Home      Motor overzicht                   


 
Distributieketting


Distributieketting Traction Avant
In veel automotoren heeft de distributieketting plaats moeten maken voor een distributieriem. Kostentechnisch is een distributieriem goedkoper te produceren en is tevens geruislozer en compacter. De distributieketting heeft echter ten opzichte van de riem minder onderhoud nodig. Ook gaat de distributieketting langer mee maar is zeker ook aan slijtage onderhevig. Een duidelijke indicatie van een versleten ketting is het gerammel of geklapper dat hij kan produceren. Afhankelijk van het onderhoud cq smering kan de ketting 100 000 km tot zelfs 150 000 km meegaan. Om van het gerammel of geklapper van de ketting af te komen kan een kettingspanner gemonteerd worden die dan weer voor een rustiger loop van de motor kan zorgen. De slijtage is natuurlijk in volle gang maar deze spanner zorgt dan voor enig uitstel voor het vervangen van deze distributieketting. Wanneer
besloten wordt deze distributieketting te vervangen, zullen ook de tandwielen moeten worden vernieuwd omdat de openingen tussen de tanden ovaal uitgesleten kunnen zijn. Voor dat je geklapper of gerammel hoort zijn er andere kenmerken die zich kunnen aandienen. Allereerst is een onrustige loop bij stationair toerental al een indicatie voor een versleten of te slappe ketting. Het motorprogramma wat vast ingesteld is in de vorm van de nokkenas zal het moment van ontsteking wat vroeger of wat later doen instellen hetgeen de onrustige loop van de motor verklaart. Bij het verhogen van het motortoerental verdwijnt dit verschijnsel en zal er verder niets meer waargenomen worden. Ook zal de kleptiming iets veranderen en dat kan weer meer brandstofverbruik tot gevolg hebben. Ook een verkeerde montage van de distributieketting kan een onrustige loop bij stationair motortoerental geven. Enige bijstelling van het ontstekingstijdstip kan soelaas bieden, maar is zeker geen oplossing. Een versnelde slijtage van de distributieketting kan optreden wanneer de oliesproeier verstopt is geraakt door vervuiling of dat de oliedruk te laag is geworden door slijtage van de oliepomp.


Distributiezijde Traction Avant.
De rode pijl geeft de kettingspanner aan die een mogelijke oplossing moet geven tegen een onrustige loop van de Traction motor.


Vernieuwen distribitieketting:

De ketting drijft de nokkenas aan met een Duplex 3/8 rollerketting van 66 schakels. Bij het vernieuwen van de ketting kan dat alleen gebeuren wanneer ook de beide tandwielen gelijktijdig opgeschoven worden. Dat komt omdat de ketting niet deelbaar is en dus in combinatie met de tandwielen opgebracht dient te worden. Voor de juiste uitlijning tandwielen en ketting kan je het beste het reparatie handboek afbeelding 19 raadplegen.
Foto rechts: Hier zien we wat rek op de ketting die met gebruik van een kettingspanner weer een nieuw leven krijgt.

Foto Frans PopmaDe distributiekettingspanner
Opmerking:
Een onrustige loop bij een koud stationair draaiende Traction motor hoeft geen versleten distributieketting te betekenen maar is een normaal verschijnsel wat bij de meeste oude motoren gebruikelijk is. Bij het warmer worden van de motor verdwijnt dan automatisch dit verschijnsel en hoef je je niet ongerust te maken over eventuele slijtage van de distributieketting.

Naar boven

Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015