Nieuwsbrief nummer 90     2019   
 
9de jaargang
Informatie en aanvulling CitroŽntechniek Traction Avant 11BL
Vaker olie verversen, zinvol?
De olieververstermijnen zijn voor een singlegrade olie (minerale olie SAE30) even vaak als voor een Multigrade olie (gedoopte olie 20W50). Terugkijkend wat vroeger gebruikelijk was dan komt het verversen van de olie neer op zo'n 2500 Š 3000 gereden kilometers. We gaan dan uit van een nieuwe motor maar nu na al die jaren gebruik zal er zeker wat slijtage waarneembaar zijn zoals versleten zuigerveren,  cilinderbussen ovaal gesleten met gladde plekken en slotspeling van de zuigerveren om maar iets te noemen.
 Dat betekent dat verbrandingsgassen overmatig langs de zuiger in het carter terecht kunnen komen en hierdoor de olie vervuilen. Deze vervuiling kan dan weer voor extra slijtage zorgen, vooral als we weinig gebruik maken van onze Traction en dus weinig kilometers maken. Omdat velen onder ons alleen het allerbeste willen voor onze Traction en het er voor over hebben om dure olie te gebruiken zou het zeker zinvol zijn deze wat vaker te verversen al is het maar met wat goedkopere olie!
Lees ook "Hoe vaak olie verversen". en "Waarom olie verversen".

   Vaker olie verversen is soms noodzakelijk.

Stabilisatorstang
De achteras van de Traction zit vast aan twee platen die scharnierend zijn bevestigd aan het chassis. Hier zijn tevens de torsiestaven aan bevestigd voor de vering. Deze constructie ziet er niet al te stevig uit want op deze manier kan de achteras zijdelings bewegen wat de rijstabiliteit zeker niet ten goede komt. Om dit te voorkomen is er een stabilisatorstang gemonteerd die de achteras moet fixeren. Om de bewegingen tijdens het veren van de achteras te kunnen volgen is de stabilisatorstang bevestigd met rubbers. De stabilisatorstang heeft een tweede functie en deze moet er voor zorgen, bij het afstellen hiervan in lengte, dat de achteras ook daadwerkelijk in het midden van de Traction komt. We kunnen dit controleren door bij de randen van de spatborden, ten opzichte van het wiel, te meten hoeveel ruimte hier is.
Wordt er een afwijking geconstateerd, voer dan een meting uit ten opzichte van een vast punt aan het chassis en controleer dan tevens de conditie van de rubbers van de stabilisatorstang.


Stabilisatorstang bevestiging linkerachterwiel

Aandachtspunten en nog veel meer...Controle bougies bij 123 ontsteking
Een bougie regelmatig controleren is zeker aan te bevelen en dat geldt zeker als we een 123 ontsteking hebben. Normaal wordt je gewaarschuwd als de elektrode afstand van de bougie een beetje te groot is geworden. Soms wat moeilijker starten of onregelmatig lopen van de motor kan het gevolg hiervan zijn. Anders wordt het bij een 123 ontsteking want die blijft meestal wel een vonk geven ook als de centrale elektrode van de bougie helemaal is weggebrand. Andere problemen kunnen zich dan voordoen zoals een gat in de zuiger branden is dan niet ondenkbeeldig.
Af en toe de bougies controleren kan dan veel schade voorkomen.
Zie het als een aandachtpunt!

Hier is de contactopening wel heel erg groot geworden

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Het hoe en waarom
De aandachtpunten en tips die gegeven worden is eigenlijk voor iedereen verschillend in toepasbaarheid of interesse. Wat voor de een belangrijk is is voor de andere niet interessant of niet te gebruiken. Het is afhankelijk  van de staat waarin de Traction zich bevind. Vooral de motor verdient meestal wat meer aandacht. Dat een volledig gerestaureerde Traction wat minder aandacht nodig heeft zal duidelijk zijn maar vergeet vooral niet het onderhoud. Het is eigenlijk te vergelijken met een nieuwe auto met zijn onderhoudsbeurten. Reparaties en vervangen van onderdelen kunnen na verloop van tijd steeds vaker voorkomen. Door regelmatig onderhoud uit te voeren zoals dat staat voorgeschreven kunnen we rekenen op een langer probleemloos gebruik van onze Traction. 

Hier de lijst "Onderhoud Controlelijst" en de website "Onderhoud Traction die we bij het onderhoud kunnen gebruiken.


Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre ťchange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2019