Home                   Verhalen over techniek

De Traction Avant op Kerosine


De brandstof voor de automobiel is altijd in ontwikkeling geweest en van normalisatie was in de beginjaren van de Traction nog geen sprake. Ook internationaal waren er dan ook veel verschillen vooral als je naar het buitenland ging dan probeerde je het beste van het beste te krijgen en dan met de vervroegingsknop maar uitproberen de juiste stand te krijgen waarbij de motor zo optimaal als mogelijk kon lopen.  

De brandstofkeuze is een hedendaags probleem en het wordt er in de toekomst zeker niet beter op. Ethanol in de benzine is nog maar het begin terwijl er ook een verschuiving plaatsvindt naar elektrische voertuigen. De brandstof zoals wij die kennen zal grotendeels verdwijnen. Wat nu? terug in de tijd of zijn er nog andere mogelijkheden? De Traction Avant op kerosine, petroleum, peut, lampenolie of huisbrandolie?. Meerdere benamingen voor dezelfde vloeistof en ze bestaan allemaal uit koolwaterstoffen.
Zie ook:
Ethanol in de benzine.
Welke brandstof
Het rijden op autogas
De verschillen in brandstof kon met deze knop bijgesteld worden en was bij de eerste Tractions nog niet aanwezig. De noodzaak voor deze knop is nu achterhaald.
De automotor in ontwikkeling
Als we bij het begin beginnen zien we bij de eerste ontwikkeling van de verbrandingsmotor een zoektocht naar een geschikte brandstof. Benzine zoals wij die nu kennen was er natuurlijk niet. FranÁois Isaac de Rivaz, een Zwitserse uitvinder, ontwierp de eerste verbrandingsmotor met waterstofgas als brandstof in 1806. Er volgden diverse ontwikkelingen door diverse uitvinders en het was Carl Benz die in 1885 de (driewiel-)auto uitgerust met een benzinemotor bouwde. Dit voertuig was de start voor de ontwikkeling en doorbraak van dit type verbrandingsmotoren.
Voorzover bekend werd dat tevens de eerste auto ter wereld..
Het is niet gek dat men zijn naam aan benzine koppelt, maar de term benzine bestond allang voordat Benz de auto had uitgevonden.
Het wordt zo genoemd omdat het met de hars van de benzoeboom werd gemaakt. Michael Faraday maakte van die hars benzeen, een van de belangrijkste ingrediŽnten van benzine. Albert Shreiner maakte als eerste echte benzine. Diesel is uitgevonden door Rudolf  Diesel die ook de eerste dieselmotor maakte. 
Benzine
Benzine Is een mengsel van aardolie en  koolwaterstoffen zoals tolueen en xyleen en enkele additieven om de eigenschappen van de brandstof te verbeteren.  Tegenwoordig wordt er, ondanks de naam,  minder benzeen in benzine gedaan. Eigenlijk bijna niks meer, omdat benzeen kankerverwekkend is.
De Langeslag motor
We hebben een klein stukje van de ontwikkeling van de benzinemotor besproken en iets over het product benzine die hoofdzakelijk uit koolwaterstoffen bestaat. Om voor een motor een volledige verbranding en rendement te verkrijgen moeten we voor 1Kg benzine ongeveer 14 Kg lucht mengen. Dit is een gemiddelde waarde en is afhankelijk  van wat de automotor moet presteren. Bijvoorbeeld snel accelereren of maximaal vermogen leveren enz..
Als we terugkijken naar het begin van de verbrandingsmotor, zien we dat we ook te maken hadden met een langeslag motor. Een motor waarbij de slag langer was dan de diameter van de zuiger. De brandstof was dan ook afgestemd op dit type motor. De arbeidsslag werd dan ook  benut. Dat betekent dat de ontbranding iets voor het bovenste dode punt begon en door ging tot bijna onderaan waar de zuiger tot stilstand komt. Hier werd dus de volledige lengte die de zuiger moest afleggen, van boven naar beneden, benut. De benzine die voor dit type motor was voorgeschreven had een klopvastheid van ongeveer 90RON en werd normale benzine genoemd. Door de voortschrijdende ontwikkelingen op motorengebied met onder andere een hogere compressieverhouding, was er vraag naar een grotere klopvastheid van de brandstof. De motoren die dat vereisten waren motoren met grotere vermogens en hogere toerentallen. Als we nu kijken naar de cilindervorm dan zien we dat deze motoren vierkant of overvierkant zijn.
Langeslag motor versus korteslag motor.
De zuiger beweegt op en neer, en de kracht daarvoor wordt geleverd door de benzine die verbrand wordt. Aan die zuiger zit een stang, de drijfstang, en die zit, draaiend, vast aan de krukas. Als je dat geheel met de fiets vergelijkt, is het draaipunt tussen drijfstang en krukas te vergelijken met de trapper.
De kracht die je met je been uitoefent op de trapper, komt overeen met de kracht die door de beweging van de zuiger wordt uitgeoefend op dat punt. De afstand van de trapper tot de as, komt overeen met de afstand van de kruk tot het middelpunt van de krukas, en net als bij de trapper telt de afstand voor 100% mee als de kruk dwars op de richting van de zuiger staat, en voor 0% als de kruk helemaal bovenaan of helemaal onderaan zit. Het verschil zit dus in de afgelegde weg en is dus bij een langeslagmotor langer dan bij een korte- slag motor. Ook is het koppel groter bij een langeslag motor bij een laag toerental. In formule: T = r * F  waarbij T =koppel Nm, r =arm M en F = kracht N is. Om het eenvoudig te houden kunnen we het laatste rustig vergeten.

