Home                Brandstof overzicht
 

Brandstofmeter

Elektrisch aansluitschema brandstofmeter en brandstofgever.


Algemeen
De aanwezigheid van een brandstofmeter in een Traction is luxueus te noemen omdat veel auto's uit die tijd het moesten doen met een peilstok en soms een kraantje voor het aanspreken van de reservebrandstof. Het kraantje vergeten terug te zetten kon betekenen dat je helemaal zonder benzine kwam te staan. Met de Traction kon iets gelijkwaardigs gebeuren maar dan omgekeerd. De drijver van kurk met schellak als bescherming kon lek raken waardoor deze dieper in de brandstof kon wegzakken met het gevolg dat de meter minder aangaf dan dat er werkelijk in de brandstoftank zat. Door de drijver te vervangen door een kunststof type is dit probleem op te lossen.

Foto 1
Brandstofgever waarvan de deksel is verwijderd. De pijlen geven het sleepcontact aan. Wanneer deze zich rechts bevindt dan geeft de brandstofmeter vol aan. Staat het sleepcontact links dan is de brandstoftank leeg. Op dit moment geeft de meteraanwijzer 0 aan en dat betekent dat de elektrische schakeling in balans is. De behuizing van de brandstofgever moet een goede aardverbinding hebben, ook als we de gever buiten de brandstoftank willen gaan afstellen.

Foto 2
Elektrisch schema voor de aansluiting van de brandstofmeter en -gever.
Op de aansluiting 5(3) kan ook een oliedrukcontact aangesloten worden.

Brandstofniveau ijken

De brandstofmeter ijken is nodig wanneer de aanduiding niet meer overeenkomt met de werkelijke inhoud van de brandstoftank. 
Lees het verhaal over "
Werking brandstofmeter en het afstellen"

Brandstofmeter
De brandstofmeter is een eenvoudig analoog meetinstrument die met wat weerstanden een soort elektrische balansbrug vormt (brug van Wheatstone). De weerstand die de brandstofgever zelf voorstelt kan dus voor een onbalans zorgen waardoor de aanwijzer van de brandstofmeter een bepaalde stand gaat aangeven. Dit is dus de stand waarbij we kunnen zien hoeveel brandstof er in de tank aanwezig is. Een voordeel van de gebruikte schakeling is dat deze niet spanningsafhankelijk is. Zonder aanpassing is de schakeling dan ook zonder problemen op 12 Volt te gebruiken. Omdat de brandstofmeter van het analoge type is, kan de aanwijzer die in lagertjes loopt, soms blijven hangen. Dit kan door vuil of slijtage veroorzaakt worden. Soms blijft, wanneer de brandstoftank vol is, de meteraanwijzer in de rechter hoek plakken. Ook als er wat brandstofverbruik is wil deze aanwijzer niet meer terug komen. Door met de vinger op de meter te tikken wil deze nog wel eens loskomen. Meestal komt dit alleen voor bij een volle tank. Omdat dit aanwijsgebied minder vaak gebruikt wordt is dit mogelijk. Voor de verdere werking maakt het niets uit en is daarom vrij onschuldig te noemen in vergelijking met andere storingen.


Slingerdemping
Omdat de benzine in de tank tijdens het rijden heen en weer kan schudden, zien we dat ook terug in de brandstofmeter die dan een onrustige aanwijzing gaat geven. De oude types brandstofgevers hebben hiervoor dan ook een mechanische slingerdemping waardoor de invloed van het bewegen teniet wordt
gedaan. De nieuwe brandstofgevers hebben deze voorziening niet en in de praktijk gezien valt het slingeren eigenlijk wel mee.

Foto 3
Op de foto zien we het oude type brandstofgever die uitgevoerd is met een slingerdemping. Deze bestaat uit een kokertje waarin een kleine zuiger zit die met een plat staafje is verbonden met de arm van de drijverstang. Door deze constructie wordt het slingeren van de brandstof tijdens het rijden tegengegaan.

Dashboard losmaken voor vervanging meters
Foto 4

Om de meters te kunnen vervangen bij defecten zal het dashboard losgemaakt moeten worden. Het is een heel gepriegel voor het zover is. Allereerst dient de kilometerkabel te worden losgemaakt waarna twee schroefjes onder het dashboard verwijderd moeten worden. In de onderste linkerhoek van de omlijsting schroefje verwijderen. De omlijsting in het midden koppelplaatje verwijderen. Dan zitten er nog twee klemmem in de bovenste omlijsting die we los moeten trekken. Het dashboard en de halve omlijsting zitten nu los. Het geheel naar links en naar het stuur bewegen. Op deze manier kan het dashboard iets gekanteld worden waarna we bij de meters kunnen komen om ze eventueel te vervangen. 

Brandstofmeter vervangen (voorbeeld)
Foto 5

De ampèremeter en de brandstofmeter zitten met twee schroefjas vast. Voor we deze kunnen verwijderen moeten we eerst de aansluitkabels losmaken en de volgorde en kleuren noteren. Bij vervanging moeten we opletten dat de aanwijsnaald vrij kan bewegen. De aanwijsnaald moet als het ware ingestoken worden bij de montage. Wanneer alles weer aangesloten is zullen we eerst kijken of de meters goed werken voordat we het dashboard en omlijsting weer
terug plaatsen.
Als laatste kunnen we de kilometertellerkabel smeren en weer vastzetten. Het is wel even zoeken voor we de aansluiting gevonden hebben maar het is mogelijk.


Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4 

foto 5

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 02-05-2021