Home                 Motor overzicht
 

Cilindermetingen bij vervanging van de  cilinderbussen 

Bij het vervangen van de cilinders (chemises) moet er op gelet worden dat deze iets boven het blok uitsteken dit om later doorslag van de koppakking te voorkomen.Cilindermetingen

Cilindermetingen zijn noodzakelijk wanneer de cilinderbussen uit het blok zijn geweest of wanneer deze worden vervangen door nieuwe. In beide gevallen moeten we bepalen of de cilinderbussen net iets boven het blok uitsteken. Wanneer dat niet het geval is dan kan lekkage optreden en  dit kan doorslaan van de koppakking tot gevolg hebben. Omdat het blok niet helemaal vlak is moet bij het bepalen van de hoogte het gemiddelde genomen worden.

Hoogte bepalen
Om de hoogte te bepalen wordt een kruismeting per cilinder uitgevoerd en moet een waarde hebben die ligt tussen de 0,05 en 0,1 mm boven het blok. Wanneer deze hoogte meer dan 0,1mm bedraagt zal de cilinderbus ingeslepen moeten worden. Het is de rand waar de cilinder op rust en waar ook de pakking aangebracht word. Het is een smalle rand waarbij voorzichtig gewerkt moet worden. Per cilinder mag er na het inslijpen niet meer gewisseld worden! Het inslijpen gebeurt met twee soorten pasta's van verschillende grofheden. Na het inslijpen worden de draagvlakken in het blok goed schoon gemaakt waarna de pakking spaarzaam met pakkingsvloeistof wordt behandeld. De hoogte van de cilinderbussen wat boven het blok uitsteekt is inclusief de pakking onder de bussen en bedraagt 0,05mm tot 0,1 mm. Het kan ook gebeuren dat de bussen te laag staan want dan moet er een pakking bij of een dikkere genomen worden om alsnog aan de voorwaarden te voldoen. Bij het inbrengen van de cilinderbus moet deze zonder weerstand en door zijn eigen gewicht op zijn plaats kunnen zakken.

Cilinderbuspakking
De chemisepakking Hugo Reintz zoals omschreven staat in het handboek is niet meer verkrijgbaar. Hiervoor zijn alternatieve gevonden die goed voldoen. Meet de dikte van deze pakking op om later bij het inslijpen van de cilinderbussen de juiste hoogte te kunnen bepalen.

Functie koppakking
Wanneer de juiste hoogte is verkregen, zoals aangegeven, zal de koppakking de overige oneffenheden wegwerken mits de kop zelf vlak is. Alleen op deze manier krijgen we een goede afdichting tussen motorblok en kop. Volg ook de juiste procedure voor de aanhaalmomenten van de kopbouten.|
Zie document "Aanhaalmomenten kopbouten".

Gebruik en werking slijppasta
Voor het inslijpen van de cilinderbussen wordt een slijppasta gebruikt die bij gebruik scherp blijft en ook op zijn plaats blijft zitten. Zo blijven we verzekerd dat het slijpproces over het hele oppervlak plaatsvindt en niet op een klein deel ervan. Meestal beginnen we met slijppasta grof omdat deze meteen de aanwezige oneffenheden wegneemt. Daarna kan overgegaan worden naar het fijne slijpmiddel die het oppervlak als het ware polijst. Wanneer we hiermee klaar zijn moeten we het gepolijste oppervlak goed schoon maken zodat er geen restanten van de slijppasta achterblijven.

Inslijphandeling
Wanneer er een klein beetje slijppasta op de rand, waar de cilinderbus op komt te staan, is aangebracht kan door een gelijkmatige druk op de cilinderbus een ronddraaiende beweging worden gemaakt. Dit gaat het beste met duim en wijsvinger van twee handen. Een stukje rechtsom en dan weer een stukje linksom. Op deze manier wordt voorkomen dat er scheef wordt ingeslepen. Controleren kan met een liniaal door deze op de bovenzijde van de cilinderbus te leggen en te vergelijken met het motorblok of overige cilinderbussen. Controleer ook de vorderingen na iedere slijpsessie! 

Vloeibare pakking

De vloeibare pakking moet tegen hoge temperaturen bestand zijn en voor het merk Reinzosil is dat 300 graden Celsius. Eerst wordt de kraag van de onderzijde van de cilinderbus spaarzaam ingesmeerd met deze vloeibare pakking waarna de papieren pakking hierop wordt aangebracht. Deze blijft dan als het ware hierop plakken. Nu kunnen we de andere zijde van de papieren pakking van wat vloeibare pakking voorzien. Nu kunnen we de cilinderbus in het motorblok laten zakken.


Gereedschap MR-3377 (MR aanduiding betekent dat dit gereedschap zelf gemaakt moet worden). De metingen worden hier kruislings uitgevoerd om op deze manier een goed gemiddelde te krijgen wat de hoogte betreft. Dat is nodig omdat het motorblok zelf ook niet helemaal vlak is.

Metingen van de vierde cilinderbus. De waarde moet tussen de 0,05mm en 0.1mm liggen. De waarde hier gemeten is zonder pakking.

Duro slijppasta grof en fijn. Het mag ook een ander middel of merk zijn als het maar voor ons doel geschikt is.

Reinzosil vloeibare pakking geschikt tot 300 graden Celsius.
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 17-06-2016