Nieuwsbrief nummer 93     2020 
 
10de jaargang
Informatie en aanvulling Citroëntechniek Traction Avant 11BL
Lekstromen
De ene Traction is de andere niet en dan hebben we het over lekstromen in de bekabeling. De meest zwakke aansluitpunten zijn bijvoorbeeld de achterlichten, de knipperlichten en de bekabeling in de motorruimte. Hier kan gemakkelijk vocht of  vuil bij de aansluitpunten komen terwijl in de motorruimte ook nog olie en temperatuur een rol kunnen spelen. Op deze plaatsen kan de isolatie van de bekabeling aan kwaliteit hebben ingeleverd. Al met al niet bijzonder rooskleurig wanneer de Traction een tijdje niet gebruikt wordt. Dat hoeft niet eens maanden te zijn want zelfs in een week tijd kan door lekstromen de accu dusdanig ontladen worden dat we onder de veilige spanningsgrens terecht kunnen komen.
Nu is het niet perse noodzakelijk delen van de bekabeling of aansluitingen direct te vervangen mits er geen kortsluitingsgevaar aanwezig is want dan kunnen we voorlopig volstaan om één accupool los te koppelen. Op deze manier kunnen we de ontlading door lekstromen voorkomen.
Omdat het loskoppelen van een accupool altijd wel wat werk met zich meebrengt zijn er in de handel diverse mogelijkheden dit op een eenvoudige manier te doen zoals op de foto rechts te zien is.
Lees ook het verhaal over "
Massaschakelaar".

Accu-massassleutel
Wil je zonder dit hulpmiddel de accu toch loskoppelen neem dan altijd eerst de minpool los om ongevraagde kortsluiting met de ring- of steeksleutel te voorkomen.

Aandrijfas voor v-snaar smeren
De aandrijfas voor de v-snaar (waterpomp,dynamo en ventilator) wordt aangedreven door de nokkenas. Op de behuizing zien we de smeernippel B zitten die eigenlijk overbodig is want wanneer we hier toch gebruik van maken, kan er vet in het oliekanaal van de nokkenas komen. Het gevolg hiervan is een verstopping van het oliekanaal en dus een gebrekkige smering. Bij vervanging van de lagers deze eenmalig smeren waarna deze aandrijving eigenlijk onderhoudsvrij is!
Price-as smeren
Hetzelfde kunnen we stellen van punt
A. Hier vinden we een olieklepje waar je met een paar druppeltjes olie de price-as kunnen smeren. Ook hier geldt dat overdaad schaad. Bij iets teveel smering kan de koppelingsplaat vet slaan met het gevolg dat deze bij gebruik kan gaan slippen. Beter is, wanneer het koppelingspedaal makkelijk te bedienen is en zonder stroefheid, de oliesmering achterwege te laten. Dus ook hier geen onderhoud uitvoeren! 
Schoonmaken van de koppelingsplaatvoering kan soms alleen met gebruikmaking van trichloor of remmenreiniger lukken.


Na voldoende eenmalige smering kunnen we deze punten A en B beter vergeten voor onderhoud.

Aandachtspunten en nog veel meer...

Motor loopt stationair onrustig 
De meeste Traction motoren lopen stationair wat onrustig en dat is niet alleen te horen in de uitlaat maar ook te zien. Zo af en toe wat lichte plofjes in de uitlaat is eigenlijk heel normaal. Maar het kan altijd erger, ondanks diverse afstellingen. De oorzaak en de oplossing is wat gecompliceerd omdat heel veel factoren een rol kunnen spelen. Zo kunnen er bijvoorbeeld onderlinge verschillen zijn in de compressie tussen de cilinders of lekkage van de de bougiekabels die min of meer verantwoordelijk zijn voor de juiste ontbranding in de cilinders. Kleppen die niet goed meer afdichten en dat kunnen de inlaat of uitlaatkleppen zijn waardoor, zoals al besproken, compressieverschillen kunnen optreden. Een heel belangrijk gegeven is de juiste afstelling van de carburateur. Ook hier kan vervuiling of een versleten carburateur een steentje bijdragen voor het onregelmatig lopen van de motor. Als laatste en zeker niet onbelangrijk is de distributieketting, die wanneer deze opgerekt is, een variabel ontstekingsmoment laat zien. De aandrijving naar de nokkenas varieert dan, dus ook het ontstekingsmoment varieert ondanks de goede afstelling die we hebben gedaan. 
De slappe vering draagt ook bij aan het overmatig bewegen van de motor. Sommige Traction liefhebbers vervangen deze vorm van vering door massieve rubberen vering die in de watersport gebruikelijk is voor onder andere scheepsmotoren.

Klik op het plaatje voor de video.
Het schudden van de motor wordt enigszins verstekt door de slappe vering waar de motor op staat.

Praktische informatie voor oldtimerliefhebbers.


Gratis nieuwsbrief, gratis technische informatie, gratis nieuwsfeed...
 
Free newsletter, des informations techniques gratuites, libre échange de News...

Technische Tips en weetjes van
Ben E voor de Traction Avant liefhebber en mensen die van techniek houden.
Veel leesplezier

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006-2020