Home                  Motor overzicht
 

Carterpan functie en afdichting 

Bij bevestiging van de carterpan streven we altijd naar een lekvrije montage..Functie carterpan

De carterpan is het reservoir met olie die nodig is om de motor van smering te voorzien. Het is niet alleen een reservoir voor olie maar heeft ook de functie om de olie te koelen. Dit gebeurt dan door de rijwind tijdens het rijden. Ook de hoeveelheid olie is hierop aangepast.
Een functie die op de achtergrond is geraak is het bezinken van de vuildeeltjes, door slijtage veroorzaakt en restanten van de verbranding van benzine die in de olie terecht zijn gekomen. Dit gebeurde hoofdzakelijk door gebruik van minerale oliesoorten.
Vandaar ook de toch wat grotere inhoud van de carterpan. De oliepomp kon dus niet tot op de bodem van de carterpan komen maar met een bepaalde ruimte erboven zodat deze niet het vuil kon opzuigen. Bij moderne oliesoorten is dit niet meer nodig omdat daarin de vuildeeltjes zwevend worden gehouden in de olie. Ergens wel een nadeel omdat de Traction niet over een fijnfilter beschikt om die vuildeeltjes eruit te filteren. Op tijd olie verversen lost dus eigenlijk dit probleem op.

Extra voorziening carterpan
Omdat niet alleen vuildeeltjes in de carterpan terecht komen maar ook metaalslijpsel van bijvoorbeeld de cilinders, is het raadzaam de normale aftapplug in de carterpan te vervangen door een plug met een magneet. Op deze manier komen deze slijpselresten niet meer in het smeercircuit terecht en kunnen deze dan ook geen schade meer aanrichten.

Afdichting carterpan
Niets is vervelender dan een motor waar een plas olie onder ligt, veroorzaakt door lekkage. In de meeste gevallen kan dit gebeuren door een niet goed afdichtende carterpanpakking of een verkeerd gemonteerde pakking. Door hier wat meer aandacht aan te besteden kan dit grotendeels voorkomen worden. Grotendeels wil zeggen dat er na verloop van tijd wel eens een paar druppels olie onder kunnen hangen wat bij deze motoren vrij normaal is en bijna niet is te voorkomen.

Carterpan vlakheid
Door het te vast draaien van de carterpanboutjes gaat deze krom trekken. Om dit te voorkomen zijn er strips aan de binnenzijde van de carterpanrand gebruikt. Ook deze willen wel eens krom of verbogen zijn zodat je alsnog een onevenredige belasting krijgt op de afdichting. Zorg er voor dat bij een nieuwe montage deze onderdelen weer vlak zijn.

Aanbrengen van de pakking
De pakkingen die hiervoor gebruikt worden zijn vrij elastisch. Plak met vloeibare pakking de lange pakkingsdelen onder op het motorblok. Daarna komen de twee siliconen pakkingen die in de groeven van de lagerkappen worden gedrukt. Dit aanbrengen is het meest lastige karweitje omdat deze pakkingen aan beide zijden een paar millimeter langer moeten zijn. De uiteinde van deze pakkingen komen dus op de andere reeds aangebrachte pakkingen te liggen. Door voorzichtig de carterpan op zijn plaats te duwen kunnen we de boutjes aanbrengen.

Carterboutjes aandraaien
Hier komt het moment dat we voorzichtig te werk moeten gaan. De boutjes in volgorde met handkracht aandraaien. De carterpan wordt dan als het ware langzaam naar het motorblok toe getrokken. Dit is ook het moment om te zien of de pakkingen op hun plaats blijven zitten. Pas als de carterpan tegen het blok aanzit kunnen we langzaam het voorgeschreven aanhaalmoment proberen te halen. Stop wanneer er vervormingen optreden van de metalen strips in de carterpanrand.  


Carterpan waarbij een goede afdichting is verkregen zonder lekkage en uitgevoerd met een magnetische aftapplug.

De silicone vierkante pakking die in de groef is gedrukt is aan elke zijde 2mm langer gehouden om een betere afdichting in de hoek te verkrijgen. Bij de montage van de carterpan komt in deze hoek meer druk op de twee pakkingen en voorkomt daardoor lekkage.

Het schroefgedeelte van de carterpan moet vlak zijn en ook de strips die in de rand voor versteviging moeten zorgen. Een te strakke bevestiging zorgt bijna altijd voor lekkage. Daarom is het beter de boutjes met een pijpsleutel om en om met de hand vast te zetten. Gebruik hierbij geen dwarsstaafje zodat de momentkracht alleen door handkracht moet plaatsvinden. Mocht er naderhand toch nog wat lekkage optreden dan kunnen altijd nog de boutjes aangedraaid worden.
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 18-04-2016