Home          Overzicht                                           


 
Transmissie olie    
uit de reeks "Smering aangepast aan deze tijd"
Aftapplug:

Wanneer nog niet toegepast monteer dan ook meteen een magnetische aftapplug. Dit voorkomt veel schade, omdat de kleine metaaldeeltjes zwevend in de olie tussen de lagers kan komen en daardoor het lageroppervlak kan beschadigen.

 
Hypoidvertanding:
Om de tanden minder lawaai te laten maken, worden de meeste tandwielcombinaties met schuine vertanding uitgevoerd. Wanneer de tandwielcombinatie de pignon onder of boven de hartlijn van het kroonwiel komt te liggen, spreekt men van een hypoidvertanding.Transmissieolie:
Door de schuine stand van de tanden ontstaat een axiale kracht, die de tanden uit elkaar wil schuiven. De krachten die hierbij vrijkomen zijn zo groot dat de tanden de oliefilm afschuiven en de kans bestaat dat de tanden aan elkaar lassen en materiaal wordt uitgebroken waardoor grote schade kan ontstaan. Normale olie geeft dan ook te weinig bescherming hiertegen en de oplossing is een transmissieolie met een anti-lasdope toe te passen. De anti-lasdope bestaat uit verbindingen van zwavel, chloor of fosfor. De hypoidolie of EP-olie moet minstens bij spiraalvertanding en zeker bij hypoidvertanding worden toegepast. Diverse fabrikanten stellen speciale eisen aan de transmissieolie in verband met gecombineerde versnellingsbak met kroonwiel, pignon en olieafdichtings-materiaal.  Voor ons komt alleen de API-classificatie GL-4 'gear lubricant' in aanmerking met een SAE 90 viscositeit. Andere typen olie zijn voor ons minder geschikt omdat die toevoegingen hebben die schade kunnen veroorzaken aan onze transmissie (aantasting brons). Wat wel toegepast kan worden is onze inmiddels welbekende TSL toevoeging die een dope bevat welke actief wordt bij hoge temperaturen en het lassen van de tanden kan voorkomen.
Kroonwiel:

Hier zien we een voorbeeld van een kroonwiel die te zwaar is belast waardoor het lassen van de tanden heeft plaatsgevonden. Dit had men kunnen voorkomen door een goede olie te gebruiken met een anti-lasdope of men had de olie op tijd moeten vervangen. Ook dopes raken na verloop van tijd uitgewerkt afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden.

Naar boven

                   Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015