Home                Carrosserie bescherming              Verhalen over techniek
 

Anti dreunplaat

Het reiscomfort van de Traction Avant is sterk afhankelijk van een goed aangebrachte isolatie. Die moet bestaan uit een ant-dreun en anti-geluid isolatie en niet te vergeten een anti-warmte isolatie. Daarom is het nodig bij een restauratie hier voldoende aandacht aan te besteden voor een optimaal resultaat. Ook zonder een restauratie kunnen we op diverse plaatsen de isolatie verbeteren.


Teer en nog eens teer
Wanneer we restaureren of opknappen, komen we ook grote hoeveelheden teer tegen waarmee bekleding en isolatiemateriaal is vastgeplakt. Ook aan de binnenzijde van de deuren vinden we teer. Waar eigenlijk niet? De keuze om teer te gebruiken is tweeledig. In de eeste plaats om stoffen,  bekleding en isolatiemateriaal vast te plakken en ten tweede om te ontdreunen. Dit zien we hoofdzakelijk terug bij deuren en motorkap. Omdat dit materiaal teer uitdroogd en verhard, vooral onder de motorkap, kan het heel makkelijk gebeuren dat dit loslaat. Op andere toegepaste teerdelen kan makkelijk roest optreden op plaatsen waar de hechting niet zo sterk is en dat zien we terug in de spatborden. 

Andere middelen
Omdat het gebruik van teer in deze tijd wat problemen kan opleveren voor wat de verwerking ervan betreft, zullen we naar modernere middelen moeten omzien en dat geldt dan hoofdzakelijk voor de onderzijde van de carrosserie en spatborden. Voor verlijming van isolatiemateriaal kunnen we gebruik maken van diverse lijmproducten. 

Anti-dreunplaten
Er is ook een alternatief voor teer als antidreunmiddel, die op een eenvoudige manier aangebracht kan worden. Het zijn platen van bitumen, dus ook van teer, maar nu beter aan te brengen en te verwerken met aan een zijde een plakkant. Toe te passen in deuren, onderzijde motorkap en binnenzijde vloer. Het isoleert niet alleen maar het ontdreund ook. Omdat de carrosserie niet overal symmetrisch is kan de anti dreunplaat met een kleermakersschaar in model geknipt worden. Op deze manier kan elke ronding gevolgd worden.

Voorverwarmen
Bij golvingen in de carrosserie of als de omgevingstemperatuur wat laag is kunnen de platen met een föhn iets verwarmd worden om het verwerken hiervan te vergemakkelijken. Ook als je de plaat wilt knippen, met grote schaar, is het verwarmen aan te bevelen omdat ze bij lage temperaturen makkelijk kunnen breken  

Plak altijd iets van een opstaande kant af
Wanneer je de binnenzijde bodemplaat wilt bekleden met deze anti-dreunplaat is het beter iets van de opstaande kanten af te plakken. Een paar centimeters van de zijkanten afblijven is voldoende. Zo kan eventuele roest later makkelijker worden behandeld.


Markeer de plaats van de anti-dreunplaat

Voordat je wilt plakken moet er eerst een folielaag weggenomen worden en de plaats waar de anti-dreun plaat moet komen,  worden afgetekend. Daarna, als de de anti dreunplaat wordt aangebracht, is verschuiven niet meer mogelijk. Goed aandrukken is  nog nodig om antidreunplaat de ondergrond goed te laten volgen en om de hechting te vegroten.


Waar aan te brengen

Anti-dreunplaten worden meestal aangebracht aan de binnenzijde van de deuren, motorkap en de binnenzijde van de bodemplaat. Ook het schutboard kan hiermee aan de binnenzijde bekleed worden. Daar overheen wordt meestal het vilt aangebracht zoals dat gebruikelijk is bij een Traction.

Het verschil in geluid
Normaal klinkt een deur ,wanneer hij dicht gedaan wordt, erg blikkerig. Door toepassing van antidreunmateriaal klinkt dezelfde deur, bij wijze van spreken, als een kluisdeur van een bank. 
We horen dus duidelijk het verschil tussen het wel of niet aanwezig zijn van ontdreunigsmateriaal. Dit verschil is op alle toegepaste onderdelen merkbaar.

Soorten en maten

Anti-dreunplaten zijn zelfklevend en in verschillende afmetingen verkrijgbaar, afhankelijk van leverancier.Het aanbrengen kan het beste door de antidreunplaat iets te verwarmen met een heatgun of verfstripper. Op deze manier kunnen de rondingen makkelijker gevolgd worden. Het plakken gaat dan ook makkelijker.Een folie beschermt de plakkant van de anti-dreunplaat en zal voor gebruik eerst verwijderd moeten worden.Anti-dreunplaat onder de motorkap van een Traction aangebracht. Deze is bestand tegen hoge temperaturen en zal ook onder deze omstandigheden niet loslaten.

 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-06-2016