Home                          Ontsteking overzicht
 

Contactpunten open of dicht?

Een van de vele problemen die spontaan bij de Traction kunnen gebeuren en wat iedereen kan overkomen.


Het kan iedereen overkomen
Plotseling inhouden van de Traction, vermogenverlies, niet meer op toeren willen komen van de motor en soms ook nog ploffen in de uitlaat. Een van de verschijnselen waarbij je je afvraagt wat kan dat nu weer zijn?

Twijfel over het mogelijke probleem
Zoals in het verhaal geschetst wordt kan er een moment komen dat de motor kortstondig inhoudt en dat steeds vaker herhaald. Er kan ook vermogen- verlies optreden. Een slechte condensator geeft vergelijkbare verschijnselen. Het is ook een probleem die je op het verkeerde been kan zetten zodat je ook kan gaan denken dat het iets met de carburateur te maken heeft, zoals een vuiltje in de sproeier of een waterdruppel die in de vlotterkamer heen en weer rolt. Maar om zekerheid te krijgen over dit probleem is het het makkelijkst eerst even de ontsteking te controleren voordat je iets anders onderneemt. Lees ook het verhaal over de "
Hoogspanningstester" die op een eenvoudige manier laat weten of er daadwerkelijk een vonk aanwezig is.

Controle ontsteking
Wanneer het bovengenoemde verhaal overeenkomt met je eigen waarneming, begin dan met het volgende: gebruik eerst de hoogspanningstester en bij geen signaal haal dan het rotorkapje van de verdeler en torn de motor met de slinger tot de rotor-nok op maximaal lichten staat. Je kan gelijk zien of het contact echt open gaat of niet. Zorg met een voelermaatje dat de ruimte tussen de contacten 0,4 mm bedraagt en klaar is kees! Een klein beetje vet of een heel klein beetje olie van de oliepeilstok op het fibernokje en je kan er, bij wijze van spreken, weer jaren tegen. Later wanneer de onderhoudsbeurt weer moet plaatsvinden kan het hele ontstekingssysteem gecontroleerd en eventueel afgesteld worden.

Mogelijke oorzaak
Uitstel van onderhoud is een van de grootste veroorzakers van het niet meer open gaan van de contactpuntjes. Het probleem komt spontaan en de oplossing is eigenlijk eenvoudig.
Het zijn twee dingen die het niet meer open gaan van de contactpuntjes kunnen veroorzaken. In de eerste plaats het slijten van het fibernokje vaak door gebrek aan smering en in de tweede plaats door het inbranden van de contacten zelf. Door het onderling verschuiven van de contacten kan het gebeuren dat deze vroegtijdig tegen elkaar komen of zelfs vast gaan zitten.Geeft de hoogspanningstester geen gunstige informatie,
torn dan de motor totdat de nok B het hoogste punt bereikt heeft. Stel dan A af op 0,4 mm. Aan het ontstekingsmoment hoef je verder niets te doen. Dat kan eventueel later nog gecontroleerd worden. 

 

 

 

 

 

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-06-2015