Home               Algemeen overzicht
 

Olietemperatuur

Olietemperaturen kunnen hoog oplopen vooral bij hoge belastingen maar er zijn grenzen. Zorg dat deze niet overschreden worden!


Olietemperatuur belangrijk
We hebben het bijna altijd over de temperatuur van de koelvloeistof in de motor maar praten nooit over de olietemperatuur. Deze is zeker zo belangrijk en vooral als de koeling van de radiator te wensen overlaat wat meestal met inwendige vervuiling te maken heeft. Mede hierdoor kan de olietemperatuur tot ongewenste waarde stijgen. Een normale olietemperatuur in het carter is moeilijk te geven en is afhankelijk van motorvermogen en prestaties maar kan varieren van 80 Graden Celcius tot aan zo'n 150 Graden Celcius toe. Bij veelvuldig voorkomen van deze laatst genoemde hoge temperatuur wordt meestal aan een oliekoeler toepassing gedacht. Bij een slechte waterkoeling waarbij er temperaturen van 90 Graden Celcius worden overschreden zal na verloop van tijd ook de olietemperatuur een steentje bijdragen. Voor een oliepomp zoals die van een Traction met de bijbehorende toleranties zal dan zeker ontaarden in drukverlies.

Oliedruk geeft temperatuur indicatie
We kunnen door de druk af te lezen van de oliedrukmeter (indien aanwezig) enigszins herleiden hoe het met de temperatuur van de olie gesteld staat. De aanwijzing van oliedruk bij koude en bij warme motor mogen niet al te veel verschillen. Wanneer de oliedruk bij warm stationair draaiende motor onder de 0,4 bar daalt, moeten we ons langzaam zorgen gaan maken. Dit is een waarde waarbij smering op sommige plaatsen achter kan blijven. Gebruik dan ook nooit een olie die niet voor een Traction bestemd is zoals een 15W40 olie.

 


Minimale en maximale olietemperaturen zijn afhankelijk van de conditie van de motor en belasting. Bij het bereiken van de maximale olietemperatuur, vooral bij de topveren, treedt er oxydatie op die de olie snel laat verouderen. Een anti- oxydatiedope in de olie moet dit tegengaan. Een singlegrade olie is dus hier in het nadeel omdat bij deze de dope ontbreekt.

Normale omstandigheden
Onder normale omstandigheden wordt verstaan dat de koeling voor de motor in optimale conditie verkeerd. Dit is een situatie die bij een nieuwe motor voorkomt en ook zo blijft bij toepassing van moderne koelmiddelen. De koelwatertemperatuur wordt nu alleen nog maar bepaald door de thermostaat die bij moderne motoren zo rond de 90 graden Celsius wordt gehouden. Bij normaal gebruik van de auto, dus zonder extra belasting van bijvoorbeeld het trekken van een caravan of het rijden in de bergen, komt de olietemperatuur niet veel hoger dan 90 graden Celsius. Voor een Traction Avant kunnen we ongeveer hetzelfde vaststellen mits het koelsysteem aan bovengenoemde voorwaarde voldoet met het verschil dat de koelwatertemperatuur voor deze auto zo rond de 80 graden Celsius moet zijn. Dit laatste kan geregeld worden door gebruik van een thermostaat of een rolhoes.


De olietemperatuur mag een waarde hebben die tussen de 70- en 120 Graden Celcius ligt.

Ongewenste omstandigheden
Wanneer we nu onze Traction bekijken dan zien we dat het merendeel van de gebruikers te maken heeft met koelingsproblemen. De koelwatertemperatuur loopt hoger op dan we willen en vaak wordt er een ventilator bijgeplaatst om dit te compenseren. Meestal wordt met kunst en vliegwerk de koelwatertemperatuur laag gehouden, maar blijft het hierbij? Omdat de koelwatertemperatuur al waarde aanneemt die niet wenselijk is, wordt op een andere manier ook nog eens extra warmte overgebracht van de olievoorraad uit het carter. Wanneer de koelwatertemperatuur binnen normale grenzen blijft zal ook de olietemperatuur dat doen.

Oliepomp en zijn beperkingen
De oliepomp is berekend met een wat grotere reserve waarbij er voldoende druk overblijft ook wanneer er in de loop der jaren wat slijtage is ontstaan. Hij heeft dus als het ware een overcapaciteit en dit geldt dus voor normale gebruiksomstandigheden zoals bij olietemperaturen van 90 graden Celsius. Alleen onder deze voorwaarden hebben we dus een overcapaciteit. Maar wat gebeurt er wanneer de olietemperatuur de waarde aan gaat nemen van ruim 100 graden of zelfs hoger? De olie wordt dan dunner en dat gebeurt met bijna alle oliesoorten en zelfs met een 20W50. Het is dan alsof we een moderne oliesoort gebruiken met een lage viscositeit.

Slechte waterkoeling met gevolgen
Zien we dat we met de koeling al niet meer aan de standaard voorwaarden kunnen voldoen en dat dit gevolgen kan hebben, blijkt dat ook de te hoge olietemperatuur hieraan kan bijdragen.
Door de combinatie slijtage oliepomp en de te dunne olie treedt er een oliedruk verlaging op die voor een tekort aan smering van bijvoorbeeld de tuimelaars en andere te smeren onderdelen zal zorgen. Dat er daardoor mogelijke motorschade kan ontstaan zal duidelijk zijn.

Compensatie bij te hoge olietemperaturen
Het enige wat overblijft is om een dikkere oliesoort toe te passen als compensatie voor de te hoge olietemperaturen. Ook kunnen we bijvoorbeeld een rustige rijstijl er op na gaan houden zodat de motor niet al te zwaar wordt belast. Door het vervangen van de oude oliepomp (versleten) door een nieuwe of gereviseerde oliepomp kan het drukverlies enigszins worden gecompenseerd zodat er wat minder olie weg kan lekken. Eventueel kan ook nog gekeken worden voor een extra toevoeging in de olie voor motor gebruik onder extreme omstandigheden. Als laatste mogelijkheid wat koelribben op de carterpan aanbrengen zodat het oppervlak wat wordt vergroot en dus ook het koelend vermogen.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 24-03-2015