Home                 Uitlaat overzicht
 

Uitlaat uitlijnen

Om hinderlijk dreunen en scheuren in het uitlaatspruitstuk te voorkomen dienen we bij een uitlaatmontage hier extra aandacht aan te besteden.


Uitlaat en geluiden
Een uitlaat mag een door de wet voorgeschreven hoeveelheid geluid produceren.
( Ongeveer 80 dB(A) bij een bepaalde meetmethode). Door juist gekozen en goedgekeurde onderdelen kunnen we aan deze voorwaarden voldoen. Soms blijven er voor de bestuurder en inzittenden geluiden over die er niet horen te zijn zoals dreunen en trillingen bij bepaalde toerentallen van de motor. Veel hangt af van een goede uitlaatmontage maar ook daar kunnen wat problemen ontstaan ondanks de zorgvuldigheid waarmee gewerkt is. Niet passende of slechte uitlaatonderdelen kunnen een oorzaak zijn.


Foto 1
De voorste uitlaatbevestiging die te dicht bij de carrosserie zit zal, bij bepaalde bewegingen van de motor, tegen de carrosserie aan komen (klapperen). Het veroorzaakt het zogenaamde dreunen wat als zeer hinderlijk wordt ervaren! Door bij de montage hierop te letten dat deze afstand groot genoeg is kan dit worden  voorkomen.


Afstelgegevens
Het ontbreken van enige afstelgegevens voor een goede uitlaatmontage is de grootste barrière voor diegene die er zelden mee te maken heeft. Dan kunnen enkele globale maatgevingen voor een goede uitlaatmontage een welkome aanvulling betekenen. Voor een betere pasvorm kan het noodzakelijk zijn om de uitlaatonderdelen iets aan te passen.
Lees ook het verhaal over
"Uitlaatmontage".

Belangrijke aandachtspunten!
Waar we op de eerste plaats op moeten letten is dat de uitlaatpijp onder de carrosserie in grote lijnen parallel loopt met voldoende afstand tot de carrosserie. De hoogte van de motor kunnen we hierop enigszins afstemmen door de achterste motorsteunpunten in hoogte af te stellen. Hiervoor moeten we wel eerst de vier schroeven van het vierkante deksel in schutboard, waar het rubberen blok van de motor in valt, iets los maken.


Foto 2
Voor het uitlijnen van de uitlaat moeten de vier schroeven van de deksel in het schutboard iets losgedraaid worden zodat deze enigszins kan schuiven.Uitlijnen van de uitlaat 

  1. Om te beginnen zorgen we dat de de uitlaatbocht aan het uitlaatspruitstuk bevestigd is. (flensbouten ietsje los).
  2. Zorg dat de vierkante deksel in het schutboard (foto 2) kan schuiven door eerst de schroeven iets los te maken.
    Zie ook het verhaal over "Motorophanging"
  3. Stel nu de achterste motorsteunen (foto 3) zodanig in hoogte af dat de uitlaatbocht ongeveer 3,5 cm onder de carrosserie uitkomt. Dat is dus de afstand bodemplaat en bovenkant uitlaatbocht.
  4. De rest van de uitlaat kan hierop aangepast worden waarbij de uitlaatdemper zoveel mogelijk horizontaal blijft. Zie ook het verhaal over ophangbeugels in "Uitlaatoverzicht".
  5. Wanneer alle uitlaatonderdelen spanningsvrij aan elkaar bevestigd zijn kunnen we alle uitlaat- en bevestigingsbouten aandraaien.
  6. De laatste handeling is de dwarsstrip montage van de versnellingsbak naar de uitlaatdriehoek toe. Deze zorgt ervoor dat de uitlaatpijp niet kan gaan slingeren waardoor er scheuren in het uitlaatspruitstuk kunnen komen. Deze dwarsstrip wordt wel eens vergeten of bewust niet geplaatst maar is beslist noodzakelijk!.

Opmerking
Gebruik wat kopervet voor alle bouten van de uitlaat zodat ze bij reparatie makkelijker zijn los te maken.
Algemene opmerking foto's
Om een indruk te krijgen hoe groot de afstand van de uitlaat t.o.v. de carosserie kan zijn worden hierbij wat afstanden gegeven. Het moet als een richtlijn worden gezien en waar je zeker van af mag wijken als we maar een dreun- en trillingsvrij uitlaatsysteem krijgen.

Foto 3
Hier zien we de hoogte van de achterste motortrillingdempers. De hoogte van     4 cm is gemeten vanaf het tussenrubber tot de moeraanslag.


Foto 4
Vanaf de uitlaatbochtronding tot de velsrand bodemplaat zien we een afstand van 1,5 cm. Dit punt zit dichtbij de dwars geplaatste strip die de zijdelingse beweging van de uitlaatpijp moet voorkomen.

Foto 5
Na de voorste uitlaatbocht komt de eerste bevestigingflens waarbij de vrije ruimte tussen carrosserie en bovenzijde uitlaatpijp 3,5 cm bedraagt. De bovenzijde van deze flens heeft nog een ruimte tot de bodemplaat van ruim 1 cm.

Foto 6
Voor het achterste ophangpunt, dus voor de uitlaatdemper, is nog een ruimte van 2,4 cm. We zien ook hier dat de rubberen ophangstrips mooi recht naar beneden hangen.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-10-2015