingen voor startproblemen gepubliceerd die nu zijn samengevat in een overzicht waar een ieder datgene uit kan halen wat voor hem van toepassing is. Dat startproblemen heel complex kunnen zijn is bekend en dat betekent dat de hier aangedragen oplossingen niet altijd tot een oplossing hoeven te leiden. Vaak hebben we te maken met meerdere problemen tegelijk die het dan meestal zo moeilijk maken. Wat sleutelervaring kan er toe bijdragen dat problemen gemakkelijker kunnen worden opgelost in plaats van dat er wat worden bijgemaakt wat zeker niet ondenkbeeldig is

Enkele aanwijzingen of voorbeelden die startproblemen kunnen veroorzaken. Ook combinaties of een veelvoud hiervan kunnen zich voordoen

Brandstofsysteem
Carburateur, vuil, water, valse lucht aanzuiging, verstopt filter, vlotter lek of te zwaar, vlotterklep, vlotter niveau, corrosie, verkeerde of verstopte sproeiers, loszittende venturi,
Brandstoppomp, vapour lock door drukverlies, afdichting kleppen, vuil, corrosie, vuil filter, water, luchtbellen
Brandstofleidingen, verstopt, valse lucht aanzuiging
Brandstoftank, te weinig brandstof, verstopt aanzuigfilter, water in de tank door condens, oude brandstof, verkeerde brandstof.

Ontstekingssysteem
Bobine, doorslag van binnen, vuil, vocht, verkeerde bobine. 

Verdeler, ingebrande contacten, scheurtjes in de verdelerkap, verkeerde rotor, koolborstel versleten of veercontact slecht, verdeler verkeerd afgesteld.
Contactpuntje, contactpunt wil niet meer open gaan, contactpuntje ingebrand, contactpuntje verkeerde afstelling. 
Condensator, defect of gedeeltelijk doorgeslagen, verkeerde condensator, vuil, vocht, slechte aansluiting.
Bougiekabels, verouderd, verhard, inwendige breuk bij koolkabels, vocht, vuil.
Bougie, verkeerde warmte graad, contactpunt opening te groot, kortsluiting door koolaanslag, inwendige doorslag.

De verzameling verhalen hieronder hebben allen te maken met startproblemen met soms een andere invalshoek als mogelijke oplossing van het startprobleem.

Verkeerde handelingen?
De meeste startproblemen zijn terug te voeren naar geen of onvoldoende onderhoud. Soms worden door onwetendheid verkeerde onderdelen gebruikt die meestal met de ontsteking te maken hebben. Daarbij komt nog dat bij het werken aan het ontstekingssysteem verkeerde handelingen kunnen worden toegepast zoals het los nemen van de bougiekabels bij draaiende motor. Hierdoor ontstaat doorslag in de bobine die na verloop van tijd onduidelijke storingen kan geven zoals stotteren, afslaan en onregelmatig lopen van de motor. Over de carburateur kunnen we bijna hetzelfde verhaal vertellen. Hier hebben we te maken met een precisie instrument met afstellingen die door de fabriek zijn bepaald. Elke verandering hieraan kunnen problemen geven zoals extra brandstofverbruik of in het ergste geval het niet meer starten van de motor.

Verkeerde zuinigheid?
Soms is het toch nodig onderdelen te vervangen zoals een carburateur, brandstofpomp of delen van het ontstekingssysteem. Ondanks dat je alles origineel wilt houden kunnen deze inwendig dusdanig geoxideerd of versleten zijn dat er geen eer meer aan te behalen valt. Verkeerde zuinigheid kan ook voor problemen zorgen en zelfs bestaande problemen in stand houden!


Hoezo problemen!!  Vaak zien we bij een bijeenkomst of evenement dat mensen bezig zijn om problemen op te lossen. Toeval, ouderdom of toch slecht onderhoud of zou het gewoon pech kunnen zijn?

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 08-07-2016