Home                  Ontsteking overzicht
 

Gunson colortune bougie 

De Gunson Colortune is een bougie met een glazen isolator waar je door heen kunt kijken en waarmee je de juiste verbranding kunt zien en instellen. 


Carburateurafstelling met Co2 tester
Om de carburateur goed af te stellen kunnen we gebruik maken van een Co2 tester die door garages worden gebruikt. Hiermee wordt niet alleen de Co2 waarde bepaald maar ook de juiste brandstof luchtverhouding ingesteld voor een optimale verbranding in de motor. Optimale verbranding betekent niet alleen een optimale prestatie van de motor maar ook een optimaal gebruik van de brandstof mits alles verder goed staat afgesteld.

Carburateur handmatig (op het gehoor) afstellen
Omdat we deze testmiddelen niet hebben kunnen we met een beetje geduld ook een carburateurafstelling krijgen die de garageafstelling grotendeels benadert. Deze afstelling moet plaatsvinden bij warme motor zie het verhaal over "
Afstellen carburateur ". Omdat we de carburateur afstelling op ons gehoor moeten doen betekent dit dat we niet teveel omgevingslawaai moeten hebben. Door bij het afstellen kritisch te luisteren, komen we een heel eind, alleen als we het resultaat gaan vergelijken met een Co2 tester, blijkt het verschil in resultaat toch nog behoorlijk groot te zijn.

Afstellen met de Gunson colortune
De laatste mogelijkheid die we nu nog hebben voor een goede brandstof luchtverhouding van de carburateur, is gebruik te maken van een speciale bougie waarbij als het ware in de cilinderruimte kan worden gekeken tijdens het lopen van de motor. Deze doorzichtige bougie komt in de plaats van een normale bougie en wordt met wat extra hulpmiddelen aangesloten op de bestaande ontsteking.
Nadat we de motor eerst op temperatuur hebben gebracht kunnen we beginnen de carburateur af te regelen met de brandstof-luchtmengelselschroef. Dat is de schroef B met het veertje. Lees het verhaal over "Afstellen carburateur " voor meer informatie.
In de meeste gevallen zien we in het begin inderdaad een oranje-achtige kleur wat betekent dat de carburateur te rijk staat afgesteld. Wanneer we nu de instelschroef B gaan verdraaien komt er een moment dat de oranje achtige kleur overgaat in blauw. Dat is dan het punt van een optimale afstelling. Door de instelschroef langzaam een beetje rechts- en linksom te draaien kunnen we de instelling optimaliseren.
Bij het snel gas geven en het verhogen van het toerental zal even weer een oranje-gelige gloed te zien zijn maar dat is van korte duur. Blijft het hogere toerental gehandhaafd, dan komt vanzelf de blauwachtige kleur weer terug. De verklaring hiervoor is dat bij het gas geven even een verrijking van het brandstofmengsel plaatsvindt.

Hulpmiddelen
Omdat we bij het afstellen van de carburateur niet kunnen zien wat de resultaten zijn, omdat de bougies aan de andere zijde van de motor zitten, is er een hulpmiddel in de vorm van een pijpje die in het verlengde van de bougie kan worden geschoven. Aan het uiteinde van dit pijpje zit een spiegeltje die we in de juiste hoek kunnen plaatsen zodat we alsnog het resultaat van onze afstelling kunnen zien. Verder is er nog een mogelijkheid om de bougiekabel te verlengen met een dunnere kabel die door het verlengpijpje met spiegel op de Colortune bougie wordt geschroefd. Er blijft op deze manier meer kijkruimte over.

Carburateur niet af te stellen
Door verschillende omstandigheden kan het mogelijk zijn dat we niet het vereiste effect krijgen met onze Gunson colortune. Versleten carburateur kan de oorzaak zijn of het brandstofniveau is niet in orde waardoor te veel benzine wordt aangeleverd om maar iets te noemen. Controleer eventueel alle instellingen zoals kleppen op speling en ontsteking of deze wel op tijd staat enz. Wat ook nog een mogelijkheid is, is dat het vervroegingsmechanisme van de verdeler niet meer naar behoren functioneert.
Je kan de Colortune bougie een klein beetje als een algehele motortester zien.

Opmerking
Colortune testbougie 14mm voor het afstellen van het brandstofmengsel is verkrijgbaar bij
Vocor Tools met Artikelcode VI-G4074

Zie
hier een klein filmfragment van een brandstof-luchtafstelling met een colortune bougie waarbij de orange-achtige kleur overgaat in blauw, wat een optimale verbranding betekend.Foto 1 
Op de foto rechts is te zien hoe de montage plaatsvindt bij de Tractionmotor. Omdat de montage van de colortune bougie bij de eerste cilinder het makkelijkst was is de test uitgevoerd zoals hier boven omschreven. Voor de montage van de colortune bougie hebben we wel een kleinere bougiesleutel nodig. Veel wordt niet aan de fantasie overgelaten omdat het in elkaar zetten van de onderdelen voor zichzelf spreekt. Globaal wordt de kijkhoek ingesteld en als laatste de bougiekap op het verlengstuk geplaatst.

Foto 2
Nu kunnen we vanaf de carburateurkant gezien de kijkhoek nog iets verbeteren ook als de motor draait zodat de waarneming optimaal is. Bij een iets versneld toerental kunnen we met de luchtmengselschroef het punt opzoeken waarbij de oranje achtige gloed van de verbranding over gaat in blauw. Een paar keer uitproberen zal uiteindelijk het juiste resultaat opleveren. 
Voer de test uit bij een warme motor omdat dit de beste conditie is voor een afstelling. 


De colortune bougie ziet er op het eerste gezicht een beetje fragiel uit maar blijkt een handig hulpmiddel te zijn voor het afstellen van de juiste brandstof- luchtverhouding voor de motor.

Op de verpakking zien we diverse hulpmiddelen afgebeeld met wat bougie afbeeldingen welke goed of slecht is in de meetresultaten.

Op de grafiek is in blauw aangegeven wat de ideale instelling moet zijn om de motor optimaal te laten functioneren.

Foto 1

Foto 2
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 03-04-2016