Home          Accu overzicht                            
 

Accu onderhoud

Om een accu te onderhouden zijn er enkele punten die extra aandacht verdienen zoals het geladen houden van de accu en zorgen voor een  voldoende hoog vloeistofniveau.

Praktische informatie voor oldtimer liefhebbers.


Al het onderhoud voor je Traction Avant vind je op deze onderhoud website.


Enkele tips hieronder.

Capaciteitverlies

Een accu die langdurig geladen is met een druppellader verliest op den duur zijn capaciteit. Door deze accu verschillende keren sterk te ontladen (met grote stromen zoals van een startmotor) en weer te laden, kan soms wat capaciteit teruggewonnen worden. Het terugwinnen van de capaciteit is afhankelijk van de duur van het te lange druppelladen en de leeftijd van de accu.

Accu opslagtijd
Let bij aankoop van een accu op hoelang deze bij een leverancier heeft gestaan. Deze opslagtijd mag voor een normale accu niet langer zijn dan een half jaar. Voor de onderhoudsvrije mag dat het dubbele zijn, dus een jaar.

Standaard Acculaders 
Automatische Acculaders  
Accu Aktivator en Refresher  
Accuconditie Meten dmv Spanningsmeting  
Controleer Regelmatig Het Vloeistofniveau In De Accu 
Belangrijke Punten Van Onderhoud 
Accu verwisselen of vervoeren met wat aandachtpunten
Winterse Omstandigheden:
Juist in deze omstandigheden vraagt de accu extra aandacht. Wie denkt dat de accu onder winterse omstandigheden het wel overleeft, heeft het mis. Lees hier verder...

Standaard Acculaders:
Een normale standaard-lader is bijna niet meer verkrijgbaar voor de 6 Volt liefhebbers.
Bij dit soort laders moeten wij er bij wijze van spreken naast gaan zitten met de zuurweger in de hand om de stekker uit het stopcontact te trekken, zodat bij het juiste zuurgehalte de accu nog net niet aan het gassen is.
Het laden bij deze acculader duurt meestal 14 uur afhankelijk van de ladingstoestand. Naar mate de spanning stijgt, daalt de laadstroom. 
Dit type laders dus nooit gebruiken zonder toezicht. Zorg ook voor voldoende ventilatie tijdens het laden. Dat laatste geldt in principe voor alle acculaders maar vooral de standaard acculader. Bij het bereiken van de eindspanning komen er gassen vrij die vrij explosief zijn (knalgas).

Automatische Acculaders:
Bij moderne acculaders slaat de automatisering toe en men zegt dan, dat wanneer je na aansluiting van zo'n apparaat, je er niet meer naar hoeft om te kijken en de lader pas hoeft te verwijderen wanneer je van plan bent de auto weer te gaan gebruiken. 
Dit is ten dele waar, wanneer je zo'n accu laat werken door de lader alsof je de auto normaal gebruikt, zal hij ook verouderen als bij normaal gebruik en dat willen we dus niet.
Voor een korte periode kan het geen kwaad om zo'n acculader te gebruiken, beter is het een type te kiezen die wat spaarzamer met stroom omgaat  zoals de Accu-Refresher.
Die zorgt voor een laad-ontlaad cyclus waarbij de stromen niet te groot zijn.
Met zo'n lader kan de accu rustig overwinteren.
Druppelladers hebben weer andere eigenschappen en laden met een constante stroom.
Alleen hebben druppelladers de onhebbelijkheid bij langdurig gebruik de loodplaten te verharden en dus capaciteitsverlies te bewerkstelligen.
Dit capaciteitsverlies is later maar ten dele op te heffen.


Automatische Acculader Microprocessor gestuurd:

Tegenwoordig zijn er acculaders die een volledige test uitvoeren over de conditie van de accu waarbij je de gegevens kunt uitlezen op een display. De foto rechts is zo'n lader. Dit is dan eigenlijk een 3-in-1 multifunctionele oplader - de innovatie voor het laden, onderhouden en testen van loodaccu's. Geschikt voor alle 12 V loodaccu's tot een capaciteit van 100 Ah. Een microprocessor en strategiegestuurde laadtechniek en de meest moderne software sturen en bewaken volledig automatisch het laadproces. De accu kan maandenlang aangesloten blijven zodat je er geen omkijken naar hebt. 

