Home                         Brandstofoverzicht
 

Brandstofleiding

Om storingen in het brandstofsysteem te voorkomen dienen de leidingen en koppelstukken in goede conditie te verkeren. Meestal is vervanging de enige optie omdat door de jaren heen deze  onderdelen, wat conditie betreft, onbetrouwbaar zijn geworden en daardoor storingsgevoeliger.


Algemeen
De brandstofleiding bestaat grotendeels uit een ijzeren pijp met enkele rubberen slangen als verbindingsstukken. Visueel kunnen we grotendeels de leidingen controleren op roest en de rubberen slangdelen op droogtescheurtjes enz. Een gedeelte van de ijzeren leiding wordt aan ons oog onttrokken en dat is dat deel welke door een V-vormige koker onder de Tractionbodem doorloopt.

Aanbeveling
Om deze reden is het beter bij een restauratie of als er problemen zijn met het brandstofsysteem deze ijzeren leidingen te vervangen door roestvrije  of  bijvoorbeeld een van koper. Ook de slangverbindingen moeten van een dusdanige kwaliteit zijn dat ze bestand zijn tegen benzine want dat is niet altijd het geval.
Plaats een brandstoffilter voor de brandstofpomp zodat vuil en roestdeeltjes de klepjes van de brandstofpomp niet kunnen beschadigen wat vapour-lock in de hand kan werken bij een warme motor. Zorg ook dat de voorzijde van de V-vormige koker wordt afgedicht met kit zodat roestvorming in de koker wordt beperkt. De open achterzijde eventueel behandelen (inspuiten) met een anti roestmiddel.

Opbouw brandstofleiding
Het eerste deel van de ijzeren brandstofleiding begint vlakbij de brandstofpomp en eindigt bij het begin van het achterste spatbord. Gekoppeld met een rubberen slang gaat hij verder en volgt de ronding van het spatbord om in een opening in de carrosserie te verdwijnen en uit te komen bij de brandstoftank. Hier vindt een verbinding plaats op het aanzuigfilter van de brandstoftank met een haaks rubberen slangetje.
De leidingen zijn verder grotendeels vastgezet met beugeltjes.

Aandachtspunten
De leiding in de V-vormige koker kan dus voor problemen zorgen maar ook de slangverbinding (zie foto rechts) naar de brandstoftank toe. Ook hier is controle van de rubberen aansluitslang praktisch onmogelijk. Door uitdrogen van het rubber kan op deze plaats valse lucht worden aangezogen hetgeen voor onvoldoende brandstofaanvoer kan zorgen. Voor het monteren van slangklemmen is er jammer genoeg te weinig ruimte aanwezig!


Brandstofleiding en montage
De koperen brandstofleiding is in de handel verkrijgbaar met een lengte van ongeveer 4,40 meter en 8mm rond, voldoende lang ter vervanging van de bestaande ijzeren brandstofleiding. Om geen knikken te krijgen is het het beste de rol uit te rollen en zoveel mogelijk recht te maken. Dit recht maken gaat vrij gemakkelijk omdat het koper vrij zacht is en dus goed te bewerken is. Het voorste stuk eerst afmeten en in de V-vormige koker schuiven en daarna naar de plaats buigen waar deze gekoppeld wordt. Het restant van de leiding beginnen bij het begin van het spatbord en de ronding vormen van het spatbord waarna de leiding in zijn geheel naar de brandstoftank geschoven kan worden. De brandstoftank moet wel verwijderd zijn! Hierna kan de leiding in het spatbord met beugeltjes vastgezet worden. De koperen leidinguiteinden koppelen met brandstofslang en deze voorzien van slangklemmen.

Haakse rubberen brandstofslang, de koppeling aan de brandstoftank
Artikelcode: 595376 blz. 319  Handboek nr. 420

Opmerking
Niet alle Traction zijn uitgerust met deze vorm van koppelen. Oudere Tractions hebben een banjo als koppelstuk op de brandstoftank zitten. 
 


Hier zien we de koperen brandstofleiding in de V-vormige koker verdwijnen. Deze zijde Is ook afgedicht met kit om binnendringen van water te voorkomen tijdens regenachtige dagen. De andere zijde van de koker blijft open waardoor het mogelijk is om vanaf deze zijde de binnenzijde te behandelen met beschermende middelen tegen roest.

.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 06-04-2015