Home               Motor overzicht
 

      Starterkrans-Bendix slijtage

De starterkrans- bendixslijtage komt veel voor bij oude auto's dus ook bij onze Traction. Het sluipt er langzaam in tot dat er helemaal niet meer gestart kan worden. Vaak is slecht onderhoud of bediening de oorzaak van dit probleem.

Werking startprocedure
De starterkrans is een van de onderdelen die deel uitmaakt om de motor te starten. Door aan de startknop te trekken wordt door middel van een elektrische startschakelaar de startmotor in werking gesteld. Deze startmotor heeft een inrichting waarmee door middel van een soort schroefdraad op een as,  een tandwiel (bendix) over deze as door middelpuntvliegende kracht in de starterkrans wordt geschoven.  Als alles goed gaat gebeurt dit in minder dan 1 seconde. Deze constructie wordt beveiligd door een zware platte veer die op foto rechtsonder te zien is in de vorm van zes "ringen". Er zijn meerdere startmotorconstructie mogelijk waarbij de werking in principe gelijk blijft.

Deze starterkrans, zie foto, is over een lengte van ongeveer 12 cm ingesleten. Deze slijtagevorm is niet meer te stoppen en gaat verder tot dat het starten niet meer mogelijk is
Slijtage altijd op dezelfde plaats
Er is aan mij wel eens gevraagd waarom de starterkrans altijd op één plaats versleten kan zijn. Normaal gesproken denk je niet verder na en wordt de vraag beantwoord met “dat is altijd zo bij een viercilinder”.  De aanname dat het altijd zo is,  is natuurlijk niet genoeg en de oplossing waarom dit zo is, is simpel. Bij een viercilinder is er altijd wel één cilinder die tegen de compressieslag aanzit en dat kunnen ze in  principe alle vier zijn. Op het moment dat de motor wordt uitgezet zal dus één van de vier cilinders tegen de compressieslag aanzitten. De uitloop, dus het moment van stilstand van de krukas, zal er altijd een halve slag voor zijn. Dit komt dus door de drukopbouw in de cilinders bij de compressieslag. De drukopbouw, in een van de vier cilinders, drukt de cilinder weer terug. Het vliegwiel, welke met de krukas verbonden is, zal dus altijd op dezelfde plaats tot stilstand komen. Wanneer we  een startmotor hebben waarvan de bendex niet goed meer in de starterkrans wil komen, zal hier na verloop van tijd een beschadiging ontstaan. Omdat de motor,  dus de starterkrans, op dezelfde plaats tot stilstand komt zal hier over een lengte van ongeveer tien centimeter de starterkrans beschadigd raken. Gevolg: het bekende gieren van de startmotor tijdens het starten. Door de starterkrans te verdraaien ten opzichte van het vliegwiel kan deze weer een tijdje meegaan, na reparatie van de startmotor natuurlijk, anders begint het slijtageproces weer opnieuw.

Oorzaak van deze slijtage
Zoals met alles wat stuk kan gaan heeft dit een oorzaak. Het grootste probleem is de startsnelheid, dus de snelheid waarmee het tandwiel naar de starterkrans wordt toegeschoven. Het is dus de startmotor die daar grotendeels debet aan is. De rotatiesnelheid is dan te laag en dat kan weer veroorzaakt worden door te lage accuspanning of spanningsverlies. Eigenlijk kunnen we meerdere oorzaken aanwijzen die we hier op een rijtje zetten. Dit zijn de belangrijkste problemen en er kunnen ook combinaties hiervan mogelijk zijn!

  • Startmotor is niet krachtig genoeg (2  i.p.v. 4 veldwikkelingen).
  • Startspanning te laag (verlies in bekabeling, te veel overgangsweerstand).
  • Accu heeft te weinig capaciteit (oud of versleten)
  • Accuspanning te laag (niet geladen).
  • Accupolen gecorrodeerd (slecht contact dus spanningsverlies).
  • Startschakelaar ingebrand (spanningsverlies).
  • Te langzame bediening van de startknop en daardoor inbranden startschakelaar.

Andere startprocedure
Wanneer het starten op een normale manier niet meer mogelijk is kan dat altijd nog met de slinger gebeuren.
Een ander mogelijkheid is de krukas iets te verdraaien met de slinger en dan op de gebruikelijke manier te starten. Het aangrijpingspunt op de starterkrans is dan iets verschoven waardoor we dus een onbeschadigd deel gebruiken.


Op deze startmotoras zien we links de platte beveiligingveer en rechts het grove schroefdraad waar het tandwiel (bendix) overheen schuift.


Hier is duidelijk de beschadiging van het tandwiel (bendix) te zien. Met een contactvijltje is hierin soms nog wel wat vorm aan  te brengen en dat geldt natuurlijk ook voor de starterkrans mits deze niet te veel beschadigd is.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 17-04-2016