Home                Motor overzicht
 

Compressie meten van de motor

Een compressietest kan altijd uitgevoerd worden al is het maar voor de geruststelling dat er niets aan de hand is.


Traction Avant motor
De Traction Avant motor heeft, als deze nog niet is gereviseerd, reeds een behoorlijk leven achter de rug. Wanneer deze regelmatig onderhoud heeft gekregen dan kan deze het lang uithouden. De motor is vrij robuust en praktisch onverslijtbaar door de weinige pk die hij hoeft de leveren. Dit wordt meestal uitgedrukt door het gewicht van de motor en geleverde pk dus gewicht/pk verhouding. Hierin komt een stukje degelijkheid tot uiting. Dit komt ook tot uiting in de vele honderdduizenden kilometers die de motor  zonder al te veel problemen kan maken.

Motor presteert minder
Maar dan komt er toch een moment dat de prestaties wat minder worden. Minder trekkracht, dus vermogensverlies, meestal te zien aan b.v. wat meer olieverbruik waarbij je je kunt afvragen hoe het eigenlijk gesteld is met de motor. Om hier achter te komen kunnen we eerst het verhaal "Snelle controletest conditie motor" raadplegen. Wanneer deze controle geen directe duidelijkheid geeft hoe het gesteld is met de motor of er blijven twijfels over, dan kunnen we een cilindertest uitvoeren door de compressie te meten van alle cilinders.

Compressiemeting
Cilinders, zuigers en zuigerveren vormen het hart van de motor in combinatie met de kleppen. Als hier wat slijtage is ontstaan, en dat is met een oude motor niet uit te sluiten, dan is er een laatste mogelijkheid om hier achter te komen door een compressiemeting op de cilinders uit te voeren. Alleen op deze manier komen we er achter hoe het met de conditie van de motor is gesteld.

Cilindertest in praktijk
Gelukkig komen hier geen ingewikkelde handelingen aan te pas en kunnen we beginnen met eerst alle bougies te verwijderen. De compressiemeter wordt door middel van een slang verbonden met een cilinder die we willen meten. Daarna wordt de startmotor bediend zonder het contact in te schakelen. Wanneer de startmotor enkele seconden heeft gedraaid kunnen we de meter aflezen. De waarde die we nu zien is bepalend of de motor nog goed is of evt. versleten. Hiervoor wordt wel een ruime marge gehanteerd en deze moet minimaal 4 bar of meer bedragen met een onderling verschil tussen de cilinders van ongeveer 1 bar. Wanneer we hieraan voldoen, dan kunnen we stellen dat de motor nog wel een tijdje mee kan.

Wanneer compressie meten
Compressie meten gebeurt meestal wanneer er twijfel bestaat over de conditie van cilinder, zuiger, zuigerveerafdichtingen en kleppen. Deze meting kan in principe op elk moment worden uitgevoerd al is het maar ter geruststelling bij motorproblemen. Ook kunnen we het verschil bepalen tussen de afdichting zuigerveren en afdichting kleppen.
Zeker zo belangrijk is het om bij de aanschaf van een Traction Avant de compressie op te meten van de motor. Hierdoor krijg je meer duidelijkheid over zijn condities en eventuele aanpassing of bijstelling van de aanschafprijs.

Voorbeeld bepalen drukverlies zuigerveren of kleppen
Wanneer een lage compressie gemeten wordt, dus lager dan 4 bar., kunnen we eerst wat olie op de zuiger gieten en dan de compressiemeting opnieuw uitvoeren. Wanneer de compressiedruk nu wel goed is, dan zijn de zuigerveren versleten. Is deze druk laag gebleven dan zijn de kleppen hiervoor verantwoordelijk en sluiten deze niet goed meer. Meestal betreft het een uitlaatklep maar een verbrande inlaatklep komt ook wel eens voor.

Mogelijk nadeel van deze compressietest
Deze test heeft een klein nadeel en dat is eigenlijk de startmotor. Door verschillende toerentallen en of er een 6 Volt of een 12 Volt boordspanning wordt gebruikt beļnvloed de compressietest. De startmotor zal, wil de compressiemeting representatief zijn, zeker voor 250 omw./min voor het vliegwiel moeten kunnen zorgen. Dit is belangrijk wanneer er tijdens de test lage waarden worden gemeten.

Opmerking voor compressiemeter
Na elke test moet de compressiemeter met een knopje gereset worden. De opgebouwde druk in het metersysteem moet eerst weg voordat we aan een tweede meting kunnen beginnen. Ook als de meter niet meer gebruikt wordt moet het meetsysteem drukloos gemaakt worden om beschadiging te voorkomen.

Mogelijke oorzaak compressieverlies
Zoals reeds omschreven is slijtage van de motor een mogelijk oorzaak van compressieverlies. Het kunnen de honegroeven in de cilinders zijn die gedeeltelijk zijn verdwenen of de kleppen die niet meer zo goed sluiten. De cilinders kunnen van onderen ovaal zijn geworden, zelfs de zuigers leveren hun bijdrage van slijtage zoals de zuigerveergroeven die uitgeslagen zijn of de zuigerveren met een teveel aan slotspeling.

Foto rechts
Hier zien we een cilinder waarvan de topzuiger-compressieveer teveel slotspeling heeft gekregen. Normaal moet de slotspeling 0,015 - 0,20 mm bedragen maar deze was ruim 1 mm geworden. Dit verklaart het moeilijke starten van een koude motor. Wanneer deze warm is geworden merk je daar niet zo veel meer van omdat de veer dan uitzet en de slotspeling dus kleiner wordt.

Links op de afbeelding zien we een compressiemeter  van MotoMeter. Deze maakt gebruik van losse kaartjes waarop de gemeten compressiedruk kan worden gescheven. Rechter afbeelding is een wat eenvoudiger instrument.


Vroeger kreeg je zo'n kaartje mee als je een grote beurt aan de auto liet uitvoeren. Zo kon je zien hoe goed de motor was. De monteur gaf dan meestal nog wel wat uitleg hierover maar een leek had hier weinig aan omdat je niet wist wat deze uitslag betekende. 
Op het testkaartje zien we dan ook dat de motor nog in goede conditie verkeert en dus ook nog goed presteert. Want hoe hoger de uitslag des te groter het vermogen dat door de motor geleverd kan worden. Meestal niet meer als dat de fabrieksspecificatie opgeeft.


Een veel gebruikte compressiemeter met verlengstuk voor de wat dieper liggende bougiegaten. De rode pijl geeft het drukventiel aan die ingedrukt moet worden wanneer een volgende meting moet plaatsvinden. De aanwijzer komt dan weer op 0 te staan.


 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 21-08-2016