Home                  Motor overzicht
 

Olielekkage Traction Avant

Olielekkage wordt pas hinderlijk als er in korte tijd een olieplas onder de auto komt te liggen.


Olielekkage bij oude auto's
Bij een oude auto is het bijna gebruikelijk dat ze wat olie lekken. Er is niet veel olie voor nodig om een grote vlek op de vloer te creŽren. Eigenlijk is dit vrij onschuldig maar niemand wil dat natuurlijk. Lees hierover ook het verhaal in
Nieuwsbrief 43. De lekkage wat in het verhaal vermeld wordt heeft te maken met het doorzweten van de olie langs bijvoorbeeld de afdichting van de carterpan of van het kleppendeksel en dat is zoals gezegd bij de meeste motoren een normaal verschijnsel. Ook de olievuldop of carterontluchting kunnen bijdragen aan een paar oliedruppeltjes op de vloer. Het wordt pas erg als het om grotere hoeveelheden gaat.

Ongebruikelijke olielekkage
Er zijn nog andere mogelijkheden om olieplassen onder de motor te krijgen. Een belangrijke oorzaak is de afdichting van het hoofdlager of krukaslager naar het vliegwiel toe. Hier zit een speciale afdichting. Deze afdichting bestaat uit twee halve lagerschalen waarin een soort grafietkoord wordt geperst met de juiste ronding verkregen door gebruik te maken van het hulpgereedschap (caliber) MR-3505-1. Deze rol heeft dus dezelfde diameter als de uitgaande krukas-as van de motor.

Werkwijze voor het verkrijgen van de juiste afdichting
De procedure voor het aanbrengen van deze afdichting, en waar op gelet moet worden bij de montage van deze afdichting, wordt beschreven in het handboek op bladzijde 26 en 27 met de afbeelding 15a.
De plaats waar de afdichting komt mag nooit bij een revisie van de krukas nageslepen worden. Het nastellen van de afdichting kan gebeuren door de halve schaaldelen iets naar elkaar toe te brengen. Eenmaal afgesteld behoeft de afdichting verder geen onderhoud.

Toch lekkage ondanks goede krukaslagerafdichting!
Ondanks de goede afstelling van deze twee lagerschalen kan deze afdichting toch lekkage veroorzaken. Dit heeft vaak een andere oorzaak. Het heeft grotendeels te maken met een interne vervuiling of beter gezegd het dichtslibben van de oliekanalen. Juist op de de plaats waar het krukaslager overgaat in een afdichting is een pijpje gemonteerd voor het afvoeren van de olie die het krukaslager heeft gesmeerd. Dit pijpje moet er dus voor zorgen dat er geen druk wordt opgebouwd voor de krukasafdichting.

Olie afvoerpijpje
De olie die dus afkomt van het laatste krukaslager wordt via het pijpje afgevoerd naar de olie in de carterpan. Door verstopping van het afvoerpijpje krijgt de krukasafdichting teveel overdruk met het gevolg van olielekkage. Sommige Tractionisten boren daarom gaatjes in het pijpje om alsnog een beter afvoer te krijgen maar dit is in de meeste gevallen een lapmiddel omdat vuil of aanslag ook voor het pijpje kan zitten.

Mogelijk oplossing voor olielekkage
Het pijpje reinigen wanneer de carterpan verwijderd moet worden voor bijvoorbeeld een schoonmaakbeurt of voor het vervangen van de carterpan pakking. Dit reinigen kan het beste gebeuren met bijvoorbeeld WD40 als oplosmiddel. Door met het verlengstaafje van de spuitbus in het pijpje te spuiten, en dit verschillende malen te herhalen, kan veel inwendig vuil of aanslag worden verwijderd. Als de motor uitgenomen is kan het vliegwiel verwijderd worden waarna de halve lagerschalen iets bijgesteld kunnen worden.

A Geeft de olieafdichting aan die uit twee delen bestaat, ingesloten in twee lagerschalen.
B Het pijpje die voor de olieafvoer moet zorgen van het krukaslager.

De pers drukt de rol MR 3505 in de afdichting (A) die opgesloten wordt in de twee helften van de lagerschalen (B). De halve lagerschalen (B) worden gemonteerd op de steun (C) MR 3505-2. Alleen op deze manier van monteren kan een goede afdichting voor de krukas-as verkregen worden.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 20-11-2016