Home              Ontsteking overzicht


 
Ontsteking afstellen van de Traction Avant in woord en beeld.


De voorbereiding
Het afstellen
Nog enkele opmerkingen en waar je op moet letten

De ontsteking afstellen stap voor stap:
Voor wie dit nog nooit gedaan heeft kan het best moeilijk zijn, vandaar dat we stap voor stap deze afstelling gaan doorlopen. We gebruiken hierbij simpele middelen in de vorm van een spanningzoekertje van 12 Volt en een pas-pen. Deze afstelling wordt een statische afstelling genoemd en vormt de basis. Verder kunnen we de afstelling uitbreiden met een dynamische afstelling die eigenlijk een controle is op de verdere werking van de ontsteking zoals de centrifugaal- en vacuümvervroeging. We gaan hier niet verder op in omdat dit te ver voert en we het afstellen eenvoudig willen houden. Om te beginnen halen we de bougies eruit zodat we de motor gemakkelijker kunnen tornen. We plaatsen een pas-pen of staaf van 6 mm rond in de daarvoor bestemde opening bij het vliegwiel (zie foto). We tornen langzaam de motor totdat de pas-pen in de opening schuift van het vliegwiel. Deze plaats is precies 8 graden voor het bovenste dode punt van de eerste cilinder. Het is de cilinder die het dichts bij de waterpomp zit. We zetten de voorontstekingknop (Correcteur d’avance) op het dashboard in het midden en zorgen dat de instelling bij het verdelerhuis ook in het midden staat. Dan verwijderen we de verdelerkap en de rotor. Nu kunnen we het contactpuntje zien. Met ringsleutel van 10 mm maken we de strop los van de verdeler. We verdraaien de verdelerbehuizing zodanig dat het contactpuntje maximaal open staat. We meten nu de opening tussen de contacten en stellen deze met een voelerplaatje af op 0,4 mm. Neem hiervoor de tijd want dit is een heel belangrijke afstelling. We plaatsen nu een 12 Volt spanningzoeker op de aansluiting van dit contact en de verdelerbehuizing en zetten het contact aan. We verdraaien de verdelerbehuizing zodanig tegen de klok in, dat het lampje van de spanningzoeker gaat branden. Eigenlijk is het punt branden niet branden van het lampje de instelling die we moeten behouden. Schroef hierna de strop van de verdeler vast. Vergeet niet de sleutel uit het contactslot te halen na deze afstelling en verwijder tevens de spanningzoeker. Het pertinax  of glasfiber nokje wat aan het bewegende deel zit van het onderbrekercontact kunnen we spaarzaam smeren met wat vet. Smeer ook het viltje in het midden van de rotoras met een paar druppels olie. We kunnen nu de rotor en de rotorkap terugplaatsen en de pas-pen verwijderen. Maak eventueel de bougies schoon met een koperen borstel en monteer ze weer. We hebben nu de ontsteking statisch afgesteld, dus met stilstaande motor. Controleer of alles weer op z’n plaats zit en er niets vergeten is. Dan motor starten en luisteren naar eventuele bijgeluiden. Is alles oké, dan hebben we ons werk goed gedaan en kunnen we er weer voor een jaartje tegen.


Pas-pen geplaatst
Benodigdheden voor het afstellen:
Spanningzoeker voor 12 Volt
Pas-pen (zie voorbeeld)
Voelerplaatje 0,4 mm
Schroevendraaiers (voor contactpuntje)
Ringsleuteltje (voor de verdelerstrop)
Momentsleutel en bougiedop
Een beetje olie en vet

- DE PRAKTIJK -

Beeldverhaal:
Nu we dit verhaal gelezen hebben moeten we het nog in de praktijk toepassen. Om het gemakkelijk te maken volgt hieronder hetzelfde verhaal maar nu aangevuld met foto's zodat het wat duidelijker en beter te volgen is.

- DE VOORBEREIDING -

Voor we aan het afstellen van de ontsteking beginnen zal de regelmogelijkheid van de voorontsteking in het midden moeten staan net zoals de knop op het dashboard. De mogelijkheid van afstellen vinden we rechts van de stroomverdeler zie foto boven. Een verfroller zodanig verbuigen dat we er een mooie pas-pen aan overhouden. De dikte van het metaal is precies de maat die we nodig hebben voor onze afstelling. Iets anders kan natuurlijk ook maar dit hangt een beetje af van je vindingrijkheid. De constructie op de foto is nogal opzichtig en daardoor moeilijk over het hoofd te zien.

Selecteer uit de hele reeks van plaatjes  het voelerplaatje van 0,4 mm.
Met zo’n setje kunnen we niet alleen de ontsteking afstellen maar ook de kleppen of de bougies. Voor moeilijke maten kunnen we zelfs een combinatie maken door verschillende plaatjes op elkaar te leggen.

Een 12 Volt spanningzoeker, die ook voor 6 Volt te gebruiken is. Een extra krokodillenklemmetje zit op de spanningzoeker voor aansluiting op het contact van de verdeler. Oliekan of oliedruppelaar om verschillende punten te smeren van de verdeler. En een klein beetje vet voor de verdeleras. 

