Nieuwsbrief nummer 23     2013    Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
  3de jaargang                                  

Aandachtspunten en nog veel meer...


Welke ontsteking, conventionele of de elektronische uitvoering?
Het kan voor sommige mensen een probleem zijn welke ontsteking ze moeten nemen, elektronische of de conventionele ontstekingsvorm inclusief de kontaktpuntjes.
Soms worden deze mensen beinvloed door optimistische reclame voor deze elektronische vorm. Minder onderhoud wat zoal goed klinkt maar daar komt nog een betere vonk bij en niet te vergeten de koude start die superieur zou zijn t.o.v. de conventionele ontstekingsvorm en wat dacht je van meer vermogen. Blind moet je zijn als je dat niet aanspreekt om niet te vergeten dat je ook nog de ontsteking in kunt stellen voor racedoeleinden. Maar wat moet je daarvan geloven?  Goedgelovigen kiezen zonder aarzelen meteen voor de elektronische vorm maar hoe zit het met de mensen die nog niet over de streep zijn gehaald en nog twijfelen?
Lees hier verder en maak een keuze zodat eventuele twijfels worden weggenomen.

Thyristorontsteking is eigenlijk superieur aan alle andere ontstekingsvormen en daar kan geen transistorontsteking tegen op. Elektronisch gezien een level hoger! Bovengenoemde schakeling is een eenvoudige vorm van een thyristorontsteking.

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.

Gewoon lucht of stikstof in je banden?

Zachte banden

Het is een vervelend verschijnsel dat banden na verloop van tijd hun druk verliezen en dus zacht worden. Bij radiaalbanden is het soms te zien doordat de zijkant, waar hij op staat, wat uitzakt. Zo'n uitgezakte band heeft natuurlijk meer rolweerstand wat weer gepaard gaat met een hoger brandstofverbruik en natuurlijk meer slijtage. Ook de veiligheid moeten we niet uit het oog verliezen omdat het weggedrag daardoor ook anders wordt. Om het in getallen uit te drukken zorgt twintig procent onderspanning voor dertig procent rendementverlies van de band. Dertig procent onderspanning zorgt zelfs voor gemiddeld vijf procent hoger brandstofverbruik.
Lees hier verder...

Schematische voorstelling hoe de blauwe luchtmolecuul naar rechts door de band heengaat.
Groen is de stikstofmolecuul en zwart is de band.

Wielen balanceren

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat wielen, inclusief de banden, uitgebalanceerd dienen te worden. Niets is minder waar als we terug gaan in de tijd van de Traction Avant waar een auto niet hard kon rijden en het wegennet dit ook niet toeliet gezien de uiterlijke staat hiervan.

Balanceren vroeger
Dat je niet ongestraft kon gaan rijden met een auto zonder iets te balanceren dat wisten ze bij Citroën ook wel. Daarom werden alleen de velgen uitgebalanceerd door middel van laspuntjes aan de binnenzijde van de velg, daar waar nodig, aan te brengen. Hierdoor werd een redelijke statische balans verkregen die voor die tijd ruim voldoende was. Het wegennet was in die tijd ook niet bepaald uitnodigend en geschikt om met een auto hoge snelheden te behalen. 

Lees hier verder....

Bandenbalanceerinrichting met in het midden een waterpasje.

Remankerplaat met remschoenen van een Traction Avant. De rode pijl geeft de draairichting aan van de trommel. Op de afbeelding is deze weggelaten evenals de remcilinder.
Werking remschoenen
Piepende en trillende remmen!
Op de laatste cursusdag in februari 2013 "cursus voor gevorderden georganiseerd door TAN " is maar weer gebleken dat er veel waarheden maar ook veel onwaarheden circuleren over constructie, montage en gebruik van diverse onderdelen. Het is er door de jaren heen een beetje ingeslopen. Sommige hobbyisten onder ons nemen het niet altijd zo nauw en dat zien we terug als we een auto kopen en opnieuw aan een restauratie beginnen. Dan blijken onderdelen van andere types Traction geplaatst te zijn of verkeerd gemonteerd enz.. Zo kan het zomaar gebeuren dat de remschoenen zijn omgewisseld. Zoals we weten hebben we te maken met een lange- en een korte remschoenvoering. Welke zit dan voor, de lange- of de korte remvoering?
Remmen doen het altijd, ook als deze verkeerd gemonteerd zijn, alleen gaan we aan het doel voorbij als we het niet weten waarom dit gedaan is en dat is zoals eerder gezegd om het piepen of vibreren van de remmen tegen te gaan.
Lees hier verder...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liehebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2013