Home              Verhalen over techniek
 

Slechte koeling heeft ook gevolgen 
voor de motorsmering

Soms kan door een mondelinge uitleg wat meer duidelijkheid verkregen worden over de smering en olietoevoegingen voor de Traction Avant.Behoud van smering

Het is bekend dat we de koeling van de Traction Avant in de meeste gevallen als zorgenkind kunnen bestempelen. Door de optredende hogere koelwatertemperaturen zal ook de temperatuur van de smeerolie volgen. Dat er nu hogere eisen aan de motorolie wordt gesteld zal duidelijk zijn.
Een automotor is dan ook zodanig ontwikkeld dat we gebruik kunnen maken van door de oliefabrikant ontwikkelde olie. Deze olie zal onder de meeste omstandigheden zijn smerende werking behouden waarbij de nodige toleranties zijn ingebouwd. Maar ook hier kan een einde aan komen!

Smeergrens overschrijden
Door de slechtere koeling van de motor (interne vervuiling) zal langzaam de grens van het toelaatbare bereikt worden. Hierbij komen we niet alleen aan het einde van de koeling (koken van de koelvloeistof) maar ook de smering van de motor komt in de gevarenzone. Deze kan een waarde aannemen waarbij de olie verbrandt. Dit zien we terug bij de zuigerveren en olieschraapveren. De olietemperatuur kan hier makkelijk de 300 graden Celcius overschrijden waarbij de smering sterk kan verminderen.
Lees ook het verhaal over "
Olietemperaturen".

 

Uitleg over oliegebruik en smering voor de Traction Avant op de sleuteldag van TAN Zuid in Heeze.
Dit in combinatie met een demonstratie van de toevoegingsolie TSL. Er was bijzonder veel belangstelling voor deze onderwerpen gezien de grote opkomst van de leden.
Koelhulpmiddelen
Dat de Tractionmotor snel aan de kook raakt weten we gauw genoeg en de eerste gedachte is dan ook om een koelventilator te plaatsen. Soms worden er metalen strippen op de carterpan gelast om toch voor de nodige koeling te kunnen zorgen. Dat deze mogelijkheden onder normale omstandigheden overbodig zijn zal iedereen wel begrijpen.


Soms is er licht in de duisternis

De mate van de interne vervuiling van de motor is aan de buitenzijde moeilijk te beoordelen en is dan ook afhankelijk van het vroegere gebruik van de Traction. In sommige gevallen kunnen we de smerende eigenschappen van de olie iets verbeteren door toevoeging van TSL. Deze toevoeging bezit een molecuul die beter bestand is tegen hoge temperaturen waardoor we de grenzen iets kunnen verleggen. Bij de demonstratie van deze toevoeging in Heeze, zien we dan ook de superioriteit van deze olietoevoeging ten opzichte van de normale oliesoorten. Hij blijft dan ook beter op zijn plaats zitten, wat vooral van belang is op kritische plaatsen zoals bij zuigerveren en de cilinderwand zodat hierdoor een betere afdichting wordt verkregen. Dit laatste gegeven is natuurlijk heel belangrijk bij een koude start van de motor.

Toepassing TSL
In principe kan TSL in elke motor worden toegepast zonder te hoeven letten op de gebruikte oliesoort, ervan uitgaande dat de motor gereviseerd is geweest. Bij gebruik van een Muligrade olie 20W50 is het geen probleem TSL toe te passen. Bij gebruik van een minerale olie zoals een SAE30 hoeft het ook geen probleem te zijn mits ook hier de motor gereviseerd is geweest of gereviseerd wordt. Bij het gebruik van TSL in een motor die altijd op een SAE30 olie heeft gelopen wordt de toevoeging TSL ontraden omdat in de TSL dopes aanwezig zijn met een reinigende werking en hierdoor mogelijkerwijs de oliekanalen kunnen verstoppen.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 29-01-2019