Nieuwsbrief nummer 102     2021 
 
11de jaargang
Informatie en aanvulling CitroŽntechniek 
Traction Avant 11BL

Het nieuwe rijden (update)

Het ging vroeger niet zo snel
De Traction Avant kan nog best meekomen in ons jachtige hedendaagse verkeer. Is dat nou een voordeel of een nadeel vragen wij ons af. De meeste Traction-rijders zullen zeggen dat is een voordeel, maar is dat wel zo? We gaan even terug in de tijd zo omstreeks de Tweede Wereldoorlog. Hoe zagen onze wegen eruit en hoe snel werd er toen gereden? Wat ik me nog kan herinneren uit de jaren 50 is dat snelheden van 80 kilometer per uur als bijzonder snel werden ervaren. Wanneer je door de zijramen van de auto naar buiten keek zag je alles voorbij flitsen. We zeiden zelfs tegen de chauffeur, rijden we niet te hard. 
Deze snelheden konden alleen gehaald worden op de allerbeste wegen uit die tijd. Op de rest van ons wegennet ging het er aanmerkelijk langzamer aan toe. 
Lees het hele verhaal over "
Het nieuwe rijden".

Tijdens een toertocht in het Arthal in Duitsland

Kleppendekselbevestiging
Voor de afdichting van het kleppendeksel wordt meestal een kurken pakking toegepast. Om de kurken pakking gebruiksklaar te maken wordt deze eerst een tijdje in het water gelegd zodat hij later wat meegeeft bij het plaatsen van het kleppendeksel. De kop zelf wordt licht ingeolied zodat deze, wanneer we het kleppendeksel willen verwijderen, niet blijft plakken aan de kurken pakking. Ongeacht de pasvorm van de kurken pakking willen we geen olielekkage waarbij de twee bevestigingsmoeren, zie pijlen, in de meeste gevallen te vast worden aangedraaid. Hierdoor krijgen we kuiltjes op de plaats van de bevestigingsmoeren. Om dit te voorkomen moeten we het kleppendeksel aan de binnenzijde verstevigen door middel van grote ringen. Deze kunnen we het beste puntlassen. Het draagvlak wordt hierdoor vergroot waardoor kuilvormming op de plaats van de bevestiging wordt voorkomen.

Kleppendekselbevestiging zie pijlen

Aandachtspunten en nog veel meer...


Oliegeurtjes in het interieur?
Bij het ouder worden van de Traction bestaat de mogelijkheid dat oliedampen in het interieur kunnen doordringen. Niet bijzonder prettig en alleen te voorkomen door een motorrevisie. De oorzaak is een bovenmatige overdruk in het carter die via het labyrint en vulopening kleppendeksel kan ontsnappen. Deze carter overdruk die altijd aanwezig is wordt groter bij slijtage van de zuigerveren en cilinderwand. Wanneer het slijtageproces niet te groot is kan vervanging van de zuigerveren en het opnieuw honen van de cilinderwand uitkomst bieden. Een andere mogelijkheid is positieve carterventilatie toe te passen zoals dat ook gebeurt bij hedendaagse auto's. Het labyrint wat reeds aanwezig is voor de carterontluchting wordt dan verbonden met een slang met het luchtfilter. Op deze manier worden de dampen in het carter afgezogen.
Ook wanneer we geen last hebben van oliedampen of is de motor gereviseerd dan kan uit milieuoverweging positieve carterventilatie worden toegepast.
Lees het verhaal over "
Carterventilatie".

Foto rechts is de aansluiting van de CitroŽn ID21 positieve carterventilatie zo kort mogelijk uitgevoerd. Dat is ook mogelijk bij de Traction Avant.

Voorbeeld CitroŽn ID21 positieve carterventilatie.
A= Luchtfilter, B= positieve carterventilatie aansluiting en C= Kleppendeksel ID21. Onder het rubberen kapje (B) zit een filter voor condensatie van de oliedampen.

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.


Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre ťchange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2021
Aanmelden / afmelden of e-mail wijzigen