Home                  Instrumenten overzicht
 

Aansluiting temperatuur- en oliedrukmeter 

Temperatuur- en oliedruk moeten onder alle omstandigheden binnen bepaalde waarden blijven om schade aan de motor te voorkomen. Daarom is de aanschaf en plaatsing van een temperatuur- en oliedrukmeter aan te bevelen.


Temperatuurmeter
De temperatuurmeter is een belangrijk instrument om de koelwatertemperatuur van de Tractionmotor te bewaken. Dit is nodig omdat door de jaren heen een behoorlijke inwendige vervuiling is ontstaan die het koelend vermogen  vermindert. De temperatuur loopt dan door deze inwendige vervuiling hoger op dan normaal. Bij een rustige rijstijl is dit nog enigszins in de hand te houden maar bij een extra belasting zoals bijvoorbeeld in heuvelachtig gebied rijden kan de temperatuur al snel oplopen tot waarden die schadelijk kunnen zijn voor de motor. Denk hierbij aan een verbrande of lekkende koppakking waarbij een motorrevisie niet uitgesloten is. Om dit laatste te voorkomen is een temperatuurmeter onontbeerlijk en kunnen we zien wanneer we gas terug moeten nemen of wanneer we een rustpauze moeten inlassen.


Oliedrukmeter

Wanneer de koelwatertemperatuur een te hoge waarde bereikt is dit gegeven ook terug te vinden in de oliedruk. De olie zal in eerste instantie de temperatuur van het koelwater aannemen maar daarna bij extra belasting van de motor verder gaan stijgen. Dit uit zich in verlaging van de oliedruk die onder normale rijomstandigheden toch ongeveer 2 atm. moet bedragen. Bij een te sterke terugval van de oliedruk komt het smeren van de inwendige delen van de motor in gevaar. Ook bij stationair draaien van de motor moet er nog voldoende oliedruk overblijven en zeker niet lager worden dan ongeveer 0,5 atm. Belangrijk is dan ook om geen moderne oliesoort toe te passen zoals een 15W40 die alleen maar het probleem van smeren verergert bij hoge motortemperaturen.
Lees ook het verhaal over "Olietemperatuur".

Temperatuur- en oliedrukmeter uitvoeringen
Er zijn twee uitvoeringen voor de keuze van een temperatuur- of oliedrukmeter. Meestal heeft een mechanisch type de voorkeur omdat er geen elektrische bedrading voor nodig is alleen voor de verlichting van de meters zelf. Bij de elektrische meters wordt meestal gebruik gemaakt van losse sensoren waarbij meestal gelet moet worden op aarding wat vooral bij de temperatuurmeter van belang is. Meestal wordt er los aansluitmateriaal bij de meters geleverd. Let er bij de montage van de meters op dat deze zonder zichtbelemmering gelezen kunnen worden.
 
Keuze van de oliedrukmeterleiding
Voor de oliedrukmeter van het mechanische type wordt meestal een kunststof leiding geleverd die vanaf de motor met ruime bochten naar de meter wordt toe geleid. Deze leiding mag ook van koper zijn maar leg dan wel een krul in de leiding bij de motor om deze mechanisch te ontlasten.


Temperatuurmeteraansluiting (mechanisch type) zo dicht mogelijk bij de waterpomp plaatsen.


Oliedrukmeter (mechanisch type) aansluiting op het oliedrukhoofdkanaal van de Tractionmotor.
Op dit punt kan ook een elektrische sensor of een schakelcontact geplaatst worden.
 

                        Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 19-07-2016