Brandtijd benzine verlengen
We kunnen nu spreken van LC en HC motoren dus motoren met een lage compressieverhouding en met een hoge compressieverhouding. De benzine moet in het laatste geval hierop afgestemd zijn. De tijd dat de benzine inclusief lucht vermogen levert  bij ontsteking is dus korter.
Het crusiale wat we nu zien is dat de  moderne benzine zoals super 98 in een LC motor wordt gebruik. Het gevolg is dan ook dat de werkslaglengte van een langeslagmotor niet helemaal wordt benut. Dat men hier niet veel van merkt, komt grotendeels door de verbeterde samenstelling van superbenzine. In principe zouden we een klein stukje van de cilinder af kunnen zagen zonder dat het gevolgen zou hebben, andere aanpassingen buiten beschouwing gelaten. Om toch bij een langeslag motor zoals de Traction heeft, de volledige slaglengte te benutten, moeten we proberen de brandtijd te verlengen. Dit kunnen we bereiken door bijvoorbeeld Euro 95 te mengen met kerosine. Kerosine kunnen we vergelijken met huisbrandolie of wel petroleum, vroeger peut genoemd. De klopvastheid van petroleum komt overeen mer RON 30 en als we deze dus mengen met de huidige benzine in de juiste verhouding, levert dat een langere brandtijd op.

Petroleum gebruik bij LC motor
Deze menging (blending) is dan te vergelijken met de vroegere normale benzine. Dat dit gegeven niet vreemd is zien we bij Yamaha buitenboordmotoren die konden op normale benzine, maar ook op petroleum lopen. Als we naar de eigenschappen van petroleum kijken zien we praktisch geen verschil voor wat betreft vervuiling zoals roeten bij verbranding, ten opzichte van normale- of hedendaagse benzine.  Om een motor op petroleum te kunnen laten lopen met een menging van benzine en petroleum  moeten we aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het belangrijkste is dat de compressieverhouding van een motor lager moet zijn dan 8,5 : 1  om  pre-ontsteking van  het brandstof-luchtmengsel te voorkomen. De Traction Avant voldoet aan die voorwaarde en dat opent zeker perspectieven.
Foto rechts
Afgezien van de grootte,  zien we duidelijk het verschil van vorm. De linker zuiger is van het langeslag type, terwijl de rechter zuiger een over vierkant model is. Het is dan ook duidelijk dat de brandtijd van de benzine bij de linker zuiger langer kan zijn dan bij de rechter. Andersom is niet mogelijk. Bij de linker zuiger kan normale benzine toegepast worden terwijl de rechter  zuiger super nodig heeft.
De rechter zuiger vinden we dan ook bij opgevoerde motoren die veel toeren ( t/min.) kunnen maken.
De afmetingen kunnen verschillen en zijn afhankelijk van het vermogen en toerental
Toepassing in de praktijk
We hebben nu gezien dat er twee mogelijkheden zijn om kerosine toe te passen.
Ten eerste door bijmenging en ten tweede door volledig gebruik van kerosine als brandstof. Het laatste eist wat aanpassingen en is een beetje te vergelijken met het rijden op autogas. Het starten gebeurt dan op benzine waarna, als de motor op temperatuur is, overgeschakeld wordt op petroleum. Voor we de automotor stopzetten moeten we terug schakelen op benzine. Dit vereist wel een vorm van discipline van de gebruiker en zal best wel een keertje vergeten worden. Om het starten bij een verkeerde handeling te verkorten moeten we de brandstofaansluiting dicht bij de carburateur maken.

Wat eigenschappen van petroleum op een rijtje

Petroleum en vapour lock
Benzine bijmengen met 10% petroleum kan vapour lock tegengaan omdat deze samenstelling dan minder vluchtige bestanddelen bevat. Deze vluchtige bestanddelen veroorzaken meestal bij warm weer de vapour lock.

Kooktraject.
Als we kijken naar het kooktraject in graden Celcius: dan zien we dat benzine tussen de 20 en 150 zit en kerosine (petroleum) tussen 180 en 230 . Dit verklaart dan ook waarom op petroleum niet gestart kan worden of we moeten dit voorverwarmen. Wel is het mogelijk eerst op benzine te starten en wanneer de motor warm is dan pas over te schakelen op petroleum.

Geschiedenis van kerosine
Kerosine heeft een kooktraject van 140 tot 300 "C. Het is een mengsel van alkanen, iso-alkanen, cyclo-alkanen en aromaten
Oorspronkelijk was kerosine voor de olie-industrie het belangrijkste produkt. Het werd gebruikt als brandstof voor lampen. In een later stadium werd het ook uitgebreid toegepast in petroleumstellen en in petroleumkachels. Elektrische lampen maakten een einde aan de toepassing als lampbrandstof en voor de andere toepassingen ging men steeds meer over op vervangende brandstoffen zoals kolen, stookolie en - vooral de laatste jaren - aardgas. De invoering van de straalmotor in de luchtvaart heeft de belangstelling voor deze brandstof echter weer sterk doen stijgen.

Nog een paar "weetjes" over slag en boring
Is de slaglengte groter dan de boring betekent het dat het een langeslagmotor is. Zijn de maten gelijk, dus slaglente is gelijk aan de boring, dan wordt er gesproken over een vierkante motor en is de boring groter als de slaglengte dan spreken we van een korteslag motor of een overvierkante motor
.

 

Naar boven

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 15-02-2018