Home                 Brandstof overzicht           Verhalen over techniek

Vapour lock

Het komt regelmatig voor dat een motor niet meer wil starten wanneer hij warm is. Verhalen hierover teveel om op te noemen en ieder met een eigen versie van wat het zou kunnen zijn. Toch is het een simpel natuurkundige eigenschap van vloeistoffen met verschillende vluchtigheden.


Motor Traction wil niet starten wanneer hij warm is.
Iedereen kent het wel of heeft ervan gehoord, vapour lock een verschijnsel wat soms optreedt maar wat zich goed laat verklaren. Wat is nu vapour lock? Vapour lock is niets anders dan lucht/dampbellen in de benzineleiding die de toevoer naar de carburateur of brandstofpomp afsluiten met als resultaat, de motor wil niet meer aanslaan. De benzine heeft dan ook een ‘kooktraject’ omdat er vele tientallen verschillende koolwaterstoffen in zitten die elk een eigen kookpunt hebben. Omdat benzine heel lichte fracties heeft, speelt daar het fenomeen vapour lock een grote rol. Bij Juist die lichte fracties kunnen dus voor de dampbellen zorgen.

Niets helpt
Eenvoudig verhaal, maar voor sommige mensen een hardnekkige kwaal die niet op te lossen is wat ze er ook aan doen. De benzineleiding verleggen, isoleren, elektrische pomp plaatsen, niets helpt. Het probleem blijft en het ontstaat meestal na een lange rit waarbij de motor behoorlijk warm is geworden.

Eenvoudige verklaring
Na het stoppen voor een rustpauze zal de warmte die de motor uitstraalt ook de brandstofleiding verhitten met het gevolg dat minuscule dampbelletjes in de benzineleiding een grote dampbel vormen en hiermee wordt de brandstoftoevoer naar de carburateur of brandstofpomp verhinderd. Het resultaat, de motor wil niet meer starten. Dan nu een belangrijke vraag, waarom bij de ene auto altijd wel dit probleem terwijl het bij de andere auto nooit voorkomt. Het probleem van die auto waarbij het optreedt heeft in de meeste gevallen meerdere problemen die je niet ziet. Willen we dus van die vapour lock afkomen, moeten we eerst die andere problemen oplossen. Wanneer we het brandstofcircuit bekijken dan zien we de brandstofpomp met een stukje brandstofleiding en daarna de carburateur. In dit stukje brandstofleiding ontstaat meestal het probleem. Onder normale omstandigheden zal de brandstofpomp een drukopbouw geven in deze leiding. De carburateur sluit immers de toevoer af in de vlotterkamer wanneer er voldoende brandstof aanwezig is. Door deze drukopbouw kan er geen vapour lock ontstaan! Juist door deze verhoogde druk komt ook het kookpunt van benzine hoger te liggen zodat er moeilijker dampbellen in kunnen ontstaan. Het is te vergelijken met een gesloten radiatorsysteem waarbij het kookpunt ook hoger komt te liggen wanneer deze gesloten is.

Mogelijk oorzaken
Deze druk moet dus ergens weglekken. Dat kan dus de brandstofpomp zijn met een versleten klepje, of de carburateur die niet meer zo goed afsluit. Kunnen we dit verhelpen dan is het vapour lock probleem meestal verleden tijd. Ook in de toevoerleiding kan vapour lock ontstaan wanneer we rijden op vluchtige winterbenzine gedurende de zomer, of rijden op grote hoogte, waarbij het kookpunt van benzine daalt.
Ondanks al deze mogelijke oplossingen vereist het starten met een warme motor speciale handelingen die precies omschreven zijn in het instructieboekje van de Traction Avant. Wanneer we ons hier aan houden kunnen we onder de meeste omstandigheden starten. Zelfs met een warme motor!


Afschermplaat brandstofpomp


Hitteschild carburateur


Klepje van de brandstofpomp die door slijtage niet goed meer wil sluiten en verantwoordelijk is voor drukverlies in de leiding brandstofpomp naar de carburateur toe. Een van de mogelijke oorzaken van Vapour-Lock

STARTPROCEDURE
Die startprocedure is heel belangrijk en wanneer we ons daar niet aan houden treden dezelfde verschijnselen op die vergelijkbaar zijn met vapour lock. Hier zien we dus een benzineverzadiging in het inlaatspruitstuk die, omdat er te weinig zuurstof in zit niet is te ontsteken.  Deze benzineverzadiging moet dan eerst doorgepompt worden voordat er benzine komt met de juiste verhouding benzine en zuurstof. We hebben in dit geval te maken met het overstromen van de carburateur. Warmtestraling van de motor naar de carburateur, uitzetten van de benzine in de carburateur, overstromen van de carburateur en daardoor verzadiging benzine inlaatspruitstuk. 


WAT IN HET INSTRUCTIEBOEKJE STAAT OVER HET STARTEN

Als de motor warm is: de choke niet gebruiken.
Druk  eerst het gaspedaal helemaal in. De voet op het plankje houden.
De starter uittrekken. Zodra de motor draait, de voet opheffen, om te voorkomen, dat de motor doorraast.
Indien de motor niet dadelijk aanslaat, wacht dan gedurende 3 tot 4 sec., alvorens de startknop opnieuw uit te trekken. Trek hem nooit langer dan 3 à 4 sec. achtereen uit.  

AANDACHTPUNTEN
Brandstofpomp:
geen versleten of slecht sluitende klepjes, goede pompdruk goede afscherming.
Carburateur:
Goed werkend vlotterklepje en drijver, overstromen van de carburateur (Verzuipen).
Benzine:
Winterbenzine die in de zomer gebruikt wordt. (Door lange stilstand auto) of  water in de benzine.  

Opmerking:
We hebben hier problemen besproken die passen bij oude auto’s. Niet nieuw dus en om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we ook een dosis geduld nodig. Met dit geduld kunnen we zelfs deze problemen in de meeste gevallen overwinnen.
Lees ook
Vapour Lock deel 2

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 14-10-2018