Home          Overzicht         


 
Koelingsproblemen oplossen     
Uit de reeks "Koelingsproblemen oplossen"


Voorwaarden voor een goede werking van het koelsysteem:
Een heel belangrijke voorwaarde voor een goede koeling is dat de binnenzijde van de motor als ook van de radiator schoon zijn. In het verleden werd als koelmiddel water gebruikt en in de wintermaanden een antivries die onvoldoende beschermende middelen bevatte tegen kalkaanslag en roest. Het ging er in die tijd alleen maar om dat het water niet kon bevriezen. De manier van koelen heeft dan ook bij de meeste motoren sporen achtergelaten wat koelproblemen tot gevolg heeft. De motor is dan aan de binnenzijde zwaar verkalkt en de nodige roestdeeltjes hebben zich aan de binnenzijde vastgezet terwijl de radiator voor een gedeelte is dichtgeslibd. Onder deze omstandigheden is het niet zinvol een thermostaat te plaatsen, die kan namelijk niet zorgen voor een betere koeling, maar alleen de temperatuur regelen.  

Cilinderkop:
Ook de cilinderkop van de motor kan koelproblemen geven. Hierin zit een pijp die ervoor moet zorgen dat het koelwater netjes verdeeld wordt over de vier cilinderbussen. De mogelijkheid bij een oude motor is dan ook aanwezig dat deze pijp voor een gedeelte is weggeroest. Het koelwater neemt dan de kortste route in het motorblok en bereikt dan niet meer de achterste cilinderbussen wat oververhitting tot gevolg heeft.  

Reparatie van de radiator:
Bij reparatie wordt eerst gekeken of het water snel genoeg uit kan stromen aan de onderzijde nadat hij gevuld is. Men kan dan meteen zien of er verstoppingen aanwezig zijn. Hierna wordt gekeken of er ook lekken aanwezig zijn. Bij verstoppingen wordt het middelste gedeelte van de radiator vervangen door een nieuw koelblok. Het boven en ondergedeelte wordt dus hergebruikt ook bij lichte beschadiging.  

 
Schoonmaken van het motorblok:
Bij een totale motorrevisie heeft men de mogelijkheid de binnenzijde te reinigen en de aanwezige aanslag te verwijderen. Wanneer de motor nog goed presteert en alleen de koeling een probleem is, kan men proberen het inwendige van de motor te reinigen door caustic-soda toe te passen. Caustic-soda is een vrij agressief middel waar men toch voorzichtig mee om moet gaan. Er wordt voorzichtig een kleine hoeveelheid in de radiator gegoten waarna de motor op temperatuur wordt gebracht. De werking is dat alle ketelsteen en roestdeeltjes oplossen en door schoonspoelen verwijderd worden. Dit proces moet men enige malen herhalen totdat er geen vuil meer uit het koelsysteem komt. Plaats tijdelijk een grote colafles naast de radiator voor de opvang van de vloeistof, dit om te voorkomen dat de hele onderzijde van de auto onder de caustic-soda komt te zitten.  

Caustic-soda:
Caustic-soda NaOH (Natriumhydroxide). De stof lost onder grote warmteontwikkeling in water op tot Natronloog. Natriumhydroxide reageert met kooldioxide uit de lucht tot natriumcarbonaat en moet daarom in een afgesloten verpakking worden bewaard.

Enkele toepassingen:
Bestanddeel van gootsteenontstoppers maar ook als ontharingsmiddel. Verder heeft het toepassingen voor de fabricage van zeep, kleurstoffen enz. Natriumhydroxide wordt in de voedingsmiddelenindustrie toegepast als zuurteregelaar onder E-nummer E524.  

Veiligheid:

Natriumhydroxide is een bijtende stof die huid en ogen kan aantasten. Gebruik daarom een veiligheidsbril en veiligheidshandschoenen tijdens gebruik.  

Eigen ervaring met Caustic-soda:
Zelf heb ik het middel toegepast op een Volvo-Penta scheepsdieselmotor met koelproblemen. Ook deze motor was in de loop der jaren sterk vervuilt en verkalkt geraakt. Na veelvuldig toepassen van caustic-soda kwamen na verloop van tijd zelfs gietijzeren deeltjes met roest mee naar buiten. Het eindresultaat is een goed werkende motor die niet meer te heet wordt! Caustic-soda is niet schadelijk voor pakkingen en dergelijke in de motor, maar spoel na afloop alles wel goed schoon! Het gebruik van caustic-soda is natuurlijk wel voor eigen risico maar wanneer je de veiligheid in acht neemt kan er weinig fout gaan.

Slotopmerking:
Na reiniging kan je overwegen een thermostaat te plaatsen wat sowieso veel beter voor de motor is zodat die sneller op bedrijfstemperatuur komt en ook blijft. Verder voordeel, minder slijtage en langere levensduur van de motor.

Naar boven

                       Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015