Home          Versnellingsbak overzicht                       

Koppeling afstelling

Heb geduld met het schakelen in alle versnellingen en doe dat rustig. Laat je zeker niet opjagen door automobilisten achter je wanneer je voor een verkeerslicht moet wachten. Dan hoeven er geen tanden gepoetst te worden!

Niet gesynchroniseerd
De afstelling van het koppelingsmechanisme luistert vrij nauwkeurig. Elke misaanpassing veroorzaakt kraken bij het bedienen hiervan. De grootste oorzaak van dit alles is het niet gesynchroniseerd zijn van de eerste versnelling. Ook wanneer het koppelingspedaal bediend wordt zal de eerste versnelling met wat vertraging gekozen moeten worden. Je moet de tijd nemen om de tandwielen tot stilstand te laten komen voordat ze in elkaar geschoven kunnen worden. In de meeste gevallen, ook al doe je nog zo goed je best, zal wat licht kraakgeluid niet te vermijden zijn. Op zich is dat geen probleem. 

Afstelling koppeling foto 1
De stelbout met borgmoer (punt B) voor de afstelling van de koppelingsspeling moet zodanig worden afgesteld dat de vrije slag ter hoogte van het bevestigingsoog (punt C) liever ongeveer 1 centimeter bedraagt. 
Zie ook foto 4 ter verduidelijking.


Breuk onderzijde liever
De liever wil ter hoogte van de blokkeerbout (onderzijde liever, punt
A) wel eens gebarsten zijn waardoor het kan gebeuren dat na een correcte afstellen de koppeling met geen mogelijkheid te bedienen is. Controleer dan ook of er bij de montage hiervan geen haarscheurtjes in zitten.

Koppeling onderdelen
Wanneer de koppelingafstellingen niet juist zijn, dan is schakelen in de versnellingen praktisch onmogelijk. Zorg in eerste instantie voor een goede drukgroep en dat de koppelingsplaat verder probleemloos over de price-as kan schuiven. De bediening van de koppelingsplaat gebeurt door een as met liever met tussenkomst van een druklager die tegen de 3 vingers van de drukgroep drukt. De onderdelen voor de bediening zien we op de foto 2. 

Koppelingspedaalafstelling
De koppelingspedaalafstelling, zoals die beschreven staat in diverse boekwerken, is geen praktisch gegeven. Er is  uitgegaan van een pedaalhoogte van 175 millimeter, gemeten van onderkant pedaal tot aan de rubberen mat. Wanneer deze instelling gemaakt wordt, valt op dat het koppelingspedaal beduidend hoger staat dan het rempedaal. Deze ongelijkheid van het koppelingspedaal ten opzichte van het rempedaal, is niet praktisch. Bij navraag blijkt dat in de praktijk van deze koppelingspedaalafstelling wordt afgeweken en dat deze pedalen dus op gelijke hoogte worden ingesteld. In mijn geval kwam dat neer op een hoogte afstelling van 150 millimeter.


Foto 3
Na het afstellen van de liever aan de versnellingsbak met de juiste speling van      1 cm moet ook de binnenkabel deze speling bezitten. Dat kan gedaan worden door de moer (spanschroef) op het draadeinde van de kabel te verdraaien.

Foto 1

Foto 2

Foto 3
Koppelingspedaalkabel afstelling:
De buitenmantel van de koppelingskabel wordt als volgt afgesteld; de stelschroef van de buitenkabel zodanig instellen zodat de buitenkabel aan beide einden draagt. De stelschroef nu een slag verder terugdraaien en de contramoer vastzetten. De buitenkabel staat nu onder lichte spanning tussen de bevestiging van de versnellingsbak en de bevestiging aan het chassis schutboardzijde. Daarna de juiste lengte van de binnenkabel afstellen met de spanschroef, zodanig dat er geen druk meer wordt uitgeoefend op de koppelingsarm.
Wanneer we nu aan de liever trekken tegen de veerkracht in, dan komt de spanschroef een centimeter vrij.


Druklager
Het druklager zelf (links op de foto) zit in een behuizing met aan de drukgroepkant een kapje. Deze behuizing wordt met een veertje naar achteren getrokken. Om meedraaien van de drukgroeplagerbehuizing te voorkomen is een geleide pen gemonteerd.

Foto 4
De afstand A wordt door de stelbout B ingesteld op 2 mm. Dit resulteert in de liever C (bevestigingsoog kabel) voor een vrije slag van 1 cm.

Foto 4

                         Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 19-12-2016