Home          Overzicht 12Volt        Brandstof Overzicht                                     


Benzinemeter tankvlotter

Omschakeling van 6- naar 12 Volt boordspanning
De stroom die door de benzinemeter / tankvlotter stroomt is vrij laag, ongeveer 50 mA bij 6 Volt. Bij omschakeling naar een 12 Volt systeem wordt dat dan het dubbele dus ongeveer 100 mA wat een waarde is die niet bezwaarlijk is voor de goede werking van het geheel.  

Werking brandstofmeter
De brandstofmeter geeft normaal de hoeveelheid brandstof aan die in de tank zit. Nauwkeurig is deze analoge meetmethode niet direct, maar voor de Traction ruimschoots voldoende wanneer alles in orde is.
Wanneer dat niet zo is komt dat meestal door afwijkingen in het weerstandcircuit zoals bedrading en aansluitingen. Ook de drijver van de brandstofgever kan dieper in de vloeistof weggezakt zijn door lekkage. Al met al een hele reeks van factoren die bepalen hoe nauwkeurig de aanwijzing is. Wel is de elektrische schakeling ( brug van Wheatstone) zodanig uitgevoerd dat, ook wanneer de accuspanning verandert, de aanwijzing van de brandstofmeter ongeveer hetzelfde blijft. 

Slingerdemping
De brandstofgever op de foto rechts heeft een slingerdemper (
A) die bij een nieuwer type vaak ontbreekt. De praktijk wijst uit dat het niet zo heel veel uitmaakt of er wel of geen slingerdemper aanwezig is.

Het afstellen:
Nu nog het afstellen van de "
Brandstofgever" die we kunnen vinden in het midden van de kofferruimte onder een luikje. Deze gever is met drie schroefjes vastgezet met daaronder een rubberen pakking. Vervang zonodig deze pakking omdat die vaak uitgehard is en dus bij hergebruik niet meer zo goed afdicht. Door de drijverstang (B) ietsje te verbuigen en daarna de meteruitslag te controleren zien we een verbetering als de verbuiging de goede kant is opgegaan. Een paar keer controleren kan geen kwaad voordat we hiermee stoppen en het geheel weer dichtmaken. Controleer tevens de elektrische aansluitdraden van deze gever, deze willen nog wel eens slecht contact maken. Slecht contact is dan ook de meest voorkomende fout wanneer de meter geen of een verkeerde aanwijzing aangeeft.
Bij montage van de gever de aansluitdraden licht invetten met vaseline of kopervet om oxidatie in de toekomst  en dus de misaanwijzing van de meter te voorkomen.


Tankvlotter 
Wanneer we verkeerde waarden zien op de benzinemeter kijk dan even naar de tankvlotter.
Deze oude kurkendrijver, die behandeld is met schellak, vertoont meestal barstjes waardoor de benzine in de kurk kan trekken en daardoor dieper in de brandstof kan wegzakken. Het gevolg is een verkeerde brandstofaanwijzing.
De nieuwe brandstofgevers zijn meestal uitgevoerd met een kunststof drijver.

Nauwkeurigheid aanwijzing van de brandstofmeter verbeteren
Ondanks de toch wel belangrijke nadelen van deze mechanische meetmethode kunnen we de nauwkeurigheid van de brandstofmeting wel enigszins verbeteren.
Door de brandstoftank af te tappen en deze weer te vullen met een afgepaste hoeveelheid, bijvoorbeeld 20 liter, kunnen we deze hoeveelheid controleren op de brandstofmeter. Wanneer deze niet correct aangeeft is het mogelijk de draadstang (B), waar de drijver van de gever aan vast zit, iets te verbuigen. Een nauwkeurigheid ingesteld op 10 liter is misschien zeker zo handig omdat bij het leeg raken van de brandstoftank we bij deze hoeveelheid een redelijke zekerheid hebben hoeveel kilometers we nog kunnen rijden tot de volgende benzinepomp. We moeten natuurlijk wel weten hoeveel het gemiddelde brandstofverbruik van onze Traction is.


Brandstofgever met slingerdemping


Kurkendrijver behandelt met schellak


Nieuwe brandstofgever zonder slingerdemping

                         Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 24-05-2020