Home          Ontsteking overzicht                  


 
Bougie


Werking:
T
ijdens de verbranding wordt een dun laagje kool en andere producten op de bougie afgezet.
Wanneer de verbrandingstemperatuur de 500 tot 600 graden Celcius heeft bereikt, dan branden vrijwel al de neergeslagen verbrandingsresten eraf.
Wanneer de werktemperatuur te laag is, dus onder de 350 graden Celcius, worden er steeds minder verbrandingsresten van de bougie afgebrand. Het gevolg is meestal vetslaan van de bougie die dan niet meer vonkt.
Bij te hoge temperatuur dus boven de 850 graden Celcius treed het gevaar van pre-ignition. (zelfontbranding)
Uit dit verhaal kunnen we stellen, dat de bougie een bepaalde warmtegraad moet hebben om aan deze voorwaarden te voldoen. Niet te warm maar ook niet te koud. De constructie van de bougie en de bedrijfsomstandigheden zijn dus bepalend voor de goede werking.

Vervanger:
De bougie is een belangrijk onderdeel van de motor. Een goed werkende bougie zorgt dan ook voor een optimale verbranding van het benzinemengsel. Hierdoor kan men ook rekenen op een optimale prestatie en zuinigheid. Er van uitgaande dat de Carburateur en ontstekingafstelling  ook in orde zijn.
Omdat bougiefabrikanten elk met eigen coderingen komen en vaak voor nieuwe coderingen zorgen, is het moeilijk  om het juiste type bougie te vinden die als vervanger dienst kan doen.
Om toch een onbekend bougietype te kunnen vergelijken met het originele type, kunnen we de isolatielengte bepalen met behulp van een speld.

Deze wordt langs de neus (isolator) naar binnen gestoken waarna men kan zien hoe diep hij steekt.
De diepte die de speld wegsteekt is dus min of meer bepalend voor de warmtegraad van de bougie.
Men kan dus nu een bekend type bougie (een goede) vergelijken met een onbekende en dus ook de warmtegraad bepalen, warmer, hetzelfde of kouder.


TIP: Naald dieper als de originele bougie betekend warmer, ondieper (kortere isolator) kouder.

Ga ook eens kijken bij "Welke Bougie"

 

                         Web-Design en Techniek Traction Avant 11BL -  Ben E Kulsdom -  2006- -  www.kulsdom.be
Privacyverklaring
- Contact - Bijgewerkt: 22-02-2015