Nieuwsbrief nummer 50     2015   
 
5de jaargang
Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
                                    

Aandachtspunten en nog veel meer...

Geen brandstof?
Maak eerst een keuze welk systeem verantwoordelijk is voor het niet goed meer functioneren van de motor. Is het het brandstofsysteem of ligt het probleem bij de ontsteking? 
Zie daarom ook het verhaal van de "Hoogspanningstester" om er zeker van te zijn dat hier alles in orde is.
Het brandstofsysteem bestaat uit een aantal in serie geschakelde onderdelen die elk voor storingen kunnen zorgen. Soms zijn meerdere onderdelen verantwoordelijk voor het niet meer goed functioneren van het brandstofsysteem en maken het daardoor ook vrij complex. Hoe te beginnen met het opsporen van de onderdelen die voor problemen kunnen zorgen is daarom heel belangrijk.
Lees hier verder...

Het verschil tussen een vuil en schoon brandstoffilter.

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Accu testen (capaciteit)   
Er zijn verschillende mogelijkheden om een accu te testen. Een accu met vuldoppen zoals de 6 Volt accu van de Traction kan worden getest met een voltmeter waarbij aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. 
Zie ook het verhaal over "Accu onderhoud". 
Daar wordt onder andere door middel van een spanningstest en door het meten van het soortelijk gewicht van de vloeistof gekeken hoe de accuconditie er voor staat.
In principe is er met de bovengenoemde meetmethode niets mis mee, alleen als de accu wat ouder wordt kan zo'n test misleidend zijn. Het zegt namelijk niets of de accu nog voldoende capaciteit bezit. Als we dat willen weten dan moeten we de accu gaan belasten. Het starten van de motor is voor een accu al een vorm van belasten alleen geeft dat geen indicatie over de capaciteit. Een test met een accutester lost dit probleem op.
Lees hier verder...

Meetschaal van een accutester

Contactpunt open of dicht?
Plotseling inhouden van de Traction, vermogenverlies, niet meer op toeren willen komen van de motor en soms ook nog ploffen in de uitlaat. Een van de verschijnselen waarbij je je afvraagt wat kan dat nu weer zijn?
Zoals in het verhaal geschetst wordt kan er een moment komen dat de motor kortstondig inhoudt en dat steeds vaker herhaald. Er kan ook vermogen- verlies optreden. Een slechte condensator geeft vergelijkbare verschijnselen. Het is ook een probleem die je op het verkeerde been kan zetten zodat je ook kan gaan denken dat het iets met de carburateur te maken heeft, zoals een vuiltje in de sproeier of een waterdruppel die in de vlotterkamer heen en weer rolt. Maar om zekerheid te krijgen over dit probleem is het het makkelijkst eerst even de ontsteking te controleren voordat je iets anders onderneemt. Lees ook het verhaal over de "
Hoogspanningstester" die op een eenvoudige manier laat weten of er daadwerkelijk een vonk aanwezig is.
Lees hier verder...

Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre échange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2015