Home                        Verhalen over techniek 

   

 
Klopneigingen of pingelen


Er wordt regelmatig gesproken over het ontstekingmoment van onze Traction Avant. Wat er in het boekje staat weten we allemaal, maar toch zijn er momenten dat er geruchten naar boven komen die anders beweren en de afstellingen vliegen ons dan om de oren. Wat is juist en wat niet. Voor alle duidelijkheid, we hebben het over het aantal graden voor het bovenste dode punt. Afgekort BDP.
Laten we maar bij het begin beginnen. Onze Traction motor is een LC motor, een low compression motor en dat is van grote betekenis voor ons want hierom draait alles. De constructeurs van de Traction hadden  bij de ontwikkeling van de motor een bepaalde visie voor ogen. Met de wetenschap van toen is er een motor ontwikkeld die aansloot aan de verkrijgbare brandstof. Bij de constructie van de nokkenas is hier rekening mee gehouden. Deze nokkenas is een soort programma die er voor moet zorgen dat voor elke slag voldoende tijd aanwezig is. Tijd om brandstof aan te zuigen, tijd om te comprimeren, tijd om te ontbranden en tijd om de uitlaatgassen af te voeren. Het is een vast programma dat is vastgelegd in de nokkenas. Wil men bijvoorbeeld een motor opvoeren, dan moet men dit programma veranderen en dus een andere nokkenas plaatsen. Dit is een van de mogelijkheden maar er zijn er meer. 
Terugkomend op de Traction hebben we dus te maken met een aantal vaste gegevens.


De gevolgen van pingelen of detoneren, dat zien we hier bij deze zuiger waar spontaan een gat in is gebrand. De schade is enorm en kan verschillende vormen hebben.
Het spreekwoord in dit geval luidt dan ookl, "
beter voorkomen dan genezen".

                            Lage compressie (LC motor)
                            Lange zuigerslag 
                            Vast nokkenasprogramma

                            Vast ontstekingtijdstip (basisafstelling 8 graden voor BDP)

Aan de eerste drie gegevens kunnen we niet veel veranderen. Aan de laatste  wel en daar gaat ons verhaal voornamelijk over. 
Om ons verhaal compleet te maken moeten we nu iets gaan vertellen over eigenschappen van benzine. Benzine en de samenstelling ervan is een heel ingewikkelde materie die aan diverse eisen moet voldoen. Onmogelijk om dit hier even uit te leggen en dat is ook niet de bedoeling. Ik zal mij dan ook beperken tot de meest belangrijke factoren. Benzine wordt in grote raffinaderijen gemaakt en gecontroleerd in een laboratorium. Hier worden ook proefmotoren gebruikt om bepaalde eigenschappen te bepalen en vast te leggen. Belangrijk hierbij is onder andere het octaangetal te bepalen en dus ook de klopvastheid. Het moment dat door te hoge druk en temperatuur de benzine spontaan tot ontbranding brengt. Omdat de hedendaagse motor steeds meer moet presteren en er dus ook minder tijd is voor de verbranding, moet de benzine een grotere klopvastheid hebben, dus een hogere octaan waarde. Ook wel uitgedrukt in RON, Research Octane Number. De benzine uit de pomp is dan  eigenlijk ook bedoeld voor motoren waarvan de druk en temperatuur in de verbrandingskamer hoger liggen, zoals bijvoorbeeld motoren met een hoge compressieverhouding of die met een zeer hoge rotatiefrequentie.
Klopverschijnselen of pingelen is dus het spontaan ontsteken van de benzine. Het kan ongewild optreden bij een vervuilde motor en ook wanneer het ontstekingsmoment te vroeg staat. Bij het verkleinen van de
compressieruimte, dus wanneer de cilinderkop gevlakt is en er één koppakking wordt gebruikt, kan het zelfde verschijnsel optreden.
Wanneer we het ontstekingsmoment te vroeg instellen lokken we dit nadelige proces uit wat heel schadelijk is voor de motor. Hierbij treden knikkerachtige geluiden op waarbij hoge piekbelastingen vrijkomen die lagers en zuigers zwaar belasten.
De regelaar op het dashboard voor het vervroegen of het later stellen van het ontstekingsmoment was bedoeld voor de verschillende brandstoffen die toen verkrijgbaar waren. Het octaangetal was bij de benzinepompen verschillend, zodat er een bijregeling moest plaatsvinden om dat te corrigeren. Tegenwoordig is dat niet meer nodig en kan zo’n regelaar bij onvakkundig gebruik behoorlijk wat schade toebrengen. Het extra vervroegen buiten deze regelaar om wordt dan ook afgeraden en dient ongewijzigd te blijven zoals omschreven in het instructieboekje. Bij 12 graden voorontsteking kan dus al de ontbranding voor het bovenste dode punt plaatsvinden. Vooral in het lagere toerengebied of wanneer er trekkracht geleverd moet worden, zoals in de bergen rijden met caravan, zullen de klopverschijnselen zich kunnen manifesteren “low speed knock”. Bij hogere toerentallen, wanneer de maximale vervroeging van ongeveer 30 graden is bereikt, maakt die extra 4 graden niets meer uit. De snelheid waarmee de benzine ontsteekt ligt tussen de 2 en 4 milliseconden waarna de maximale druk vrijkomt. Deze druk wordt optimaal benut wanneer de zuiger op hetzelfde moment op het bovenste dode punt aankomt. Om dit te bereiken moeten we het vaste ontstekingsmoment van de Traction Avant, ook bij gebruik van superbenzine, afstellen op 8 graden !!  

Ben          

Opmerking:
Bij een verkeerde afstelling of overbelasting hoeft het niet meteen kommer en kwel te zijn als het klopverschijnsel zich voordoet zoals omschreven. Maar wanneer pingelen, klopneigingen of detoneren zich voordoen probeer dan in de eerste plaats snelheid terug te nemen. Door snelheid terug te nemen verdwijnt vaak ook het scherp ratelende en krassende geluid. Wanneer je dit geluid ooit hebt meegemaakt vergeet je dit nooit meer.

Naar boven

                    Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015