Home                    Brandstof overzicht        
 

Geen brandstof?

Als je tot de conclusie bent gekomen dat het brandstofsysteem de enige schuldige kan zijn kunnen we met wat logica het probleem aanpakken.


Maak eerst een keuze!
Maak eerst een keuze welk systeem verantwoordelijk is voor het niet goed meer functioneren van de motor. Is het het brandstofsysteem of ligt het probleem bij de ontsteking? Zie daarom ook het verhaal van de "hoogspanningstester" om er zeker van te zijn dat hier alles in orde is.

Het brandstofsysteem

Het brandstofsysteem bestaat uit een aantal in serie geschakelde onderdelen die elk voor storingen kunnen zorgen. Soms zijn meerdere onderdelen verantwoordelijk voor het niet meer goed functioneren van het brandstofsysteem en maken het daardoor ook vrij complex. Hoe te beginnen met het opsporen van de onderdelen die voor problemen kunnen zorgen is daarom heel belangrijk.

Alle belangrijke onderdelen op een rijtje
  • Carburateur
  • Toevoerleiding
  • Brandstofpomp
  • Voorfilter
  • Brandstofleiding naar brandstoftank
  • Koppeling brandstofleiding
  • Brandstoffilter
  • Brandstoftank
Hoe te beginnen
We kunnen het beste beginnen met het laatste onderdeel en dat is de carburateur dus de eerste in het lijstje. Dit om er zeker van te zijn dat hier niets aan mankeert. Willekeurig zoeken naar de mogelijke boosdoener schept onzekerheid en geeft niet altijd de oplossing en geeft vaak ook verwarring vooral als er meerdere mensen bij betrokken zijn met elk hun eigen mening. In de elektronica wordt altijd bij de bron begonnen en het signaal gevolgd tot het punt waar het fout gaat. Bij het brandstofsysteem kan je zoals gezegd beter aan het eind van de schakel beginnen tot het moment dat het goed gaat en dat is dus een heel andere benadering.


Belangrijke schakel in de zoektocht
De schakel tussen brandstofpomp en carburateur is een van de belangrijkste punten in het totale geheel.
Hier kunnen we een keuze maken tussen genoeg brandstofafgifte van de brandstofpomp en een mogelijke vervuiling van de carburateur.

Genoeg brandstofafgifte van de brandstofpomp
Dan blijft de carburateur over. Deze kan verschillende problemen geven, o.a.
groffilter bij toevoer verstopt, brandstofniveauklep vlotterkamer blijft hangen, vlotter lek, vlotterkamer vervuilt, vervuilde of verstopte sproeiers.

Geen of weinig brandstofopbrengst van de brandstofpomp.
Mogelijke oorzaak is vapour lock bij warme motor en dat komt meestal door niet meer goed sluitende klepjes, slappe klepveertjes zodat de klepjes niet goed meer worden aangedrukt of klepzetels die gecorrodeerd zijn. Ook hier kan een filter, indien aanwezig, verstopt zijn. Lucht in de brandstofpomp komt bij sommige types voor. Kleine luchtbelletjes worden in de pomp verzameld tot een grote en deze blokkeert hierdoor de toevoer naar de carburateur.

Moeilijk te controleren
Het controleren van voldoende brandstof toevoer naar de brandstofpomp is wat lastiger te controleren. Bij toepassing van een voorfilter (aanbevolen) kunnen we controleren of hier wat brandstof aanwezig is. Meestal is dit filter nooit helemaal gevuld maar kan een indicatie zijn voor voldoende doorvoer.
Is dit voorfilter leeg dan is de leiding naar de brandstoftank verstopt. De oorzaak is meestal een verstopte brandstoftankfilter.

Oplossing voor verstopt brandstoftankfilter (lamellenfilter)
De oplossing is om op dit punt (slang voorfilter) in tegengestelde richting in de leiding te blazen, bij voorkeur met perslucht. Hierdoor wordt het vuil uit het lamellenfilter geblazen en kan de brandstof uit de brandstoftank weer aangezogen worden. Let er wel op dat niet plotseling de perslucht op de leiding wordt weggenomen, de kans is groot dat de brandstof terugspuit bij een blijvende verstopping. Meestal lukt het na een aantal keren wel.

