Home  

Werking uitlaat 
De uitlaat heeft een tweeledige functie, ten eerste moet hij zorgen dat de giftige gassen niet in het interieur komen en ten tweede moet het geluid aan wettelijke eisen voldoen. Dat laatste betekent dus dat de uitlaat niet teveel lawaai mag produceren.
Door verbranding van een lucht-brandstofmengsel in de cilinder ontstaat een drukgolf die via het uitlaatspruitstuk de cilinders verlaat. Deze drukgolf of geluidsgolf heeft een zeer hoge stijgtijd en is een beetje te vergelijken met een percursie-instrument zoals een trommel. Dit geluid was vroeger bij de ontwikkeling van de auto moeilijk af te breken of te verminderen. De oplossing, zoals bij sommige mensen nog bekend, was een uitlaat voorzien van een soort labyrint. Deze bestond uit hindernissen in een buis of doos met meerdere schotten met gaten achter elkaar geplaatst om op deze manier het geluid terug te brengen tot aanvaardbare waarden. Doordat er verder geen andere dempende materialen werden gebruikt klonk dit geluid nogal blikkerig
Uitlaat-overzicht

Globale Werking Uitlaat

     
Uitlaat (Restauratie)
Uitlaat montage
Uitlaat uitlijnen

Deze manier van dempen heeft ook wat nadelen. Door het toenemende toerental van de motor neemt ook de tegendruk in de uitlaat iets toe waardoor wat vermogenverlies optreedt. In die tijd was dat niet zo belangrijk. Bij de CitroŽn HY waarbij de uitlaat ook een functie had om de carterolie sneller op temperatuur te brengen bij een koude start was deze daarom voor het carter geplaatst. Ook de 2CV heeft een labyrint uitlaatsysteem en is om praktische redenen dwars achter de motor geplaatst.  

Absorptie-uitlaat
Niet veel later werd deze labyrint constructie vervangen door een buis met gaatjes, de absorptiegeluiddemper genoemd. De constructie bestond uit een pijp met dezelfde diameter als de uitlaatpijp, geperforeerd met een groot aantal kleine gaatjes en omwonden met een geluiddempend materiaal, zoals wolachtig asbest of glasvezel. De drukgolf kon nu makkelijk worden afgebroken omdat na elk gaatje een beetje van de geluidsenergie verloren ging en er bij het bereiken van het einde van de geluiddemper een aceptabel geluidsniveau over bleef. Een voordeel bij deze constructie is dat de uitlaatgassen zonder remmende werking of tegendruk de uitlaat konden verlaten. Een belangrijk gegeven voor een viertakt motor die op deze manier vrij kan ademen, dit in tegenstelling tot de tweetactmotor waarbij een bepaalde tegendruk noodzakelijk is.

Zoek de verschillen!
De ophangbeugels van de Traction Avant kunnen voor verwarring zorgen want ze lijken op elkaar. Pas als je goed kijkt zie je de verschillen. Ik heb het er bij de foto bij gezet inplaats van de nummers. Achterste ophangbeugel komt dus achter de uitlaatdemper enz.. Een verkoper kan heel eenvoudig twee dezelfde aan je geven zonder dat het opvalt. Later wordt het goochelen van welke hoort op welke plaats. Het is maar dat je het weet.

Traction Avant Uitlaat
Bij de Traction vinden we nog een enkelvoudig dempingssysteem . Deze is dwars onder de auto geplaatst om de nodige bodemvrijheid te verkrijgen. Door de keuze van materialen waarvan de uitlaat gemaakt is en de lengte van de pijpen verkrijgt je een uitlaatgeluid die bij vele Tracionisten bekend is. Zo kon vroeger vaak aan het specifieke uitlaatgeluid het type auto herkend worden. Door de komst van moderne meervoudige uitlaatconstructie is dat nu niet meer mogelijk.
Materiaalkeuze uitlaat
De uitlaat is van opgerold- of geperst plaatmateriaal samengesteld en is nogal roestgevoelig. Bij korte ritjes treedt er ook nog al eens condens op binnen in de uitlaat wat de levensduur niet bevordert. Soms wordt er gekozen voor een roestvaststalen uitlaatconstructie om van het roestprobleem af te komen en voor  een langere levensduur. Ondanks deze laatste mogelijkheid zijn er ook nadelen aan dit systeem. Het materiaal is heel wat zachter dan staal waardoor extra aandacht besteed dient te worden aan de constructie en de ophanging van het uitlaatsysteem. Voor een Traction Avant is de keuze van roestvast staal niet zinvol en zelfs af te raden omdat er teveel aanpassingen gemaakt dienen te worden. De eventuele meerwaarde van een roestvaststalen uitlaat staat niet in verhouding tot de aanschaf van een origineel uitlaatsysteem.

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-10-2015