Accu-Aktivator en Refresher:

De "Batterie-Aktivator" (Foto rechts.)  bootst het starten van de auto na, niet zo lang als wij gewend zijn maar in milliseconden. De stroom die er dan loopt is ongeveer 80 Ampère.
Dit is een zinvol apparaat die het sulfateren, dus het verouderen van de accu, tegengaat.
Verder nog zo'n handig apparaat die ook automatisch de accuspanning op peil houdt en in te stellen is op verschillende spanningswaarden. (zie foto's hierboven de Accu-Refresher.)
Ook hierin vinden we verschillende varianten, de zelf instellende waarbij het niet uitmaakt of je een 6 Volt of een 12 Volt accu aansluit, en een die je handmatig op de juiste spanningswaarde moet instellen. Voor beiden geldt de grafiek waarbij de spanning en de stroom een bepaald patroon volgen. Dit moet voor een betere conditie van de accu zorgen.

Accuconditie meten d.m.v.  spanningsmeting
Met een goede digitale Voltmeter kun je met redelijke nauwkeurigheid de conditie van de loodaccu vaststellen. Voorwaarde is dat de accu geladen en in rust is. Hiermee wordt bedoeld dat de accu gedurende lange tijd niet is bijgeladen en er geen verbruikers zijn aangesloten.
Spanningen gemeten, die bij een bepaalde conditie horen, kun je vinden in onderstaande tabel.

Opmerking accuconditiemeting:
Ondanks het feit dat bij een spanningsmeting een goede meetwaarde wordt aangegeven, is het toch mogelijk dat de accu niet meer goed is. Een tweede test met een stroommeting moet dan uitsluitsel geven. Deze meting bepaalt dan of de accu nog voldoende capaciteit bezit.
Zie het verhaal over "
Accu capaciteit testen".

      Accuspanning (Volt)   Ladingstoestand in procenten: 

      12,7  (6,35)                              100
      12,6  (6,30)                                87
      12,5  (6,25)                                75
      12,4  (6,20)                                63
      12,3  (6,15)                                50
      12,2  (6,10)                                25
      12,0  (6,00)                                19
      11,9  (5,95)                                  6
      10,7  (5,35)  Bij deze spanning is de accu leeg!!
      
 De tussen haakjes vermelde spanningswaarden gelden voor een 6 Volt accu.

Controleer regelmatig het vloeistofniveau in de accu

Een slecht werkende spanningsregelaar, vooral het mechanische type zoals in onze Traction, kan voor veel verdamping van het elektrolyt zorgen. Als het peil van het elektrolyt (zwavelzuur en gedistilleerd water) lang te laag is geweest waardoor de platen gedeeltelijk droog zijn komen te staan, zal dit de chemische werking van het elektrolyt belemmeren en daardoor de accu kunnen verwoesten.

Een accu die niet van tijd tot tijd wordt bijgevuld kan inwendig gaan sulfateren waardoor restanten lood onderin komen te liggen. Dit kan na verloop van tijd kortsluiting  veroorzaken tussen de platen. Om het niveau van het elektrolyt  te controleren en op peil te houden is een handige kan verkrijgbaar die automatisch het te weinig aan vloeistof aanvult.

De kan wordt met de tuit in de opening van de vuldop geplaatst en licht aangedrukt. Het tekort aan vloeistof loopt dan vanzelf in de accu tot het merkteken indien dit aanwezig is.
Maak ook de accupolen schoon en vet deze in met zuurvrije vaseline. Zorg er tevens voor dat de accuklemmen goed vast zitten. Dit voorkomt spanningsverlies en slecht starten van de motor.

Belangrijke punten van onderhoud  1. Controleer wekelijks de vloeistofhoogte in de accucellen.
  2. Laat een ontladen accu niet ontladen staan.
  3. Bij het laden van de accu kan knalgas ontstaan!
  4. Vul uitsluitend met gedistilleerd water bij.
  5. Houd de accupolen schoon, dit voorkomt lekstromen.

