Home  Startaccu

Deze kan in korte tijd een hoge stroom leveren welke nodig is voor de startmotor. Autoaccu's zijn daarom meestal startaccu's. Aanbevolen wordt om een startaccu niet verder dan 20% te ontladen. In auto's met een verbrandingsmotor wordt daaraan voldaan omdat na het starten van de motor de accu daarna weer snel wordt opgeladen. 
Startaccu's hebben relatief veel en dunne loden platen. De capaciteit van een startaccu gaat sterk achteruit door sterk ontladen en weer laden, met sulfatering tot gevolg. Gelukkig is dat in de praktijk van korte duur zoals reeds is vermeld. Bij sulfatering ontstaat een harde, onoplosbare laag op de elektroden, die niet elektrisch geleidend is. 

Oldtimer accu 6 Volt met vuldoppen. Links op de foto kunnen we nog net een accu zien die de verbindingsstrippen voor de cellen boven op de accu heeft zitten.        
Accu   Accu- informatie, werking en onderhoud en nog veel meer!
 

Accu bepaalt winteronderhoud
Acculaadhulp 
Accu onderhoud
  
Accu problemen (terugkerende)   
Accu testen (Capaciteit)  
Hoe een accu laden?
Laadmonitor
  
Naladen accu
Waarmee accu bijvullen?   
Welke accu kiezen? 

Werking van de accu
Winterse omstandigheden
Zelfontlading accu


Algemene informatie
De capaciteit van de accu wordt uitgedrukt in ampère/uur. 
Wanneer je de accu te zwaar gaat belasten of te snel oplaadt (grote stroom), neemt de capaciteit af.
Als de accu lange tijd niet wordt gebruikt, treedt er door zelfontlading capaciteitverlies op. Bovendien wordt het loodsulfaat dan geleidelijk in een minder actieve vorm omgezet. Daarbij laat het ook los van de elektroden en zakt het naar beneden in de sedimentatieruimte onder de platen. Tijdens dit sedimentatieproces kan er na verloop van tijd kortsluiting ontstaan. Tijdens het ontladen en de vorming van loodsulfaat aan de platen wordt er zwavelzuur onttrokken aan de elektrolyt. De zwavelzuurconcentratie en daarmee de soortelijke massa neemt dan af. Door het controleren van de zuurdichtheid heeft men controle op de ladingstoestand. Tijdens het gebruik van de accu is er alleen waterverlies door verdamping en door waterelektrolyse bij het laden en tijdens de langzame zelfontlading. Een accu mag alleen met gedestilleerd (zuiver) water worden bijgevuld. 


Accupool- en klemreiniger. links op de foto zien we de ruimer waarmee de accuklem kan worden opgezuiverd.

Het kan gebeuren dat op het oppervlak van de accupool een harde slecht geleidende laag komt. Met dit gedeelte van het gereedschap wordt deze laag er dan  als het ware vanaf geschraapt. Er is een schraapdeel voor de pluspool maar ook een voor de minpool.

                       Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-12-2017