Nieuwsbrief nummer 77     2017   
 
7de jaargang
Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
                                    

Aandachtspunten en nog veel meer...

Tip: Controle stroomverdeler 

Een belangrijk onderdeel is de stroomverdeler. Ook als deze schijnbaar goed werkt en de Traction goed rijdt kunnen er afwijkingen zijn die je niet direct op zullen vallen. Het afstellen van het ontstekingsmoment zal geen problemen geven en ook stationair zal de motor mooi rond lopen. Het brandstofverbruik is zelfs normaal te noemen alleen is de acceleratie wat minder en zelfs dat zul je niet direct merken. Daarom is een eenvoudige controle van de verdeler maar in het bijzonder het vervroegingsmechanisme belangrijk. 

Dit vervroegingsmechanisme kan, na lange tijd niet gebruikt te zijn geweest, vast gaan zitten. De controle van dit mechanisme is op een eenvoudige manier vast te stellen. Door eerst de verdelerkap te verwijderen kun je proberen de rotoras naar rechts te verdraaien en moet deze na het loslaten weer van zelf in de ruststand terugkeren. Het zijn de kleine veertjes aan het vervroegingsmechanisme die daar voor moeten zorgen. Het is niet de eerste keer dat we met dit vastzit probleem te maken hebben!
Lees ook het verhaal over de “
Rotoras smeren”. 

Draaimechanisme (B) vast door gebrek aan smering (A).

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Koeling van de Traction blijft zorgenkind
Het motor koelingsverleden
Het kan ook bijna niet anders als we het verleden bekijken van de Traction Avant. De motor koelen met gewoon water laat op lange termijn toch sporen na in de vorm van ketelsteen en of dat nog niet genoeg is heeft ook roest zijn sporen achtergelaten. Het is dus een opeenstapeling van isolatiemateriaal, zo kunnen we stellen, want door deze kalkaanslag loopt het koelend vermogen van het koelsysteem behoorlijk terug. Eenvoudig gezegd, hoe dikker deze isolatielaag (kalk en roest) hoe minder er van de koeling over blijft.

Extra ventilator
Het simpelste is, door veel Tractionisten gekozen, een extra ventilator monteren zodat ook bij weinig rijwind nog voldoende koeling geleverd kan worden voor de radiator. Zelfs, als we een stap verder gaan, wordt een mogelijke vervanger van de radiator gekozen inclusief de ventilator. Waar aan voorbij gegaan wordt is de inwendige vervuiling van de motor want binnen in vindt weinig koeling plaats. De aanwezige kalk- en roestlaag vormt als het ware een barrière voor de warmte overdracht.


Een extra ventilator plaatsen om de koeling te verbeteren moet gezien worden als een noodoplossing die in de meeste gevallen niet het gewenste effect zal geven.
Andere mogelijke oplossingen
Een betere maar tevens een moeilijke en dure oplossing is de motor laten reinigen of reviseren.
Een andere eenvoudige reiniging kan plaatsvinden door de toepassing van caustic soda. Lees hierover het verhaal "
Koelingsproblemen" oplossen.
Wanneer deze methode wordt toegepast blijft het min of meer een gok of alle aanwezige kalkaanslag werkelijk verwijderd kan worden. Door de samenklontering van kalk en roest lijkt deze steenachtige vormen te hebben aangenomen en door de dikte hiervan slecht te verwijderen. De hoeveelheid aan kalk en roest is dus ook grotendeels afhankelijk van het gebruik van de Traction in het verleden. Het uitproberen met het middel caustic soda blijft dus om deze reden een mogelijke optie. Vergeet niet bij gebruik van dit middel de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen vanwege zijn agressieve eigenschappen !
In sommige gevallen kan door vervanging van de waterpijp wat verbetering van de koeling verkregen worden omdat ook deze gedeeltelijk weggeroest kan zijn en dus daardoor de achterste cilinders te weinig koeling krijgen.
Lees ook het verhaal over de "Waterpijp traction Avant". 

Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre échange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2017