Sleutel 10 mm, die hebben we nodig om de strop van de verdeler los te maken zodat die gemakkelijk te verdraaien is.
Passende schroevendraaiers gebruiken we bij het afstellen van het contactpuntje en een momentsleutel om de bougies met het juiste aanhaalmoment vast te zetten

- HET AFSTELLEN -

Bougie verwijderen en de kabels merken zodat er later geen vergissingen kunnen ontstaan bij het aansluiten. Aan de bestuurderszijde bij de brandstofpomp zit een gat voor een pas-pen die we gemaakt hebben van een verfroller. Plaats de pas-pen van 6mm zoals op de foto te zien is en draai rustig net zo lang aan de slinger totdat de pas-pen in het gat valt van het vliegwiel. Dit punt is dan 8 graden voor BDP.
Als de pas-pen geplaatst is kunnen we de verderkap verwijderen van de verdeler door de clips naar buiten te bewegen. Verwijder de rotor en het beschermplaatje indien aanwezig. Sommige verdelers kunnen er iets anders uitzien maar de handelswijze voor het afstellen blijft hetzelfde. Draai de moer van de strop aan het verdelerhuis enigszins los, zodat de verdeler iets stroef te verdraaien is.
Verdraai de behuizing op maximale opening van het contactpuntje en stel deze af op 0,4 mm. Wanneer het contactpuntje sterk ingebrand is moet hij vervangen worden. Het afstellen met het voelerplaatje is dan niet mogelijk. Smeer na het afstellen de buitenzijde van de rotoras spaarzaam in met vet en doe een paar druppels olie op het viltje in het midden van de rotoras. Het afstellen van 0,4 mm kan gedaan worden door een voldoende brede schroevendraaierstift op plaats A te plaatsen en schroef B iets te lossen. Door de schroevendraaier op punt A iets te verdraaien verandert de opening van het contactpuntje. Wanneer de afstelling bereikt is schroef B weer vast draaien. Sluit een lampje of spanningzoeker aan op de schroef en de rotorbehuizing. Zet het contact aan en verdraai de behuizing tegen de klok in. Het pertinax nokje moet voor de verhoging staan van de rotoras. Draai tot het lampje gaat branden en houd dit punt vast.
Draai de moer van de verdelerstrop vast met ringsleutel 10 mm. Let er op dat de instelling niet verandert! We kunnen de behuizing nog verdraaien tegen de veer in en controleren of bij de aanslag het lampje gaat branden. Wanneer al deze afstellingen niet meteen het gewenste resultaat geven,kunnen we deze nogmaals herhalen tot we tevreden zijn. Werk in ieder geval zo nauwkeurig mogelijk. Zet het contact af en verwijder de spanningzoeker. Plaats het beschermplaatje, rotor en rotorkap. Draai de bougies met de hand in het motorblok en zet deze vast met een momentsleutel. Sluit de kabels in de juiste volgorde aan.

Controleer voor het plaatsen van de rotorkap of de contacten aan de binnenzijde schoon zijn. Wanneer dat het geval is kunnen we de kap plaatsen. Let daarbij op de zoeknok, die moet overeen komen met de uitsparing in de behuizing waarna de clips de kap kunnen vergrendelen. Nu kunnen we de pas-pen verwijderen en zijn we klaar met het afstellen.

- NOG ENKELE OPMERKINGEN -

Na verloop van tijd vormt zich op de contacten een bloemkoolachtige aanslag die met een kleine schroevendraaier verwijderd kan worden. Om vuil en aanslag enigszins tegen te gaan, kun je de kap inspuiten met een siliconenspray die ook kan worden toegepast voor de hoogspanningskabels. De in dit verhaal gebruikte pas-pen. Twee knikken waren voldoende om tot de juiste pasvorm te komen. Een rode of oranje handgreep valt natuurlijk nog meer op zodat vergeten te verwijderen uitgesloten is. Bij sommige contactpuntjes zit een gaatje in het midden om inbranden tegen te gaan. Helemaal uitsluiten gaat niet, alleen wanneer we transistorontsteking toepassen zal inbranden tot het verleden behoren. Onder normale omstandigheden loopt er een stroom van ongeveer 3,5 Ampére door de contacten. Bij transistorontsteking is dat ongeveer 200 mA.
Betrouwbaarheid:
Normaal kunnen contactpunten 50000 km meegaan. Slijtage wordt dan ook hoofdzakelijk veroorzaakt door  het inbranden van de contacten waardoor afstellen onmogelijk wordt. Verder kan het pertinax- of kunststof nokje op het onderbrekercontact slijten door onvoldoende smering. Onregelmatige loop van de motor is dan het gevolg. Bij regelmatig onderhoud en zeker een maal per jaar uitgevoerd, zijn we verzekerd van een lange levensduur en zal deze klassieke ontstekingsvorm zeker kunnen wedijveren met de meest moderne ontstekingen. De ontsteking is uit te breiden met een eenvoudige transistorontsteking waardoor de contactpuntjes dubbel zo lang mee kunnen gaan als boven beschreven. Voorwaarde is regelmatig onderhoud en het af en toe schoonmaken van het contactpuntje met wasbenzine of thinner. Bij nieuwe contactpuntjes wil het wel eens voorkomen dat de contacten een beschermende laag hebben. Deze moet eerst verwijderd worden voordat het contactpuntje gemonteerd word.
   
"Ontsteking afstellen in woord en beeld" kun je hier downloaden.

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 14-12-2016