Home          Overzicht                                             


 
Vergelijking Oliesoorten 
uit de reeks "Smering aangepast aan deze tijd"


Monograde-olie is niet gevoelig voor de mate van afschuiven (de afschuifsnelheid), multigrade-oliŽn echter kunnen er zeer gevoelig voor zijn. Multigrade-oliŽn worden immers gemaakt door aan een basisolie van een bepaalde dikte een viscositeitsindexverbeteraar toe te voegen. 
De viscositeitsindexverbeteraar bestaat uit lange moleculen die wel gevoelig zijn voor afschuiving.
Moet zo'n multigrade-olie door een lager gaan, dan ondergaat hij een snelheidsverschil. Immers een deel kleeft aan de sneldraaiende tap en een ander deel kleeft aan het stilstaande lageroppervlak. De viscositeitsindexverbeteraar echter probeert zijn lange moleculen, polymeren, netjes te ordenen waardoor het lijkt alsof de olie dunner is. De olie is niet langer een 10W40 maar lijkt op een 10W30.
Dit verschijnsel wordt tijdelijk viscositeitsverlies genoemd en kan ernstige problemen veroorzaken omdat de smeerfilm veel dunner is dan verwacht.


Omdat de single-grade olie geen dopes bevat, zullen ze sneller verouderen en vervuilen. Dit zal nog versterkt worden bij korte ritjes waarbij de motor niet op bedrijfstemperatuur kan komen. Hierdoor zal men genoodzaakt zijn de olie vaker te verversen.
Multigrade-olie zou in dit opzicht dus ideaal zijn, maar door de diverse toevoegingen (dopes) verslechten de  eigenschappen van de olie. Door zware belastingen verandert de viscositeitsindex gedeeltelijk waardoor men een olie met andere eigenschappen verkrijgt. Een ander gegeven is, dat bij mutigrade-olie de vuildeeltjes zwevend blijven en in het filter achter blijven (indien aanwezig). Bij monograde-olie zakken de vuildeeltjes in het carter naar de bodem. Het filter bij de Traction heeft alleen de taak de grove vuildeeltjes tegen te houden, zoals bijvoorbeeld de restanten van vloeibare pakking, gebruikt voor de afdichting van de carterpan.
Samengevat

Single-grade Olie

Grootste voordeel: Niet gevoelig voor afschuiven.
Nadeel:           Viscositeit verandert bij temperatuursverandering.
                      Men moet zomer- en winterolie gebruiken.

Multigrade Olie

Grootste voordeel: Het kan het hele jaar door gebruikt worden.
Nadeel:             Gevoelig voor afschuiven.
                        Vuildeeltjes blijven in de olie zweven.

 

Opmerking:
Wanneer multigrade-olie wordt gebruikt zal het olieverversen vaker moeten plaatsvinden omdat in de Traction Avant geen fijnfilter aanwezig is. De verversingtermijn is dan gelijk aan een singlegrade-olie, dus eenmaal per jaar of bij het bereiken van een bepaalde afstand. Zeker niet de 5000 Km overschrijden en moet eerder plaatvinden bij veel korte ritjes.

Naar boven

                   Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015