Home                   Elektrisch overzicht
 

Contactslot

Door slijtage van de contacten van het contactslot wordt de betrouwbaarheid minder en de storingsgevoeligheid van het ontstekingssysteem groter.


Werking contactslot
Door middel van een sleutel wordt inwendig van het contactslot een kleine trommelconstructie verdraaid. In deze trommel bevinden zich twee plaatjes, aangedrukt met 4 kleine veertjes, die zorgen ervoor dat een viertal contactpunten paarsgewijs worden doorverbonden. Het schakelgevoel komt wanneer we de trommel met de sleutel verdraaien. Door kleine kuiltjes in de contacten, waar de twee plaatjes met hun bolling in terecht komen, zorgen voor dit klikgevoel.

Constructie
De constructie van het contactslot is vrij robuust en is wat de schakelfunctie betreft te zien als een eenvoudige dubbelpolige schakelaar. Ondanks zijn robuustheid treden er na verloop van tijd toch problemen op zoals inloopslijtage op de contacten.

Slijtage contactslot
Door veelvuldig gebruik wordt als het ware een groef in het materiaal van de grondplaat getrokken waardoor er een bepaalde overgangsweerstand optreedt. Het schakelcontact wordt hierdoor dan ook minder bedrijfszeker. Het schakelcontact-gevoel verdwijnt hierdoor ook enigszins. Omdat de voedingsspanning voor de ontsteking over een van deze contacten loopt kan de ontsteking uitvallen of slecht kunnen gaan functioneren.

Reparatie
Door de eenvoud van het schakelmechanisme is een contactverbetering mogelijk en kunnen we tevens de betrouwbaarheid vergroten door de grondplaat iets op te zuiveren. Door twee schroefjes te verwijderen wordt de schakelaar opgedeeld en zien we de de trommel, de veertjes, contactplaatjes en de grondplaat met zijn schroefbevestigingen.
Door het opzuiveren kunnen de inloopgroeven grotendeels verdwijnen waardoor er weer een beter contact ontstaat.

Slotje van het contactslot vervangen
Wanneer de grondplaat van het sleutelgedeelte is verwijderd zien we de trommel zitten met de contactplaatjes en daaronder de veertjes. Wanneer we de trommel nu verwijderen zien we twee kleine metaalstaafjes onderin liggen. Dit zijn de borgstaafjes van het slotje. Nu kunnen we vanaf deze zijde het slotje eruit drukken. Het monteren van het geheel kan alleen maar met de sleutelzijde naar boven toe gericht gebeuren. Het slotje als laatste in de contactslotbehuizing drukken tot er een klik gevoeld wordt voor de borging.

Aansluiting contactslot
Als we een willekeurige schema bekijken van de elektrische aansluitingen van het contactslot van de Traction Avant dan zien we niet hoe deze schakelaar inwendig schakelt. Deze onduidelijkheid geeft dan ook twijfel wanneer we bezig zijn om het contactslot te vervangen. Op het contactslot missen we dan ook enige informatie of bepaalde coderingen. Dat maakt het er er niet gemakkelijker op. Zorg zelf voor duidelijke merktekens voor dat je met het vervangen of reparatie van het contactslot begint.

Enige aanwijzigingen aansluiten contactslot
1) De draad die van de amperemeter af komt is de eerste voedingsdraad en moet dan via het contactslot verbinding gaan maken met de ontsteking (bobine). Op dit punt zit nog een draad en die komt van de brandstofmeter af. 

2) De tweede verbinding die gemaakt moet worden komt van het aansluitblok onder het schutboard. De andere zijde van het contact wordt verbonden met het kaartleeslampje (indien gemonteerd) en dashboard verlichtingsschakelaar.

Dit zijn algemene aansluitgegevens die in de praktijk enigszins af kunnen wijken.
Voor zover bekend zijn er gedurende de productie van de Traction Avant twaalf verschillende elektrische schema's samengesteld waarbij de allereerste Tractions van voor 1935 geen contactslot bezaten.

Figuur 4
Grondplaat met de schroefbevestigingen. Door slijtage van de contacten wordt de betrouwbaarheid minder en de storingsgevoeligheid groter. De ontsteking heeft hier het meeste onder te lijden met de mogelijke verschijnselen zoals onregelmatig lopen van de motor, regelmatig afslaan van de motor, ploffen in de uitlaat door onvolledige verbranding (falende ontsteking) enz..

Figuur 5
Na een kleine schuursessie waren de meeste inloopsporen verdwenen. Linksonder op de foto zien we nog een heel klein restandje terug van de slijtagesporen maar verder is deze grondplaat weer geschikt voor een lang contactleven.  


Aansluiten elektronische spanningsregelaar
Wanneer een elektronische spanningsregelaar wordt toegepast komt op het punt, waar ook de ontsteking (bobine) op zit, een draad erbij als voedingsdraad voor de spanningsregelaar!  
De voeding van de spanningsregelaar loopt dus via het contactslot om ontlading  van de accu te voorkomen wanneer de motor niet loopt.

 


Contactslot met centrale moer, voor- en achterzijde.

Twee schroefjes eruit en we zien de binnenzijde van het contactslot. Duidelijk zijn hier de inloopgroeven te zien veroorzaakt door de twee contactplaatjes.

Contactslot onderdelen behalve het slotje zelf die kan door twee borgstaafjes te verwijderen eruit genomen worden.


Figuur 4


Figuur 5
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 21-12-2015