Nieuwsbrief nummer 75     2017   
 
7de jaargang
Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
                                    

Aandachtspunten en nog veel meer...
Hoe een accu laden?
Het lijkt eenvoudig om een accu te laden en dat betekent niet even een acculader aansluiten en hopen dat hij wel vol komt. Er zijn een paar belangrijke punten die we moeten weten voordat we gaan laden. Allereerst moeten we de capaciteit van de te laden accu weten. Met dit gegeven kunnen we de lader kiezen of deze instellen op het juiste ampèrage. Deze mag de 10 procent van de accucapaciteit niet overschrijden. Dit om schade door een te sterke stroomlading te voorkomen. (*)
Dan hebben we nog de tijdsduur van het laadproces en met het daaraan gekoppeld rendement van het laadproces. Als laatste hebben we nog de temperatuur die in de buurt van de 20 graden Celcius moet liggen.
Lees hier verder...

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Waarom olie verversen?
De vraag gaat meestal over wanneer olie verversen, wat duidelijk wordt aangegeven door de oliefabrikanten. Deze gaan namelijk uit van de meest ongunstige omstandigheden die een motor krijgt te verduren. Enkele voorbeelden zijn veelvuldig korte ritten, koude starts en wegrijden met koude motor enz.. Allemaal omstandigheden die de olie in sterke mate kunnen vervuilen.
Ondanks al deze slechte omstandigheden en de soms hoge olietemperaturen die in de motor voorkomen bij zware belastingen, moet de vastgestelde verversingsperiode, die de fabrikant van de olie voorschrijft, gehaald kunnen worden. Uiteindelijk een hele prestatie zou je zo zeggen.
Lees hier verder...
Overgangsweerstand
Overgangsweerstand is een weerstand die we niet willen. Meestal betreft het een verbinding tussen twee verschillende materialen zoals een verbinding van een kabel met kabelschoen. Opmerkelijk is dat uiterlijk vaak niets te zien is aan deze verbinding, hoogstens wat lichte oxidatie maar schijn bedriegt.
De overgangsweerstand gaat pas een rol spelen wanneer er grotere stromen gaan lopen.
Hier is de wet van Ohm van toepassing dus spanning (Volt) is stroom (Ampere) vemenigvuldigt met de weerstand (Ohm). V = I x R of U = I . R.
Wanneer de weerstand toeneemt en de spanning blijft gelijk dan zal de stroom afnemen.
Lees hier verder...

Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre échange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2017