Home                      Verhalen over techniek
    Carterventilatie Carterventilatie Traction Avant 
Met onder andere: waarom carterventilatie, eenvoudige constructies zoals bij een Traction zijn toegepast en mogelijkheden voor toepassing van positieve carterventilatie. Een belangrijke technische verbetering met gebruikmaking van een paar simpele onderdelen waarvan de uitvoering ook eenvoudig is. 

Wat is carterventilatie
Door ontsteking van een benzinemengsel boven de cilinder ontstaat een druk die de zuiger naar beneden beweegt. Doordat de zuigerveren een taak hebben als afdichting kunnen we er niet aan ontkomen dat een klein gedeelte van deze druk langs deze zuigerveren weglekt en terecht komt onder de zuiger en dus in het carter. Deze weggelekte gassen bestaan voornamelijk uit verbrande en onverbrande koolwaterstoffen (benzine), stikstofoxide, koolmonoxide, lucht, olie- en waterdamp. Deze gassen zorgen voor een overdruk in het carter die uiteindelijk een weg zoeken langs oliekeerringen en pakkingen waardoor lekkage kan ontstaan. Om overdruk te voorkomen, worden de dampen afgezogen. 
Doel en werking labyrint
Dat afzuigen gebeurt door middel van de rijwind en aangezien deze uitvoering een niet al te beste oplossing is voor de buitenzijde van de motor en de personen in de auto, werd er een konstruktie bedacht om zoveel mogelijk olie uit de oliedampen terug te voeren in de motor. Het labyrint is dan ook een constructie die moet bijdragen dat de oliedampen een langere weg af moeten leggen en daardoor bij het verlaten van de motor dusdanig zijn afgekoeld dat ze neerslaan als olie en op deze manier terugvloeien in de motor. Maar deze constructie zorgt niet voor honderd procent terugvloeien van de olie en er zal dan ook een deel van de oliedamp naar buiten verloren gaan. Door de opening van het labyrint in de vorm van een pijpje naar onderen te laten wijzen komen deze olierestdampen onder de auto terecht en hebben we er geen last meer van. Bij sommige motoren is op dit pijpje ook nog een filter gemonteerd.
Bij een versleten motor zal deze oliedamp een dusdanige vorm kunnen aannemen dat deze toch merkbaar wordt in het interieur van de Traction en het rijden hiermee onmogelijk maakt. Een motorrevisie is dan nodig!


Op de foto rechts zien we het ventilatiepijpje met labyrint van de Traction Avant. De afzuiging van de restoliedampen vindt grotendeels plaats door de rijwind.
Positieve Carterventilatie (Positieve Crankcase Ventilation) voor de Traction Avant
Zo,n constructie vinden wij bij moderne automotoren door middel van een slang, waarin zich binnenin aan het begin, een soort pijpreiniger bevindt. Deze "pijpreiniger" zorgt voor condensatie van de oliedampen. Deze carterventilatieslang heeft een verbinding met het carter en luchtfilter en wordt dan ook positieve carterventilatie genoemd. Deze constructie is ook op een Traction toe te passen en draagt zeker bij voor een schoner milieu.
De constructie voor een Traction Avant is eenvoudig te noemen. Het enige wat we nodig hebben is een oliebestendige slang en een deel van een pannenspons. Zoals gezegd bevindt zich een ventilatie opening, in de vorm van een pijpje, aan de motor in de buurt van de brandstofpomp. Hier wordt de slang opgeschoven met daarin een gedeelte van een pannenspons. Het andere einde van de slang kunnen we onder aan het luchtfilter koppelen door middel van een kleine opening die we hierin maken. Een groot deel van de oliedampen afkomstig uit de motor door overdruk worden nu weggewerkt bij het arbeidsproces van de motor en verdwijnen tezamen met de uitlaatgassen.
Deze oliedampen kunnen zelfs op diverse plaatsen smerend werken. Denk bijvoorbeeld aan de carburateur. (Zie ook het onderwerp bovensmering). En als we het toch professioneel aan willen pakken zorgen we ervoor dat het ontluchtingpijpje aan de motor naar boven wijst. Zo kan de slang zonder al te veel bochten worden gemonteerd.
Geen vet kleppendeksel meer!
Doorzwetende pakkingen, lekkende versnellingsbak en ga zo maar door, allemaal dingen waar we niet echt gelukkig mee zijn. En alsof dat niet genoeg is hebben we ook nog de olievuldop die na een lange rit rondom vet is aangeslagen. Voor dit laatste probleem hebben we een simpele en eenvoudige oplossing die ook nog doeltreffend werkt.
Doordat de motor van een Traction geen carterventilatie heeft, zoals bij een moderne auto gebruikelijk is, komen veel van deze oliedampen, ontstaan door overdruk in het carter, op het kleppendeksel terecht. Aan de zijkant van de motor bevindt zich dan ook een ventilatieopening, eveneens voor carteroverdruk, die we kunnen zien als een soort labyrint. Door condensatie in dit labyrint wordt de oliedamp grotendeels teruggevoerd als olie in het carter. Datzelfde zou eigenlijk ook op het kleppendeksel moeten plaatsvinden zij het dat dit maar den dele gebeurt. Het gaas of zeef wat zich onder de vuldop bevindt werkt ontoereikend en condenseert de oliedamp onvoldoende. Om hierin verbetering te brengen kunnen we een pannenspons bovenop het gaas of zeef leggen onder de vuldop. Op deze manier kunnen oliedampen beter condenseren en zijn we van het vette kleppendeksel af. 
Roestvaststalen pannenspons waarvan met twee kleine, één grotere pannenspons wordt gemaakt. Deze past dan beter in de vulopening van het kleppendeksel. Door een pannenspons vanuit het midden iets op te rekken, past de tweede er midden in en krijgen op deze manier een grotere. De olievuldop bevat alleen een rooster om  kleine onderdeeltjes, die hier in kunnen vallen, tegen te houden. Voor oliecondensatie is deze constructie wat minder effectief. Met warm weer of een lange rit kan het rondom de dop nogal vet worden en wordt dan opgevangen in de rand van het kleppendeksel.. Hier is de kluwe roestvaststalen pannenspons op het rooster geplaatst om op deze manier de oliedamp beter te laten condenseren. De olievuldop wordt hierna weer teruggeplaatst. Een simpele en doeltreffende oplossing! 
Voordelen positieve carterventilatie  
Er zijn ook voordelen te noemen bij positieve carterventilatie. Doordat deze manier van afzuiging wat progressiever gebeurt, komen er veel minder afvalproducten zoals koolwaterstoffen en condens in de olie terecht. Hierdoor blijft de olie dus langer schoon en vooral bij monograde olie komt er minder bezinksel onder in het carter terecht. De levensduur van de olie wordt hierdoor dus wat langer waarbij we de intervallen voor olie verversen enigzins kunnen aanpassen.

Opmerking:
De constructie positieve carterventilatie is niet onderhoudsvrij. Door condensatie van de olie in de slang kan er na verloop van tijd een emulsie ontstaan waardoor deze op de plaats van de pannenspons dichtslipt. De emulsie is een combinatie van waterdamp met olie en heeft een mayonaiseachtige samenstelling. Dit is een verschijnsel wat optreedt bij een koude motor en in de wintermaanden. Moderne motoren hebben ook met dit verschijnsel te maken. Hier is het wat probleemmatischer omdat deze een dichte olievuldop bezitten en van deze positieve carterventilatie  afhankelijk zijn.

Naar boven

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015