Nieuwsbrief nummer 30     2013    Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
  3de jaargang                                  

Aandachtspunten en nog veel meer...

Anti-dreun platen
Wanneer we restaureren of opknappen, komen we ook grote hoeveelheden teer tegen waarmee bekleding en isolatiemateriaal is vastgeplakt. Ook aan de binnenzijde van de deuren vinden we teer. Waar eigenlijk niet? De keuze om teer te gebruiken is tweeledig. In de eeste plaats
om stoffen, bekleding en isolatiemateriaal vast te plakken en ten tweede om te ontdreunen 
Er is ook een alternatief voor teer als antidreun middel, die op een eenvoudige manier aangebracht kan worden. Het zijn platen van bitumen, dus ook van teer, maar nu beter aan te brengen en te verwerken met aan een zijde een plakkant. Toe te passen in deuren, onderzijde motorkap en binnenzijde vloer. Het isoleert niet alleen maar het ontdreund ook. Omdat de carrosserie niet overal symmetrisch is kan de de anti dreunplaat met een kleermakersschaar in model geknipt worden. Op deze manier kan elke ronding worden gevolgd. 
Meer weten over het gebruik van antidreunplaten? Lees dan hier verder...

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Brandstoffilters en vakantie
Gezien de verschillende ontwikkelingen zoals ethanol in de benzine en roest in de brandstoftank die, ook zonder ethanol aanwezig kan zijn, is het raadzaam extra maatregelen hiertegen te nemen. Een goede oplossing is een filter plaatsen om diverse verontreinigingen uit de benzine te filteren. Het filter kunnen we het beste plaatsen tussen brandstoftank en brandstofpomp. Voor de Traction kan dat het beste dicht bij de brandstofpomp zijn omdat hier voldoende ruimte is en we meteen kunnen  zien in hoeverre het filter verontreinigd is. Dit is te zien aan de verkleuring van het filter en wacht dan niet te lang wanneer dit duidelijk te zien is. Een vervuild filter verliest zijn functie en laat alsnog vuildeeltjes door, waardoor dezelfde situatie ontstaat als dat we geen filter gebruiken. Honderd procent filtering is onmogelijk, maar het verminderdt wel de storingen in het brandstofsysteem.
Let bij het plaatsen van het filter op de doorlaatrichting die door een pijl wordt aangegeven.
Laat geen gelegenheid voorbij gaan om aan zo'n filter te komen, zelfs in de vakantie niet en neem een winkelwagentje mee bij de aanschaf van grote hoeveelheden.

Gaan we extra filtering toepassen in combinatie met bovensmering zal onze Traxtion hier heel erg blij mee zijn, en wij natuurlijk ook!!

In Frankrijk vindt je zelfs brandstoffilters in de supermarkt. Maak van deze gelegenheid gebruik en vul je winkelwagentje. Je kan er beter mee verlegen zitten dan om verlegen!
Traction wil niet starten bij warme motor
Het komt regelmatig voor dat een motor niet meer wil starten wanneer hij warm is. Verhalen hierover teveel om op te noemen en ieder met een eigen versie van wat het zou kunnen zijn. Toch is het een simpel natuurlkundige eigenschap van vloeistoffen met verschillende vluchtigheden. We hebben het over benzine die uit verschillende koolwaterstoffen bestaat. Om het starten te vergemakkelen zijn er lichtere koolwaterstoffen aan toegevoegd en deze lichtere delen vormen het probleem. Bij temperatuurstijging komt het moment dat deze lichtere koolwaterstoffen het eerst over gaan van vloeistof in dampvorm. Om dat te voorkomen moeten we de brandstofleiding, die hiervoor in aanmerking komt, onder druk zetten waardoor het kookpunt wordt verhoogd. Een beruchte leiding die deze problemen veroorzaakt is de leiding die van de brandstofpomp naar de carburateur loopt. Drukverhoging kan alleen maar optreden als de brandstofpomp en carburateur goed functioneren. Meestal zorgt de brandstofpomp voor drukverlies omdat de klepjes in deze pomp niet goed meer willen sluiten. De brandstof kan hierdoor dan gemakkelijk terug stromen. Dit is nu wat we in het algemeen Vapour-Lock noemen. Lucht (gasbellen) in de leiding die het doorstromen van de brandstof belemmeren. Wat hier in totaal gebeurt is geen hokes pokes maar alleen maar een natuurkundige wet.
Lees hier "wat is Vapour Lock"

Het rode schijfje is de beruchte branstofklep in de brandstofpomp die, na jaren dienst te hebben gedaan, beschadigd kan zijn geraakt door vuildeeltjes waardoor drukverlies optreedt. Soms helpt het omdraaien van het klepje, als de zitting, waar het klepje tegen aan komt, nog onbeschadigd is.
Afstellen handrem en gebruik
De handrem van de Traction dient als parkeerrem, dus niet om de Traction tijdens het rijden tot stilstand te brengen. De handrem wordt bediend met een handel die aan de bijrijderskant uit het schutboard steekt. Door aan deze handel (stand vertikaal) te trekken en daarna linksom (met de klokmee) te verdraaien wordt een mechanisme in werking gesteld waarbij de achterwielen worden vastgezet. Om de handrem te ontgrendelen moet eerst de handel naar rechts gedraaid worden waarna hij teruggeschoven kan worden in het schutboard. Voor het wegrijden op een helling is de handrem nodig om de Traction op zijn plaats te houden. Er is dan ook voor een  praktische redenen voor een handrem gekozen.  Omdat we maar twee voeten hebben kunnen we ook maar twee pedalen bedienen en dat is het gaspedaal en het koppelingspedaal en is het niet mogelijk om ook nog een voetrem te bedienen.
Handrem afstellen? Lees dan hier verder...
Bougie reiniger
Er zijn altijd Traction liefhebbers die graag origineel willen blijven en dat ook nastreven en dat valt niet altijd mee. Neem nou de bougie die, na veel experimenteren, blijkt de juiste te zijn. Je zult dan altijd zien dat als je aan nieuwe toe bent deze niet eens zo makkelijk zijn te verkrijgen. Vaak hoeft zo'n bougie niet eens versleten te zijn maar sterk vervuilt door roet of koolaanslag. Door deze aanslag wil de bougie niet meer een fatsoenlijke vonk afgeven. Koolstof is immers een goede geleiding voor elektrische stromen en daardoor een kortsluiting vormt. Voor deze mensen is er een oplossing in de vorm van een "bougie reiniger" die de koolaanslag verwijderd. Een eenvoudig apparaat die aangesloten wordt op een kleine compressor die ongeveer 6 atm moet kunnen leveren wat bij de meeste wel het geval zal zijn. Met een straalmiddel wordt de bougie gereingd. Wanneer dit goed is gedaan zal de bougie weer voor bijna honderd procent inzetbaar zijn. Waarom “bijna”, omdat je niet kan controleren of er ergens een barstje in het porselein zit. Daarvoor zou een druktest uitsluitsel voor moeten geven. 

De bougiereiniger is verkrijgbaar bij
Tools.Vocor.nl

Bougie reiniger artikelcode: VI-CTOOLSPRKCL

Bougie reiniger.  Door op een knop te drukken wordt de bougie gestraald en de koolaanslag verwijderd. Een mooie oplossing als de bougie alleen maar vervuild is.

Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre échange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-