Oorzaak verstopt lamellenfilter in de brandstoftank
Door brandstof te tanken komen kleine hoeveelheden vuildeeltjes mee in de tank. Dit zijn natuurlijk geen grote hoeveelheden maar gezien de leeftijd van de Traction kan de hoeveelheid best veel geworden zijn. Door de toevoeging van ethanol in de brandstof komt hierdoor ook nog wat bij doordat de roestdeeltjes in de brandstoftank worden losgewerkt.

Voorkom het leegrijden van de brandstoftank
Bij regelmatig gebruik van de Traction blijven deze vuildeeltjes zwevend in de benzine maar wat gebeurt er wanneer de brandstoftank bijna leeg wordt gereden? De aanwezige vuildeeltjes verstoppen versneld het aanzuigfilter waardoor de toevoer naar de carburateur toe wordt versperd en er dus geen brandstof meer wordt doorgegeven. 

Foto rechts: aftappen en de afgetapte benzine filteren
Hier wordt de brandstoftank afgetapt. Zorg dat de tank niet al te veel brandstof  bevat omdat de mogelijkheid tot de opvang niet zo heel erg groot is. Doe dit, vanwege brandgevaar, niet in een gesloten ruimte maar het liefst in de open lucht. 
Voor het filteren van de benzine kan het beste een koffiefilterzakje worden gebruikt. Dit filterzakje kan het beste in een huishoudzeef worden gelegd voor een betere doorstroming van de benzine. De gefilterde benzine kunnen we weer hergebruiken. Bij een grote vervuiling kunnen we ook deze gefilterde benzine gebruiken om nogmaals door te spoelen.

Verschijnselen tijdens het rijden
De Traction zal weinig vermogen leveren en bij stationair lopende motor lijkt alles in orde te zijn. Bij het gas geven wil de motor inhouden. Soms kan je gewoon wegrijden, maar na een paar honderd meter gereden te hebben kan de motor gewoon afslaan. Bij het opnieuw starten loopt de motor alsof er niets aan de hand is en dit blijft zicht herhalen. Een duidelijk verschijnsel van een tekort aan brandstof.

Zeker doen!
Het is verstandig de brandstoftank af te tappen en door te spoelen zodat de vuildeeltjes worden verwijderd.
Vervang bij verkleuring het voorfilter. Deze zit voor de brandstofpomp en beveiligt deze pomp tegen beschadiging van de klepjes.
Controleer af en toe ook de vlotterkamer van de carburateur op vuildeeltjes omdat ondanks het gebruikt van een voorfilter altijd nog vuildeeltje door dit filter kunnen gaan .

Het ontluchten van het brandstofsysteem
Wanneer het schoonmaken en doorblazen van het brandstofsysteem achter de rug is zal deze ook ontlucht moeten worden. Dit kan het beste gebeuren voor de aansluiting van de carburateur. Maak hier de leiding los en hang het uiteinde van de slang in een lege fles. Daarna kunnen we de startmotor bedienen vanuit de motorruimte en wachten tot er weer voldoende benzine uit deze leiding komt.
De slang hierna weer aansluiten op de carburateur en de auto op een normale manier starten. Het duurt een paar tellen voordat de carburateur gevuld is maar dan zal de motor ook spontaan aanslaan. 


Een brandstoffilter vr de brandstofpomp is in deze tijd een noodzaak. Vuil en roestdeeltjes worden hier tegengehouden en voorkomt slijtage van de brandstofpomp en slecht functioneren van de carburateur.

Door vervuiling van de brandstof laat deze na verloop van tijd het brandstoffilter donker kleuren. Vertrouw niet blindelings op dit filter want door voldoende vervuiling (verkleuring) zal ook dit filter vuildeeltjes door laten gaan.  Regelmatig vervangen van dit filter is dus noodzakelijk.

Een verstopte leiding kan het beste doorgeblazen worden met perslucht in tegengestelde richting.

Voorkom overdruk tijdens het doorblazen van de brandstofleiding. Verwijder daarom de benzinedop.

Aftappen en de afgetapte benzine filteren.

Vuildeeltjes opgevangen in een opvangbak. Het meeste zit tijdens de filtering in het koffiefilterzakje.

Voor het ontluchten de aanvoerslang op de carburateur losmaken en deze in een lege fles of jerrycan hangen zoals de foto onder laat zien. 

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-06-2015