Home          Overzicht        


 
Waarom een thermostaat gebruiken    
Uit de reeks "Koelingsproblemen oplossen"


Temperatuurmeter:
Om de temperatuur in de motor vast te stellen, gebruiken we een temperatuurmeter. Hiermee kunnen we het verloop van de temperatuur bepalen en of deze bepaalde waarden niet overschrijdt. De temperatuurmeter kan mechanisch of elektrisch zijn.
Bedenk wel dat de temperatuurmeter een afwijking van 10 tot wel 30% kan hebben. Controleer de temperatuurmeter eerst met een geijkte temperatuur meter voordat je hem gebruikt.De koeling: 

Zoals men weet produceert de Ottomotor warmte die vrijkomt tijdens de werking. Deze warmte kunnen we deels gebruiken, denk hierbij aan de smering of verwarming.  Toch blijft er een restwarmte over die we graag kwijt willen en dat kan maar op een manier door middel van een warmtewisselaar of door koelribben zoals bij een 2CV. Deze warmtewisselaar ook wel radiator genoemd, zorgt er voor dat het teveel aan warmte wordt afgevoerd. Hierbij stuiten we op een aantal problemen, hoe houden we de temperatuur in de motor constant als door rijwind en buitentemperatuur en de belasting van de motor de warmteafvoer verandert.  

Wanneer men besluit om een thermostaat te plaatsen, moet men de volgende punten in acht nemen:

  • Plaats de thermostaat zo dicht mogelijk bij de waterpomp.
  • Het expansievaatje aan de afvoer onder de aftapkraan aansluiten.
  • Koelvloeistof in de radiator vullen tot onder de dop en deze goed dicht draaien.
  • Zorg voor het juiste niveau in het expansievaatje.  


Temperatuur regelmogelijkheden:         


           De rolhoes
          Scherm voor de grill
          Vaste afscherming
          Thermostaat

 

De rolhoes:  
Met de rolhoes kunnen we door deze van binnen uit te bedienen het koelend oppervlak bepalen van de radiator en tevens het koelend vermogen. Bij elke omstandigheid zoals lage- of hoge buitentemperaturen, of het zwaarder belasten van de motor, er is altijd wel een stand van de rolhoes te vinden die het gewenste resultaat geeft. Ideaal zou men zeggen, maar er zitten ook een paar nadelen aan dit systeem. Men is altijd bezig om de rolhoes te bedienen. Ten tweede wil de rolhoes nog eens blijven hangen bij veel rijwind, men moet dan terug in snelheid om de druk op de rolhoes te verminderen.  

Scherm voor de grill:  
Een toepassing die nogal wat werk met zich meebrengt bij het plaatsen ervan. De werking is eenvoudig, door wat openingen te maken in het scherm, kunnen we meer of minder lucht door de openingen laten stromen. Dit hulpmiddel wordt meestal in combinatie gebruikt met andere middelen omdat hierbij geen flexibele temperatuurregeling mogelijk is.  Vaste afscherming radiator: 
Ook hierbij gaat het om een hulpmiddel die meestal in de wintermaanden wordt toegepast. De eigenlijke temperatuurregeling zou dus door een rolhoes kunnen gebeuren.


De thermostaat:  
Dit is een bekend middel voor wat betreft temperatuurregelingen en het wordt nog steeds gebruikt in automobielen. De reden waarom men huiverig is voor toepassing in de Traction komt door het feit dat de meeste mensen niet precies weten wat er gebeurt tijdens de werking. Er wordt een thermostaat geplaatst in de bovenste waterslang en de radiator gevuld met koelvloeistof tot onder de dop. Tijdens de eerste rit gaat alles nog goed, de koelvloeistof zet uit tijdens het warm worden van de motor en de overtollige koelvloeistof verdwijnt door het overlooppijpje naar buiten. Na het afkoelen van de motor is de hoeveelheid koelvloeistof in het koelsysteem niet meer het zelfde, het teveel aan koelvloeistof is immers verdwenen tijdens het rijden. Wanneer we opnieuw willen gaan rijden, zit er onvoldoende koelvloeistof in de bovenste waterslang zodat de thermostaat “droog” staat en dus niet meer naar behoren kan functioneren. De motor wordt dan te heet door gebrek aan koeling.  


Plaatsing thermostaat:  

De thermostaat is in de bovenste waterslang zo dicht mogelijk bij de waterpomp geplaatst, daarvoor zit een temperatuursensor van de temperatuurmeter. Hierdoor verkrijgt men de beste werking. Vergeet niet om in de thermostaat een gaatje te boren van 3 millimeter in het vaste deel als dit niet aanwezig is.  Dit gaatje zorgt ervoor dat het warme water makkelijk naar de thermostaat kan vloeien en tevens zorgt het ervoor dat het dient als ontluchting tijdens het vullen van de radiator met koelvloeistof. Bij het plaatsen van de thermostaat moet het gaatje wel aan de bovenzijde zitten.

 

Thermostaat met expansievaatje:  
Het probleem van te heet worden van de motor komt dus doordat de thermostaat te hoog zit. Bij de meeste auto’s zit hij lager zodat er altijd een vloeistofkolom boven staat. De thermostaat voelt dan ook de warmte van de motor zodat hij zijn werking kan doen. Om de verloren hoeveelheid koelwater tijdens het rijden terug te krijgen, passen we een reservoir toe die dat opvangt. Bij afkoeling komt deze hoeveelheid weer terug in het koelsysteem. De bovenste waterslang blijft nu dus wel gevuld en de koelproblemen horen tot het verleden. Verder voordeel, het koelen gebeurt automatisch!

 

                      Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 24-04-2016