Zuurweger schaalaanduiding
Ontladen                s.g. 1.130
Half ontladen         s.g. 1.200
Geladen                 s.g. 1.260 tot 1.275


Zuurweger aanwijzingen

Op de afbeeldingen link zien we een accuzuurweger met daarnaast drie verschillende ladingstoestanden. Bij de eerste meting komt, bij de soortelijk gewicht drijver, het zuurniveau in het groene vlakje die aangeeft dat de accu geladen is. De overige afbeeldingen geeft "accu half vol" en de laatste (afbeelding rechts) "ontladen"  accu aan. Al deze metingen worden uitgevoerd bij een temperatuur van 20 graden Celcius.

Opmerking diep ontladen:
Wanneer een accu diep ontladen wordt (10,7 Volt bij 12V accu of 5,35 Volt bij 6V accu), of is geweest, door welke oorzaak dan ook, moet direct tot laden worden overgegaan om onherstelbare schade van de accu te voorkomen. 
Wanneer een accu 250 maal diep ontladen wordt is hij versleten en dus niet meer te gebruiken (eigenschap van een normale loodaccu).

Accu verwisselen of vervoeren met wat aandachtpunten
Veiligheid moet altijd hoog in het vaandel staan en dat geldt zeker ook voor een accu met zijn enorme hoeveelheid energie.
Kortsluitingsgevaar
Het kan gebeuren dat je de accu uit de Traction Avant wilt bouwen. Of het nu om een vervanging gaat of onderhoud maakt niet zo veel uit. De twee motorkaphelften zullen eerst verwijderd moeten worden en dat vergt wat handigheid. Eerst de twee bevestigingsschroeven losdraaien waarmee de motorkaphelften op hun plaats worden gehouden en dan de twee vergrendel-uithouders ontkoppelen. Daarna voorzichtig manipulerent de motorkaphelften wegnemen. Al deze tijd zitten we wel boven een paar accupolen te werken die explosief kunnen reageren als er per ongeluk contact wordt gemaakt tussen beide accupolen. Ook als de accuklemmen zijn losgemaakt blijft dit gevaar bestaan. Een handige tip is om op de accupolen twee dopjes te plaatsen die meestal bij nieuwe accu's worden bijgeleverd als bescherming tegen kortsluiting. Gebruik deze beschermdopjes dan ook altijd ook bij vervoer of opslag van de accu. Hiermee wordt ongewild kortsluiting voorkomen.

Geen onschuldige energiebron
Een accu ziet er aan de buitenkant heel onschuldig uit. Zo wordt hij ook vaak behandeld. Zelfs als we weten dat het een krachtige energiebron is waarmee niet valt te spotten. De accupolen vormen een potentieel gevaar wanneer die per ongeluk verbonden worden met metalen voorwerpen. Bij de open type accu's, waarbij vuldoppen aanwezig zijn, schuilt ook nog het gevaar van accuzuur die je behoorlijke brandwonden kan bezorgen. Wees ook voorzichtig met gemorst accuzuur. Houd dan ook de accu, wanneer hij gedragen wordt, van je af. Accuzuur op kleding veroorzaakt gaten die je vaak pas later opmerkt.

Accubeschermdopjes die de accupolen beschermen tegen ongewilde kortsluitingen. Stromen die er bij kortsluiting kunnen lopen bedragen vaak meer dan 500 Ampère en dat is heel wat meer dan wat menige grote lastrafo kan leveren! Mogelijke ernstige gevolgen bij kortsluiting kunnen zijn explosiegevaar, brandwonden door accuzuur en brandgevaar.
Neutraliseren van accuzuur
Wanneer er toch per ongeluk accuzuur is gemorst bij het bijvullen of controleren van het niveau, dan kan dat met soda geneutraliseerd worden. Wat soda oplossen in water en dan dit mengsel gebruiken voor het neutraliseren.

      

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  © 2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 17-07-2018